Hà Giang

Cầu nối "Ý Đảng" - "lòng dân"

18:05, 21/09/2021

BHG - Những năm qua dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh luôn được coi trọng và đạt được những kết quả tích cực. Các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận được cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch để thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế. Các mô hình “Dân vận khéo” xuất hiện ngày càng nhiều trên mọi lĩnh vực của đời sống, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT - XH của tỉnh. Qua đó khẳng định, công tác dân vận đã thực sự trở thành cầu nối giữa “ý Đảng” với “lòng dân”, góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân với cấp ủy, chính quyền.

Cán bộ, nhân dân thị trấn Vinh Quang (Hoàng Su Phì) làm đường bê tông nông thôn.
Cán bộ, nhân dân thị trấn Vinh Quang (Hoàng Su Phì) làm đường bê tông nông thôn.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị đã đạt được những kết quả tích cực. Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò công tác dân vận trong tình hình mới. Hàng năm, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đều có kế hoạch đối thoại với nhân dân, coi trọng việc lắng nghe, nắm tình hình và giải quyết ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Từ 2016 – 2020, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh đã thực hiện 3.814 cuộc đối thoại, 81.592 lượt công dân với trên 5.500 lượt ý kiến tham gia. Các ý kiến, kiến nghị của người dân đều được tiếp thu và chuyển cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Nội dung, phương thức công tác dân vận có sự chuyển biến mạnh mẽ, các hoạt động đều hướng về cơ sở, gần dân, sát dân, gắn lợi ích của nhân dân. Cách thức triển khai không bó hẹp trong công tác tham mưu bằng văn bản mà bằng những hoạt động thiết thực, phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đơn vị. Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, nhất là chính quyền các cấp được thực hiện đồng bộ, góp phần chuyển biến tích cực nhận thức và nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước được quan tâm thực hiện trên nhiều lĩnh vực, điển hình là cải cách hành chính. Các chỉ số cải cách hành chính; hiệu quả quản trị hành chính công; năng lực cạnh tranh; chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính từng bước được cải thiện. Thời gian giải quyết thủ tục hành chính được rút ngắn; cơ chế một cửa, một cửa liên thông đem lại hiệu quả rõ rệt. 

Cùng với đó, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được các cấp, ngành triển khai sâu rộng. Các địa phương, đơn vị chủ động gắn phong trào thi đua “Dân vận khéo” với Chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM); hỗ trợ làm nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo; cải tạo vườn tạp; phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc… Từ 2016 – 2020, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đã vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân hiến được 2.477.180 m2 đất, đóng góp 1.477.602 ngày công; ủng hộ trên 109 tỷ đồng để làm đường giao thông, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội và thực hiện các phần việc xây dựng NTM. Thực hiện Chương trình hỗ trợ làm nhà ở cho các đối tượng theo Quyết định 1953 của tỉnh, cán bộ, đảng viên và nhân dân đã đóng góp, vận động, ủng hộ được hàng trăm tỷ đồng, giúp đỡ hàng chục nghìn ngày công lao động, hoàn thành trên 4.600 ngôi nhà, tạo động lực cho nhiều gia đình vươn lên thoát nghèo bền vững. 

Ngoài ra, trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, các mô hình “Dân vận khéo” điển hình như: “Sinh hoạt Chi bộ mẫu luân phiên tại các Chi bộ thôn, bản”; diễn đàn “Chiều thứ 6 nghe dân nói”; “Mỗi đoàn thể, mỗi tuần chọn một thôn, làm một việc”… đã góp phần rèn luyện đạo đức, lối sống, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền.

Đồng chí Nguyễn Việt Khánh, Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cho biết: Đến nay, 100% thôn, bản, tổ dân phố đều thành lập Tổ dân vận với 14.589 thành viên. Đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận thường xuyên được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, có trình độ, bản lĩnh chính trị vững vàng; luôn gần gũi, sâu sát cơ sở; có kỹ năng lắng nghe, thuyết phục nhân dân. Trong 5 năm qua, toàn tỉnh thực hiện được 5.943 mô hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực từ phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng NTM, phát triển VH - XH, đảm bảo QP – AN. Nhiều địa phương sáng tạo và nhân rộng được nhiều mô hình hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc phát triển KT – XH, giữ vững an ninh chính trị, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. 

Có thể khẳng định, nhờ vận dụng linh hoạt các chủ trương, nghị quyết quan trọng về công tác dân vận của Đảng đã góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận trên địa bàn tỉnh; cổ vũ nhân dân hăng hái lao động, sản xuất, tạo sức mạnh tổng hợp để xây dựng và phát triển quê hương.

Bài, ảnh: Vũ Tuấn Việt (Trường Chính trị tỉnh)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đảng bộ Xín Cái "Nói đi đôi với làm"

BHG - Tuy là một trong những xã xa xôi nhất của Mèo Vạc, nhưng Đảng bộ xã biên giới Xín Cái luôn đổi mới phương thức lãnh đạo; thực hiện hiệu quả việc "nói đi đôi với làm" theo Chỉ thị 03 của BTV Tỉnh ủy. Từ đó, góp phần thúc đẩy KT – XH, giữ vững QP – AN, nâng cao đời sống đồng bào biên cương.

31/07/2021
Nền tảng trong xây dựng Đảng ở Bắc Quang

BHG - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: "Mọi việc thành hay là bại, chủ chốt là do cán bộ có thấm nhuần đạo đức cách mạng hay là không". Khắc sâu lời dạy của Người, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống cho cán bộ, đảng viên đã trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của cấp ủy huyện Bắc Quang để góp phần xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh.

31/07/2021
Hiệu quả việc phân công đảng viên Đồn Biên phòng phụ trách các hộ nghèo biên giới

BHG - Phân công đảng viên phụ trách hộ nghèo các xã khu vực biên giới là đề án của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP), có ý nghĩa quan trọng giúp đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên ổn định cuộc sống, đồng thời thắt chặt hơn tình đoàn kết quân - dân trên dải đất biên cương Tổ quốc. 

28/06/2021
Phát triển Đảng trong lực lượng dân quân tự vệ

BHG - Củng cố, huấn luyện dân quân tự vệ (DQTV) theo phương châm "Cơ bản, thiết thực, vững chắc", chất lượng toàn diện được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tác chiến tại cơ sở và trong phối hợp với các lực lượng tuần tra, bảo vệ đường biên, mốc giới; phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Đặc biệt coi trọng chất lượng huấn luyện, chú trọng phát triển Đảng trong đội ngũ DQTV.

26/07/2021