Đột phá về đổi mới phong cách, lề lối làm việc ở Mèo Vạc

Thứ Năm, 02/08/2018, 10:18 (GMT+7)

BHG - Đổi mới trong công tác lãnh, chỉ đạo, quản lý, điều hành; chủ động, sáng tạo trong công việc; cán bộ, đảng viên tự giác nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, mạnh dạn đổi mới cách nghĩ, cách làm là những kết quả nổi bật trong thực hiện khâu đột phá “Đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội; của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức (CCVC) trong thi hành công vụ” ở Mèo Vạc thời gian qua.

Người dân giao dịch tại Bộ phận “một cửa” thị trấn Mèo Vạc.
Người dân giao dịch tại Bộ phận “một cửa” thị trấn Mèo Vạc.

Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ huyện Mèo Vạc xác định khâu đột phá “Đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội; của cán bộ, đảng viên, CCVC trong thi hành công vụ”. Đây cũng chính là nội dung được địa phương xác định làm nền tảng để đưa các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp về đích. Do đó, BCH Đảng bộ huyện Mèo Vạc đã ban hành Chương trình số 09-CTr/HU, ngày 27.10.2015 về thực hiện khâu đột phá. Trong quá trình triển khai, Đảng bộ huyện đã chỉ đạo các chi, Đảng bộ cơ sở; các cơ quan, đơn vị rà soát chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, cán bộ trong đơn vị; xây dựng kế hoạch, quy chế làm việc; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, CCVC; lồng ghép trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cơ quan; hàng tháng có nhận xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên. Để tạo sự đồng bộ và quyết tâm cao trong quá trình triển khai, các chi, Đảng bộ cơ sở đã đưa nội dung thực hiện đổi mới tác phong, lề lối làm việc gắn với việc thực hiện các nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch của chi, Đảng bộ để lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc Nguyễn Cao Cường cho biết: Để thực hiện hiệu quả khâu đột phá, huyện đã lồng ghép việc kiểm tra, giám sát của cấp ủy đối với các chi, Đảng bộ; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, các Ban xây dựng Đảng và UBKT Huyện ủy thường xuyên kiểm tra việc chỉ đạo thực hiện. Do đó, các chi, Đảng bộ đều xây dựng và thực hiện theo Quy chế làm việc của cấp ủy; phân công nhiệm vụ cho các đồng chí cấp ủy viên; hàng tháng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ nhằm thực hiện tốt các mục tiêu theo nghị quyết, kế hoạch. Đảng ủy các xã, thị trấn đã duy trì tốt bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”, xây dựng lịch trực và nội quy cụ thể, công khai để nhân dân biết giám sát và cùng thực hiện...

Sau hơn 2 năm thực hiện khâu đột phá, 100% các xã, thị trấn có văn phòng “một cửa”, trên 95% kết quả được trả đúng hẹn; trên 95% cán bộ, CCVC thực hiện tốt Quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; chủ động xây dựng nội dung việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chủ đề hàng năm... Qua đánh giá hàng năm, có 95,14% cán bộ, CCVC hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao; 60/60 chi, Đảng bộ cơ sở xây dựng và triển khai thực hiện mô hình cụ thể về đổi mới tác phong, lề lối làm việc; 97% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên; 99% chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, huyện đã phân cấp và hướng dẫn cơ sở việc quản lý, điều hành, giúp chính quyền các xã, thị trấn thực hiện nề nếp việc tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Chính quyền từ huyện đến cơ sở đã từng bước đổi mới, cải tiến chế độ hội họp với phương châm ngắn gọn, trọng tâm và hiệu quả. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa”; duy trì chế độ tiếp dân và giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” điện tử...

Chủ tịch UBND thị trấn Mèo Vạc Ngô Mạnh Cường cho biết: “Mặc dù thị trấn có nhiều thủ tục hành chính phải xử lý, nhưng với việc chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên và các tổ chức đoàn thể; các cán bộ, công chức thị trấn thực hiện nghiêm quy định, quy chế dân chủ trong cơ quan cùng với việc đẩy mạnh cải cách hành chính đã giảm bớt thủ tục rườm rà, giảm phiền hà cho tổ chức và công dân khi đến liên hệ công việc; hồ sơ hành chính giải quyết đúng hẹn đạt tỷ lệ cao nên đã tạo được sự đồng tình, ủng hộ của tổ chức và công dân”.

Trong nửa nhiệm kỳ còn lại, Đảng bộ huyện Mèo Vạc đang tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện thắng lợi khâu đột phá. “Bên cạnh việc kiểm tra, giám sát tại các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn; huyện xác định thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; thường xuyên đối thoại, nắm bắt và tiếp thu những ý kiến đóng góp của nhân dân; quan tâm tuyên tuyền, phổ biến, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân” – Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc Nguyễn Cao Cường khẳng định.

Bài, ảnh: KIM TIẾN

.