Thị trấn Đồng Văn chú trọng xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh

Thứ Sáu, 17/08/2018, 10:52 (GMT+7)

BHG - Xác định công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh (TSVM) là yếu tố quan trọng, có vai trò quyết định trong lãnh, chỉ đạo đơn vị thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, ngay từ đầu năm, Đảng bộ thị trấn Đồng Văn (Đồng Văn) đã không ngừng quan tâm, chú trọng tới công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Qua đó, từng bước xây dựng Đảng bộ thị trấn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Đảng bộ thị trấn Đồng Văn tặng Huy hiệu 40 - 50 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.
Đảng bộ thị trấn Đồng Văn tặng Huy hiệu 40 - 50 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Hiện, Đảng bộ thị trấn Đồng Văn có 30 chi bộ với 453 đảng viên. Trong đó, có 22 chi bộ thôn và 8 chi bộ trực thuộc. Để từng bước xây dựng tổ chức Đảng TSVM, trong công tác tư tưởng, BCH Đảng bộ thị trấn thường xuyên nắm bắt, kịp thời xử lý những vấn đề bức xúc trên địa bàn, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến từng cán bộ, đảng viên và nhân dân; thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đặc biệt chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng. Trong 6 tháng đầu năm 2018, BTV Đảng ủy thị trấn đã cử 11 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng; cử 13 đồng chí đi học các lớp sơ cấp, trung cấp lý luận chính trị.

Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng cũng được cấp ủy Đảng quan tâm, chỉ đạo sát sao, bám sát nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Đảng bộ thị trấn đã tập trung xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trước hết là trong cấp ủy, trên cơ sở duy trì thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng, Quy chế làm việc. Nội dung sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ có nhiều đổi mới như: Không họp giao ban, thay vào đó triển khai bằng văn bản để hạn chế các cuộc họp, dành thời gian kiểm tra thực tế tại cơ sở. Một số nội dung ngắn có thể sử dụng hình thức nhắn tin theo dịch vụ “Tin nhắn thương hiệu” (Dịch vụ tin nhắn của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel có hiển thị tên công ty/thương hiệu/sản phẩm ở phần tên người gửi thay cho đầu số điện thoại. Theo đó, có thể gửi tin nhắn đến các số điện thoại với cùng một nội dung, tiết kiệm chi phí và thời gian đi lại) tới các Bí thư Chi bộ thôn, tổ dân phố để thông báo, triển khai công việc.

Bên cạnh đó, xác định công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng có vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, BCH Đảng bộ thị trấn luôn chú trọng và có nhiều giải pháp để tổ chức thực hiện hiệu quả: Triển khai quán triệt các quy định của Điều lệ Đảng, hướng dẫn của Trung ương đến 100% các chi, Đảng bộ và đảng viên; tiến hành kiểm tra 22/22 chi bộ thôn, tổ dân phố và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đặc biệt, sử dụng hình thức “phê bình trực tiếp; khen, chê cụ thể” ngay tại cuộc họp đã thể hiện rõ tính dân chủ trong tổ chức Đảng. Đồng thời, bên cạnh việc làm tốt công tác phát triển đảng viên từ các lực lượng dân quân và đoàn viên; Đảng bộ thị trấn còn quan tâm, chăm lo tới các đảng viên cốt cán, có nhiều đóng góp trong xây dựng tổ chức Đảng như: Trao tặng Huy hiệu Đảng; tặng quà nhân các ngày kỷ niệm, lễ, tết,…

Đồng chí Hoàng Ngọc Linh, Bí thư Đảng ủy thị trấn Đồng Văn cho biết: Là đơn vị hành chính trung tâm của huyện Đồng Văn, chính vì vậy, Đảng bộ thị trấn hết sức chú trọng tới việc xây dựng tổ chức Đảng TSVM gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế. Xây dựng tổ chức Đảng TSVM, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ thị trấn trong tình hình mới là vấn đề then chốt sẽ góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, ổn định tình hình kinh tế - chính trị tại địa phương.

Bài, ảnh: My Ly

.