123
GIẢI BÁO CHÍ TOÀN QUỐC VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG - Báo Hà Giang điện tử
Kỳ vọng từ một quyết sách kinh tế ở Đảng bộ xã Thanh Thủy
Kỳ vọng từ một quyết sách kinh tế ở Đảng bộ xã Thanh Thủy
.
08:40 | 13/07/2018

BHG - Trăn trở trước cuộc sống đồng bào 4 thôn vùng cao: Nặm Ngặt, Cóc Nghè, Nà Toong, Lùng Đoóc còn nhiều gian khó, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Thanh Thủy (Vị Xuyên) lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra một quyết sách quan trọng: Tập trung đầu tư phát triển cây chè Shan tuyết và xúc tiến quảng bá, xây dựng thương hiệu chè Chốt tại thôn Nà Toong. Quyết sách này kỳ vọng tạo đột phá trong phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống đồng bào tại 4 thôn vùng cao.

.
.
.
  • Đảng bộ huyện Quang Bình sau hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị Đảng bộ huyện Quang Bình sau hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị
    17:20 | 04/07/2018

    BHG - Hơn 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang; các cấp ủy, tổ chức Đảng huyện Quang Bình đã tập trung lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, chặt chẽ và đạt những kết quả tích cực. Sau khi học tập, quán triệt Chỉ thị số 05, cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng huyện Quang Bình đã bám sát kế hoạch của BTV Tỉnh ủy để xây dựng kế hoạch "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII).

    .
  • Đảng bộ thị trấn Yên Bình: Xây dựng Đảng, gắn với phát triển KT-XH Đảng bộ thị trấn Yên Bình: Xây dựng Đảng, gắn với phát triển KT-XH
    17:06 | 22/06/2018

    BHG - Đảng bộ thị trấn Yên Bình (Quang Bình) có 523 đảng viên, sinh hoạt tại 17 chi bộ. Từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, Đảng ủy thị trấn luôn quan tâm lãnh đạo công tác xây dựng Đảng trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức; thường xuyên lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong xây dựng nghị quyết và chương trình hành động của Đảng bộ, phù hợp với thực tiễn địa phương.

    .
  • Chuyển biến trong xây dựng Đảng ở Quang Bình Chuyển biến trong xây dựng Đảng ở Quang Bình
    08:58 | 15/06/2018

    BHG - Sau hơn 2 năm thực Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Quang Bình lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020, kết quả rõ nhất trong xây dựng Đảng là chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và hệ thống chính trị được nâng cao. Những đột phá về giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nói đi đôi với làm là "chìa khóa" để các địa phương lựa chọn việc cụ thể theo hướng có trọng tâm, trọng điểm.

    .
  • Đảng bộ huyện Mèo Vạc gắn Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị với thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ huyện Mèo Vạc gắn Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị với thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn
    08:21 | 13/06/2018

    BHG - Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện Mèo Vạc luôn đoàn kết, thống nhất, phát huy nội lực, vượt qua mọi khó khăn, thử thách và lấy việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Hà Giang làm định hướng phấn đấu, rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên… Qua đó, đã giành được những kết quả quan trọng, tương đối toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

    .
  • Chuyển biến tích cực từ việc đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" Chuyển biến tích cực từ việc đẩy mạnh
    10:20 | 04/06/2018

    BHG - Sau hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã quan tâm, chỉ đạo thực hiện kịp thời, sáng tạo, sát thực tiễn, gắn với các nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là các chỉ thị, nghị quyết, chính sách của T.Ư và các phong trào thi đua yêu nước. Từ đó đã tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần quan trọng trong việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị...

    .
  • Đảng bộ thành phố Hà Giang nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên Đảng bộ thành phố Hà Giang nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên
    15:27 | 31/05/2018

    BHG - Sau 5 năm thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU, ngày 21.1.2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XV) về "Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân tỉnh Hà Giang trong tình hình mới", nhận thức của cán bộ, đảng viên trên địa bàn thành phố đã có sự chuyển biến tích cực.

