Hà Giang tích cực hội nhập kinh tế quốc tế

Thứ Ba, 01/05/2018, 09:10 (GMT+7)

BHG - Trong thời gian qua, việc thực thi các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) đã góp phần mang lại những tác động tích cực cho sự phát triển KT-XH, giúp mở rộng thị trường xuất khẩu hàng hóa, nâng cao giá trị các mặt hàng chủ lực. Cơ cấu kinh tế từ đó chuyển đổi theo hướng tích cực, môi trường kinh doanh được cải thiện, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp có cơ hội mở rộng phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo thêm nhiều việc làm và tăng thu nhập cho người dân,... Bên cạnh đó, về mặt chính trị, việc tham gia và thực hiện các FTA trong thời gian qua cũng góp phần nâng cao vị thế đối ngoại. Tham gia hội nhập, các sở, ban, ngành, đơn vị của tỉnh đã nỗ lực triển khai những công việc cần thiết để thực thi các hiệp định, hỗ trợ doanh nghiệp khai thác lợi ích của các FTA như: Nội luật hóa các cam kết; tuyên truyền về tiến trình hội nhập và giải thích các cam kết; nghiên cứu, đánh giá tác động của các FTA tuyên truyền trên các phương tiện thông tin. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ hội nhập, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên môn liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp tới hội nhập quốc tế tại các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố.

Người dân đến giao dịch tại bộ phận một cửa trung tâm hành chính công của tỉnh.
Người dân đến giao dịch tại bộ phận một cửa Trung tâm hành chính công của tỉnh.

Nhận thức được tầm quan trọng của hội nhập kinh tế quốc tế trong quá trình phát triển KT-XH, đặc biệt từ khi là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới WTO, tính đến nay, Việt Nam đã ký kết, thực thi và đang đàm phán với 16 FTA. Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, tỉnh ta cũng ban hành Chiến lược Hội nhập quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đã chỉ đạo tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, nghị quyết, kế hoạch, nhiệm vụ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, thu được kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Công tác cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Các thành phần kinh tế đẩy mạnh ứng dụng CNTT, hiện đại hóa quy trình quản lý hoạt động XNK hàng hóa. Công tác thông tin tuyên truyền được quan tâm thường xuyên, các nhiệm vụ KHCN được triển khai đúng hướng, tương đối toàn diện. Hoạt động ngân hàng và ngoại hối trên địa bàn được triển khai quyết liệt, đồng bộ, các giải pháp điều hành tiền tệ, tín dụng, phù hợp với thực tiễn địa phương; hoạt động xúc tiến, hợp tác đầu tư triển khai tốt, thu hút đầu tư tăng đột biến;… Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRGP) đạt cao, tăng trên 7,36% so với năm trước. Hoạt động XNK có nhiều khởi sắc, tạo việc làm cho cư dân biên giới. Quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế được mở rộng và dần đi vào chiều sâu.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Sở Công thương, đến nay công tác thực thi các FTA còn hạn chế do việc nhận thức của các sở, ban, ngành, các doanh nghiệp chưa thực sự đầy đủ và thống nhất. Chưa thực hiện hiệu quả việc phổ biến chính sách, thông tin và hỗ trợ doanh nghiệp trong triển khai các FTA nhằm tận dụng đầy đủ các cơ hội, đối phó với các thách thức của việc gia nhập các FTA. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ yếu quy mô nhỏ và siêu nhỏ, sức cạnh tranh kém. Bên cạnh đó, nền kinh tế của tỉnh xuất phát điểm thấp, giao thông đi lại khó khăn, thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài vẫn còn ít. Sản xuất nông nghiệp dàn trải, chưa chú trọng phát triển theo chiều sâu, chưa có nhiều sản phẩm hàng hóa mang thương hiệu của tỉnh. Do đó, để hội nhập kinh tế quốc tế hiệu quả, tỉnh cần nâng cao năng lực về mọi mặt, để kịp thời ứng phó với làn sóng hội nhập mạnh mẽ như hiện nay.

LÊ HẢI

.