Nhân dân góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII
.
09:22 | 02/10/2020

BHG - Ý kiến của ông Nguyễn Văn Chinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Văn: Nhất trí với 5 nhiệm vụ trọng tâm đã nêu trong Dự thảo, tuy nhiên cần bổ sung thêm nhiệm vụ trọng tâm số 2 là giải quyết cơ bản điện và nước sinh hoạt cho đồng bào vùng cao, nhất là ở các thôn, khu vực biên giới.

.
.
.
 • Ý kiến của ông Hạng Mí De, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh
  08:48 | 01/10/2020

  BHG - Trước hết, tôi hoàn toàn nhất trí với nội dung, kết cấu, bố cục của Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 của BCH Đảng tỉnh khóa XVI. Tôi xin được góp ý như sau: Một là: Nội dung báo cáo cần đánh giá sâu hơn về những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa, xã hội, QP – AN, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Chỉ rõ những mặt hạn chế, nguyên nhân chủ quan, khách quan và bài học kinh nghiệm.

  .
 • Ý kiến của ông Trần Văn Minh, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh
  08:59 | 30/09/2020

  BHG - Về chủ đề đại hội, nhất trí với chủ đề đại hội nhưng cần bổ sung thêm từ tỉnh vào nội dung để làm rõ phạm vi phát triển tỉnh Hà Giang và thay từ "đưa" thành từ "phát triển" và sửa thành "phát triển KT – XH tỉnh Hà Giang nhanh và bền vững" để thể hiện rõ quan điểm, mục tiêu và quyết tâm của tỉnh.

  .
 • Nhân dân góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 -2025
  17:07 | 28/09/2020

  BHG - Ý kiến của ông Nguyễn Văn Hiển, tổ 4, phường Minh Khai (TPHG): Tôi hoàn toàn đồng ý với các nội dung trình bày trong Dự thảo Báo cáo Chính trị, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá đã cho thấy sự quan tâm, sát sao cũng như việc xây dựng chủ trương xuất phát từ nhu cầu, đòi hỏi thực tiễn của tỉnh. Riêng phần IV, mục 1.5 về "tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, quan tâm phòng, chống thiên tai hiệu quả", theo tôi bổ sung ý "hạn chế tối đa việc tăng nguồn thu từ đất nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững cho thế hệ tương lai".

  .
 • Nhân dân góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 -2025
  18:18 | 25/09/2020

  BHG - Thứ nhất, về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. Trong Dự thảo Báo cáo Chính trị cần khẳng định rõ hơn vai trò lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, sự quyết tâm, đoàn kết, thống nhất cao của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, quân và dân các dân tộc trong tỉnh những năm qua. Nêu bật kết quả ở một số lĩnh vực cụ thể như: Kết quả thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới, làm nhà ở xã hội, công tác xúc tiến quảng bá du lịch...

  .
 • Nhân dân góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 -2025
  08:04 | 25/09/2020

  BHG - Qua đánh giá những kết quả thực hiện giai đoạn 2015 – 2020 trong Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tôi thấy trong nhiệm kỳ qua, tỉnh ta có nhiều đổi mới rõ nét, đời sống người dân được nâng lên, nhất là hiệu quả Chương trình xây dựng Nông thôn mới làm thay đổi bộ mặt các vùng nông thôn. Điều này khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn của T.Ư Đảng và Đảng bộ tỉnh; thể hiện sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

  .
 • Nhân dân góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 -2025
  14:58 | 24/09/2020

  BHG - Trước hết, tôi rất vui mừng nhận thấy Tỉnh ủy đã phát huy cao độ tính dân chủ, công khai, trân trọng sự tham gia đóng góp ý kiến của các tầng lớp nhân dân đối với Dự thảo Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là thể hiện "chiêu hiền, đãi sĩ", phát huy truyền thống nhân văn của ông cha ta trong đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

  .
.
.
.
.
.