    .
  • Chi bộ Báo Hà Giang thấm nhuần lời dạy của Bác về công tác kiểm tra, giám sát Chi bộ Báo Hà Giang thấm nhuần lời dạy của Bác về công tác kiểm tra, giám sát
    13:39 | 24/05/2018

    BHG - Khắc sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Đã lãnh đạo thì phải kiểm tra", "Có kiểm tra mới huy động được tinh thần tích cực và lực lượng to tát của nhân dân, mới biết rõ năng lực và khuyết điểm của cán bộ, mới sửa chữa và giúp đỡ kịp thời"… Xuyên suốt quá trình hoạt động hơn nửa thế kỷ qua, Chi bộ Báo Hà Giang đặc biệt coi trọng công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng. Qua đó, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ trong giai đoạn cách mạng hiện nay; xứng tầm cơ quan ngôn luận, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc.

    .
  • Kế hoạch tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải búa liềm vàng), lần thứ III – Năm 2018 Kế hoạch tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải búa liềm vàng), lần thứ III – Năm 2018
    09:47 | 17/04/2018

    BHG - Ngày 11.4, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 1635- CV/BTC, về việc thực hiện Kế hoạch tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng), lần thứ III – Năm 2018. Dưới đây là toàn văn Kế hoạch và Thể lệ tổ chức Giải báo chí.

    .
  • Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII ở Đảng bộ huyện Quản Bạ Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII ở Đảng bộ huyện Quản Bạ
    16:22 | 22/05/2018

    BHG - Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng bộ huyện Quản Bạ đã tiến hành đồng bộ, phù hợp điều kiện thực tiễn. Qua đó, từng bước tạo chuyển biến về tư tưởng, chính trị, tổ chức, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; kịp thời khắc phục những hạn chế, ngăn ngừa những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

    .
  • Chuyển biến từ sinh hoạt chi bộ luân phiên ở Đảng bộ thị trấn Yên Bình Chuyển biến từ sinh hoạt chi bộ luân phiên ở Đảng bộ thị trấn Yên Bình
    07:23 | 14/05/2018

    BHG - Thông qua việc tổ chức thực hiện sinh hoạt chi bộ mẫu luân phiên, các chi bộ thuộc Đảng bộ thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình đã phát huy năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Cách làm mới này là giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các chi bộ, khắc phục hình thức và đi vào thực chất. Từ tháng 4.2016, các chi bộ thuộc Đảng bộ thị trấn Yên Bình thực hiện sinh hoạt chi bộ mẫu luân phiên với sự tham dự của đại diện các chi bộ trong Đảng bộ để cùng học tập.

    .
  • "Nói đi đôi với làm" ở Đảng bộ Hoàng Su Phì
    08:11 | 09/05/2018

    BHG - Những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về việc "Nói đi đôi với làm" đối với cấp ủy viên, người đứng đầu các cấp, các ngành và cơ sở ở huyện Hoàng Su Phì đã đạt kết quả tương đối toàn diện, có sức lan toả mạnh mẽ, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

    .
  • Chuyển biến sau giám sát ở Đảng bộ xã Thanh Vân Chuyển biến sau giám sát ở Đảng bộ xã Thanh Vân
    08:58 | 02/05/2018

    BHG - Đảng bộ xã Thanh Vân (Quản Bạ) có 13 chi bộ trực thuộc với tổng số 293 đảng viên. Bằng sự quyết tâm, nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sau 1 năm thực hiện sửa đổi theo các yêu cầu của Chương trình giám sát theo Quyết định số 195-QĐ/TU của BTV Tỉnh ủy về việc phân công các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy phụ trách theo dõi, giám sát thường xuyên đối với Đảng ủy các xã, phường, thị trấn; xã Thanh Vân đã có nhiều chuyển biến tích cực về mọi mặt. Bí thư Đảng ủy xã Thanh Vân - Nguyễn Chiến Thuật, cho biết: Thực hiện Chương trình giám sát đối với Đảng ủy xã Thanh Vân do đồng chí Lê Quang Minh, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy...

    .
  • Đảng bộ thành phố Hà Giang: Lấy sự hài lòng của người dân làm mục tiêu phấn đấu Đảng bộ thành phố Hà Giang: Lấy sự hài lòng của người dân làm mục tiêu phấn đấu
    09:04 | 25/04/2018

    BHG - Triển khai Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính (CCHC); nghị quyết của BCH Đảng bộ thành phố về tiếp tục đẩy mạnh CCHC, xây dựng nền công vụ hiệu lực, hiệu quả, giai đoạn 2016 – 2020; thời gian qua, công tác CCHC luôn được cấp ủy, chính quyền thành phố quan tâm, chỉ đạo thực hiện trên 6 nội dung về cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính (TTHC); nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính, trong đó, đặc biệt coi trọng cải cách TTHC. Một trong những kết quả nổi bật là hoạt động của Trung tâm Giải quyết TTHC công thành phố bước đầu đem lại niềm tin, sự hài lòng cho các tổ chức, cá nhân đến giao dịch.

