* Ý kiến của đồng chí Nguyễn Văn Chinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Văn

Thứ Năm, 05/11/2020, 16:14 (GMT+7)

Cơ bản nhất trí với các nhiệm vụ trọng tâm đã nêu trong dự thảo nghị quyết, tuy nhiên cần bổ sung thêm nhiệm vụ trọng tâm là giải quyết cơ bản điện và nước sinh hoạt cho đồng bào vùng cao, nhất là ở khu vực Công viên địa chất Toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên.

Ở mục 3 (trang 48), phát triển nguồn nhân lực, giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu nhân lực chất lượng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế nên sửa tên tiểu mục này có thể là “Tiếp tục đổi mới giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu nhân lực chất lượng cao” là đủ ý. Cũng trong mục 3 cần nói khái quát về triển khai khung trình độ giáo dục nghề nghiệp gắn với khung trình độ quốc tế và liên thông với giáo dục đại học để nâng cao chất lượng đào tạo; đề nghị sắp xếp, kiện toàn lại hệ thống cơ sở dạy nghề và cơ sở giáo dục đại học sao cho thật hợp lý. Đặc biệt là các trường, khoa sư phạm, bồi dưỡng giáo viên thực hiện việc đổi mới chương trình và sách giáo khoa phổ thông…

.