    .
  • Đảng bộ huyện Vị Xuyên xây dựng phong cách làm việc theo tư tưởng Hồ Chí Minh Đảng bộ huyện Vị Xuyên xây dựng phong cách làm việc theo tư tưởng Hồ Chí Minh
    07:51 | 18/04/2018

    BHG - Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", chuyên đề năm 2018 "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên", BTV Huyện ủy Vị Xuyên đã ban hành kế hoạch triển khai và chỉ đạo các chi, Đảng bộ trực thuộc tổ chức thực hiện nhằm giúp cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

    .
  • Tiếp tục hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, giai đoạn 2017 – 2020 Tiếp tục hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, giai đoạn 2017 – 2020
    09:15 | 14/07/2017

    BHG - Ngày 19.6, Tỉnh ủy Hà Giang đã có Kế hoạch 184-KH/TU tiếp tục hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (giải mang tên Búa liềm vàng), giai đoạn 2017 – 2020. Báo Hà Giang điện tử đăng toàn văn Kế hoạch này.

    .
  • Đảng bộ thị trấn Vị Xuyên xây dựng phong cách, tác phong người đứng đầu Đảng bộ thị trấn Vị Xuyên xây dựng phong cách, tác phong người đứng đầu
    17:03 | 09/04/2018

    BHG - Thực hiện việc đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2018, Đảng bộ thị trấn Vị Xuyên (Vị Xuyên) đã xây dựng kế hoạch triển khai đến các chi bộ trực thuộc gắn với nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, đơn vị. Đảng bộ thị trấn Vị Xuyên hiện có 618 đảng viên, sinh hoạt ở 30 chi bộ trực thuộc...

    .
  • Hoàng Su Phì tổ chức nghi thức chào Cờ đầu tuần gắn giao nhiệm vụ cho các chi, Đảng bộ Hoàng Su Phì tổ chức nghi thức chào Cờ đầu tuần gắn giao nhiệm vụ cho các chi, Đảng bộ
    17:07 | 02/04/2018

    BHG - Từ đầu năm 2018, huyện Hoàng Su Phì tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ buổi sáng, mỗi tháng 1 lần vào tuần đầu tiên của tháng. Lễ chào Cờ diễn ra trong không khí thiêng liêng, trang trọng gắn đọc báo và triển khai nhiệm vụ trực tiếp đối với các chi, Đảng bộ được thực hiện theo chủ trương của BTV Huyện ủy nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, thống nhất hành động cụ thể để hoàn thành tốt công việc theo trọng tâm, trọng điểm.

    .
  • Bắc Quang đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền
    09:50 | 22/03/2018

    BHG - Những năm gần đây, Đảng bộ huyện Bắc Quang lấy tiêu điểm: Đảng "trong" công tác dân vận chính quyền để thực hiện phát triển KT-XH. Vì mọi tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đều được phản ánh qua các cuộc tiếp xúc trực tiếp từ chính quyền các cấp và sự lắng nghe phản ánh từ chính những người dân. Việc Đảng dân vận chính quyền thể hiện từ sự lắng nghe tiếng nói từ cơ sở, lấy tiếng nói từ cơ sở làm động lực. Tiếng nói đó được phản ánh thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri của các đại biểu HĐND, thông qua tiếng nói từ MTTQ, các đoàn thể, Hội Phụ nữ, Nông dân... Phó Bí thư Huyện uỷ Bắc Quang, Trưởng ban Chỉ đạo Xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, Lương Tiến Dũng chia sẻ.

    .
  • Chấm điểm Ban Thường vụ Đảng ủy cơ sở - cách làm mới ở Mèo Vạc Chấm điểm Ban Thường vụ Đảng ủy cơ sở - cách làm mới ở Mèo Vạc
    08:14 | 19/03/2018

    BHG - Đứng trước việc đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của một số cấp ủy cơ sở còn chậm, chưa tạo bước đột phá trong công tác xây dựng Đảng và phát triển KT – XH; việc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng có nơi còn chậm, đề ra giải pháp chưa sát thực tế… Huyện ủy Mèo Vạc đã xây dựng kế hoạch, tổ chức dự họp và chấm điểm Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy cơ sở. Đây được xem là cách làm mới và hiệu quả, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở ở Mèo Vạc thời gian qua.

    .
  • Trưởng thôn Phù Lá gương mẫu, nhiệt tình Trưởng thôn Phù Lá gương mẫu, nhiệt tình
    09:06 | 26/02/2018

    BHG - Hơn hai thập kỷ đảm nhiệm vai trò Trưởng thôn Phù Lá, xã Tân Nam (Quang Bình), ông Lùng Duy Bính (sinh 1953) luôn gương mẫu, đi đầu tham gia các phong trào thi đua của thôn, xã; đồng thời, tích cực vận động bà con đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa tại địa phương.

    .
  • Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức
    08:25 | 02/02/2018

    BHG - Những thắng lợi giành được trong 88 năm qua kể từ khi có Đảng lãnh đạo là minh chứng sinh động về năng lực lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và sức mạnh to lớn của nhân dân. Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục lãnh đạo đất nước tiến lên phía trước, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

    .
  • Hiệu quả từ cách làm "Mỗi đảng viên một mô hình kinh tế" ở Thài Phìn Tủng Hiệu quả từ cách làm
    07:49 | 18/01/2018

    BHG - Nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng gắn với việc thực hiện "Nói đi đôi với làm" đối với cấp ủy viên, người đứng đầu các cấp, Đảng bộ xã Thài Phìn Tủng (Đồng Văn) đã triển khai thực hiện có hiệu quả Mô hình "Mỗi đảng viên một mô hình kinh tế". Từ đó, phát huy tinh thần gương mẫu, đi đầu của đảng viên trong phát triển kinh tế trên địa bàn xã, tạo sự lan tỏa lớn trong các tầng lớp nhân dân, từng bước đưa kinh tế xã phát triển bền vững.

    .
  • Bắc Mê phát huy vai trò các cấp ủy Đảng trong xây dựng Nông thôn mới Bắc Mê phát huy vai trò các cấp ủy Đảng trong xây dựng Nông thôn mới
    08:35 | 12/01/2018

    BHG- Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới (XDNTM), bộ mặt nông thôn huyện Bắc Mê đã có nhiều đổi thay, cơ sở hạ tầng xây dựng khang trang, sản xuất phát triển, đời sống vật chất, tinh thần người dân được nâng lên. Xác định XDNTM là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng coi trọng việc đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, nhằm nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; phát huy tốt vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể...

    .
  • Chuyển biến từ nhận thức đến hành động trong "học tập" và "làm theo" Bác ở Đảng bộ Hoàng Su Phì Chuyển biến từ nhận thức đến hành động trong
    08:51 | 05/01/2018

    BHG - Năm qua, cùng với các địa phương trong tỉnh; Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì đã, đang tích cực học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW, ngày 15.5.2016 (Chỉ thị 05) của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong việc tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, chất lượng, hiệu quả công tác của mỗi cán bộ trong các cơ quan, đơn vị.

    .
  • Ngăn chặn, đẩy lùi "tự diễn biến, tự chuyển hóa" trong nội bộ ở Đảng bộ xã Linh Hồ Ngăn chặn, đẩy lùi
    08:08 | 22/12/2017

    BHG - Phát huy những kết quả đạt được sau hơn 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, năm 2017, Đảng bộ xã Linh Hồ (Vị Xuyên) tiếp tục đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ" theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với cách làm hiệu quả, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

    .
  • Lan tỏa phong trào "Dân vận khéo" ở Vị Xuyên Lan tỏa phong trào
    08:05 | 20/12/2017

    BHG - Những năm gần đây, phong trào "Dân vận khéo" trên địa bàn huyện Vị Xuyên có sức lan tỏa ngày càng sâu, rộng trên các lĩnh vực. Qua đó, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình với những cách làm hay, sáng tạo và hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển KT – XH, xây dựng Nông thôn mới (XDNTM), đảm bảo QP – AN trên địa bàn. Huyện Vị Xuyên có 24 xã, thị trấn, 261 thôn, bản, tổ dân phố, với dân số hơn 10 vạn người; trong đó, dân tộc thiểu số chiếm trên 83%. Xác định tầm quan trọng của công tác dân vận, BTV Huyện ủy Vị Xuyên đã ban hành kế hoạch và các văn bản chỉ đạo các ngành, đoàn thể, xã, thị trấn đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên tất cả các lĩnh vực.

    .
  • Chi bộ thôn Yên Chung "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" với những việc làm cụ thể Chi bộ thôn Yên Chung
    21:24 | 01/12/2017

    BHG - Thời gian qua, Chi bộ thôn Yên Chung, xã Tiên Yên (Quang Bình) luôn phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các phong trào thi đua lao động, sản xuất trên địa bàn. Bí thư Chi bộ Hoàng Văn Biên cho biết: Thôn Yên Chung hiện có 35 đảng viên, 109 hộ với gần 500 khẩu, chủ yếu đồng bào dân tộc Tày, Dao, Nùng…

    .
  • Nữ đảng viên người Mông vươn lên từ hai bàn tay trắng Nữ đảng viên người Mông vươn lên từ hai bàn tay trắng
    08:44 | 18/11/2017

    BHG - Chị Dìn Thị Hội, 45 tuổi, dân tộc Mông, sống tại thôn Cốc Cọt, xã Lao Và Chải (Yên Minh) được nhiều người biết đến là một nữ đảng viên đầy nghị lực, biết vượt khó, vươn lên làm kinh tế giỏi. Với sự đảm đang, tháo vát, chị Hội đã trở thành gương sáng cho nhiều chị em ở thôn, xã noi theo.

    .
  • Phát huy vai trò "hạt nhân" lãnh đạo ở Đảng bộ xã Kim Thạch Phát huy vai trò
    08:05 | 16/11/2017

    BHG - Những năm qua, Đảng bộ xã Kim Thạch (Vị Xuyên) luôn chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt ở các chi bộ, phát huy vai trò "đảng viên đi trước", tích cực lãnh, chỉ đạo nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng Nông thôn mới. Đảng bộ xã Kim Thạch hiện có 264 đảng viên, sinh hoạt ở 13 chi bộ trực thuộc. Để củng cố và nâng cao vai trò lãnh đạo, Đảng ủy xã đã đẩy mạnh triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"...

    .
  • Chi bộ thôn Trung, tăng cường vai trò Đảng lãnh đạo toàn diện
    19:45 | 08/11/2017

    BHG - Đại hội Chi bộ thôn Trung, xã Bằng Lang lần thứ 45 (nhiệm kỳ 2017 – 2020) được tổ chức trong tháng 10 vừa qua. Bí thư Chi bộ Nguyễn Văn Hiệp chia sẻ: Chi bộ thôn Trung có 37 đảng viên, trong đó có 3 đảng viên được miễn sinh hoạt. Thời gian qua, chi bộ luôn phát huy dân chủ, giữ vững nguyên tắc đoàn kết, thống nhất; thường xuyên nêu cao vai trò lãnh đạo của Đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh (TSVM).

    .
  • Đảng viên 76 chưa giữ liên hệ… đúng nơi cư trú, vấn đề cần quan tâm Đảng viên 76 chưa giữ liên hệ… đúng nơi cư trú, vấn đề cần quan tâm
    10:49 | 25/10/2017

    BHG - Hơn 17 năm, kể từ khi Quy định 76-QĐ/TW, ngày 15.6.2000, của Bộ Chính trị về việc "đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú" được thực hiện, đã đem lại những chuyển biến tích cực trong lề lối, tác phong sinh hoạt của đảng viên thuộc diện Quy định 76

    .
  • Hoàng Su Phì: Cán bộ chủ chốt cấp xã nêu gương trong phát triển kinh tế Hoàng Su Phì: Cán bộ chủ chốt cấp xã nêu gương trong phát triển kinh tế
    15:49 | 30/10/2017

    BHG-Qua gần 3 năm triển khai, mô hình phát triển kinh tế do cán bộ chủ chốt cấp xã ở huyện Hoàng Su Phì thực hiện đã và đang phát huy được hiệu quả. Cách làm này đang nhân rộng đến các đoàn thể, cán bộ, công chức cấp xã, thị trấn và bà con nhân dân, qua đó góp phần không nhỏ vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói, giảm nghèo bền vững tại địa phương.

    .
  • Đảng bộ huyện Bắc Mê: Xây dựng chi bộ tốt theo tư tưởng Hồ Chí Minh- Kỳ II: Chi bộ tốt - mọi chủ trương của Đảng đều đi vào cuộc sống Đảng bộ huyện Bắc Mê: Xây dựng chi bộ tốt theo tư tưởng Hồ Chí Minh- Kỳ II: Chi bộ tốt - mọi chủ trương của Đảng đều đi vào cuộc sống
    11:14 | 22/10/2017

    BHG - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định "Chi bộ là gốc rễ của Đảng ở trong quần chúng. Chi bộ tốt thì mọi chủ trương của Đảng đều đi vào cuộc sống". Vì vậy, việc đổi mới nội dung, phương thức điều hành hoạt động, phát huy quyền dân chủ của đảng viên là một trong những "bí quyết" để xây dựng chi bộ vững mạnh trên địa bàn huyện Bắc Mê.

    .
  • Đảng bộ huyện Bắc Mê: Xây dựng chi bộ tốt theo tư tưởng Hồ Chí Minh - Kỳ I: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ Đảng bộ huyện Bắc Mê: Xây dựng chi bộ tốt theo tư tưởng Hồ Chí Minh - Kỳ I: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
    10:01 | 20/10/2017

    BHG - Huyện Bắc Mê nằm ở phía Đông của tỉnh, địa hình chia cắt, độ dốc lớn, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, chất lượng nguồn nhân lực còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao; hoạt động của các chi bộ, nhất là chi bộ cơ sở, thôn, bản chưa thực sự phát huy hiệu quả... Chính vì vậy, Đảng bộ huyện đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp quan trọng, thiết thực nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhiệm vụ này được Đảng bộ huyện thực hiện thường xuyên, liên tục, lâu dài và quyết liệt, bởi "Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt".

    .
  • Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn, bản nơi địa đầu Tổ quốc: Kỳ cuối - Giải pháp xây dựng vững chắc "cầu nối" giữa "ý Đảng - lòng Dân"
    13:47 | 13/10/2017

    BHG - Chi bộ Đảng là hạt nhân lãnh đạo của hệ thống chính trị ở cơ sở và là "cầu nối" giữa Đảng với nhân dân. Mặc dù đã đạt nhiều kết quả quan trọng trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao vai trò của chi bộ trong lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH, đảm bảo AN-QP. Tuy nhiên, Đảng ta đang đứng trước nhiều thách thức trong quá trình hội nhập và phát triển, nên công tác xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở cần được quan tâm thường xuyên.

    .
  • Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn, bản nơi địa đầu Tổ quốc Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn, bản nơi địa đầu Tổ quốc
    09:03 | 12/10/2017

    Kỳ II - Nhân rộng những cách làm hay

    BHG - Căn cứ vào thực tiễn công tác xây dựng Đảng, mỗi Đảng bộ đã lựa chọn một giải pháp riêng để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trong quá trình tác nghiệp ở cơ sở, chúng tôi có dịp tìm hiểu nhiều mô hình hay, sáng tạo của các chi bộ đã được tổng kết, rút kinh nghiệm và nhân rộng trên địa bàn tỉnh.

    .
  • Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn, bản nơi địa đầu Tổ quốc: Kỳ 1 - Bước "chuyển mình" mạnh mẽ Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn, bản nơi địa đầu Tổ quốc: Kỳ 1 - Bước
    08:45 | 11/10/2017

    BHG - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: "Chi bộ là gốc rễ của Đảng ở trong quần chúng. Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng. Trái lại, nếu chi bộ kém thì công việc không trôi chảy".

    .
  • Xín Mần quan tâm kết nạp đảng viên vùng biên giới Xín Mần quan tâm kết nạp đảng viên vùng biên giới
    08:00 | 03/10/2017

    BHG - Những năm qua, công tác bồi dưỡng và phát triển đảng viên được các cấp uỷ Đảng huyện Xín Mần xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng và được Đảng bộ huyện chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Qua đó, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước trên địa bàn.

    .
  • Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng)
    14:53 | 14/06/2017

    BHG- Ngày 13 tháng 6 năm 2017, Báo Hà Giang nhận được Công văn số 161/CV-HNBVN ngày 30 tháng 5 năm 2017 của Hội Nhà báo Việt Nam về việc hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng). Báo Hà Giang điện tử đăng toàn văn nội dung Công văn và Thể lệ Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng.

    .
  • Họp báo Tiếp tục hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (giải Búa liềm vàng) giai đoạn 2017-2020. Họp báo Tiếp tục hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (giải Búa liềm vàng) giai đoạn 2017-2020.
    17:28 | 07/07/2017

    BHG - Chiều 7.7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp tổ chức Họp báo Tiếp tục hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (giải Búa liềm vàng) giai đoạn 2017-2020.

    .
  • Thành phố Hà Giang quyết tâm đưa Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) của Đảng vào cuộc sống
    08:31 | 20/07/2017

    BHG - Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ (gọi tắt là NQ T.Ư 4) là Nghị quyết đặc biệt quan trọng được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, kỳ vọng về công tác xây dựng Đảng hiện nay.

    .
  • "Dân vận khéo" giúp người dân Quyết Tiến xóa đói, giảm nghèo
    08:33 | 20/07/2017

    BHG - "Dân vận khéo" đã giúp bà con xã Quyết Tiến (Quản Bạ) thay đổi cách nghĩ, cách làm, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ; từ 2 vụ ngô, lúa lên 3 vụ. Nhiều hộ tăng gia, chăn nuôi cho thu nhập cao, cuộc sống hết nghèo, đói; bộ mặt nông thôn vùng cao ngày một đổi thay.

    .
  • Kế hoạch đăng tải bài viết tham gia dự thi Giải báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng mang tên "Búa liềm vàng" giai đoạn 2017-2020 trên Báo Hà Giang, Đài PT-TH tỉnh Kế hoạch đăng tải bài viết tham gia dự thi Giải báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng mang tên
    10:43 | 25/07/2017

    Kế hoạch đăng tải bài viết tham gia dự thi Giải báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng mang tên "Búa liềm vàng" giai đoạn 2017-2020 trên Báo Hà Giang, Đài PT-TH tỉnh

    .
  • Mạnh dạn đổi mới và hiệu quả trong công tác luân chuyển cán bộ ở Hoàng Su Phì Mạnh dạn đổi mới và hiệu quả trong công tác luân chuyển cán bộ ở Hoàng Su Phì
    17:29 | 28/07/2017

    BHG - Trong những năm qua, với sự chỉ đạo quyết liệt, cách làm phù hợp, công tác luân chuyển cán bộ của huyện Hoàng Su Phì đã phát huy được năng lực, sở trường của từng người đối với từng công việc được đảm nhận.

    .
  • Đánh giá "mức độ quyết liệt"- giải pháp tích cực để xây dựng Đảng Đánh giá
    17:32 | 28/07/2017

    BHG - Nâng cao sức chiến đấu của Đảng là nhiệm vụ then chốt, có tính chất quyết định đến việc hoàn thành những mục tiêu lâu dài của tỉnh...

    .
  • Phát huy truyền thống tự hào, bám sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Phát huy truyền thống tự hào, bám sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
    21:49 | 31/07/2017

    BHG - Nhân kỷ niệm 87 năm, ngày truyền thống công tác Tư tưởng văn hóa của Đảng (1.8.1930 – 2017), phóng viên (P.V) Báo Hà Giang có cuộc phỏng vấn đồng chí (Đ/c) Sèn Chỉn Ly, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về truyền thống và kết quả nổi bật trong công tác Tuyên giáo của tỉnh những năm qua và định hướng trong thời gian tới.

    .
  • Thực hiện Bộ công cụ đánh giá, góp phần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4
    08:30 | 01/08/2017

    BHG - Ngày 18.4.2017, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh thay mặt BTV Tỉnh ủy, ký Quyết định số 791-QĐ/TU, ban hành Bộ công cụ đánh giá cán bộ, đảng viên thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng (sau đây gọi tắt là Bộ công cụ).

    .
  • Chuyển biến tích cực trong công tác luân chuyển cán bộ ở Xín Mần Chuyển biến tích cực trong công tác luân chuyển cán bộ ở Xín Mần
    18:10 | 04/08/2017

    BHG - Thực hiện tốt công tác luân chuyển, điều động cán bộ, công chức, viên chức (CB, CCVC) nhằm phát huy đúng năng lực và nâng cao chất lượng hoạt động công vụ, nhất là chú trọng cán bộ trẻ nắm giữ các chức vụ chủ chốt ở các xã, thị trấn - Đây là một trong 2 khâu đột phá được Đảng bộ huyện Xín Mần quyết tâm thực hiện ngay đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020.

    .
.
.
.
.
.