Hà Giang

Xứng danh đội dự bị tin cậy của Đảng

21:56, 10/05/2021

BHG - Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (TNCSHCM) là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên, đội dự bị tin cậy của Đảng, lực lượng xung kích cách mạng. Những năm qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đặc biệt quan tâm, chú trọng công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Qua đó góp phần tăng sức trẻ cho các tổ chức cơ sở Đảng, tạo động lực cho đoàn viên phấn đấu, trưởng thành.

Đoàn viên, thanh niên xã Đạo Đức, Vị Xuyên giúp người dân cải tạo vườn tạp.
Đoàn viên, thanh niên xã Đạo Đức, Vị Xuyên giúp người dân cải tạo vườn tạp.

Toàn tỉnh hiện có hơn 200.000 thanh niên, trong đó có trên 46.690 đoàn viên. Lực lượng thanh niên nông thôn chiếm 52%; thanh niên học sinh - sinh viên chiếm 37,5%; thanh niên công nhân, viên chức và lực lượng vũ trang chiếm 7,5%; thanh niên đô thị và trong doanh nghiệp chiếm 3%. Nhận thức rõ nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, Tỉnh đoàn đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả: Tích cực tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống, lịch sử của dân tộc cho đoàn viên thanh niên (ĐVTN). Các cấp bộ đoàn đã tổ chức 25 buổi học tập Nghị quyết của Đảng, Đoàn thông qua hình thức trực tuyến, thu hút hơn 16.000 lượt cán bộ đoàn tham gia; có 121.665 bài dự thi Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; 165.560 bài dự thi Cuộc thi viết về “Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XV; hơn 3.500 bài dự thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Các đợt sinh hoạt chính trị: “Con đường cách mạng của thanh niên thời kỳ mới”, “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, “Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn” và các hoạt động về nguồn, thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sỹ trong tỉnh, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách... được triển khai rộng khắp, thu hút hàng trăm ngàn lượt ĐVTN. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được chú trọng. Tổ chức Đoàn các cấp tích cực tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, chống phá hệ tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối chính trị của Đảng; kịp thời giải quyết những phát sinh trong tư tưởng của thanh niên; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Bên cạnh đó, công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú được quan tâm. Giai đoạn 2015 – 2020, toàn tỉnh kết nạp mới 36.865 đoàn viên, giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp 28.210 đoàn viên, trong đó có 9.659 đồng chí được kết nạp Đảng. Các cơ sở Đoàn đẩy mạnh Cuộc vận động “ĐVTN phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”. Tổ chức các buổi sinh hoạt chính trị “Tiến bước dưới cờ Đảng”, Diễn đàn “Đảng với thanh niên - Thanh niên với Đảng”. Mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên thông qua các phong trào của Đoàn. Đoàn thanh niên các cấp tổ chức tốt các phong trào hành động cách mạng, hoạt động tình nguyện, xem đây là môi trường để rèn luyện, phấn đấu, cống hiến, giúp ĐVTN có nhiều cơ hội trải nghiệm và trưởng thành. Trên cơ sở đó, bồi dưỡng, giới thiệu cán bộ có chất lượng để tạo nguồn cán bộ cho cấp ủy, chính quyền.

Công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho cán bộ Đoàn, đảng viên trẻ, ĐVTN được triển khai tích cực theo phương châm: Coi trọng giá trị, tiêu chí, chuẩn mực trong hành vi, lối sống, ứng xử của cán bộ, ĐVTN; thực hiện hiệu quả Chỉ thị 42 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng... góp phần định hình giá trị nhân ái, nghĩa tình, tinh thần trách nhiệm, chia sẻ với cộng đồng trong thanh niên.

Bí thư Tỉnh đoàn Đỗ Thị Hương chia sẻ: “Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh chính là quá trình xây dựng và chuẩn bị đội dự bị tin cậy và bổ sung lực lượng cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Với mục tiêu xây dựng lớp thanh niên “vừa hồng, vừa chuyên”, có ước mơ, hoài bão, khát vọng vươn lên lập thân, kiến quốc; đồng thời, phát huy vai trò quan trọng của tổ chức Đoàn trong xây dựng Đảng hiện nay, tổ chức Đoàn các cấp đang thực hiện một số giải pháp trọng tâm: Tiếp tục giáo dục tư tưởng, nâng cao nhận thức cho ĐVTN trong tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị; đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, trong đó chú trọng phát hiện, lựa chọn đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng, tạo nguồn và giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp; phối hợp thực hiện tốt Nghị quyết 25 của BCH T.Ư (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH”; đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách đối với thanh, thiếu nhi phù hợp với thực tiễn; chủ động giới thiệu cán bộ có chất lượng, đã trưởng thành để bổ sung cho cấp ủy Đảng, chính quyền và tổ chức chính trị - xã hội các cấp; nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội của tổ chức Đoàn; đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào hành động cách mạng nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Bài, ảnh:  BIỆN LUÂN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hiệu quả công tác đào tạo cán bộ ở Quản Bạ

BHG - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh coi công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên là rất quan trọng, là "công việc gốc của Đảng". Thực hiện tư tưởng đó, huyện Quản Bạ đã thường xuyên quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giúp cho cán bộ phát huy được năng lực của bản thân trong quá trình công tác, chỉ đạo, điều hành hoạt động của cấp ủy, chính quyền địa phương.

 

26/10/2020
Đảng viên Lục Đức Giang làm giàu từ kinh tế tổng hợp

BHG - Với đức tính cần cù, chịu khó, anh Lục Đức Giang, dân tộc Giấy, thôn Lang Lầu, xã Phú Linh (Vị Xuyên) đã vượt qua mọi khó khăn, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương với mô hình phát triển kinh tế vườn – ao – chuồng (VAC). Tham quan mô hình kinh tế của anh Giang, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên trước cơ ngơi khang trang của vợ chồng anh, chị. Trước đây, nơi này là vùng đất cằn cỗi...

24/10/2020
Đổi mới, sáng tạo trong thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 ở Phương Tiến

BHG - Đảng bộ xã Phương Tiến, huyện Vị Xuyên hiện có 13 chi bộ trực thuộc với 342 đảng viên. Để việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII thiết thực và hiệu quả, Đảng bộ xã đã quán triệt, cụ thể hóa từng nội dung của nghị quyết gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới các cán bộ, đảng viên. 

22/10/2020
Bí thư chi bộ hết lòng vì dân

BHG - Từng được tôi luyện trong quân ngũ và may mắn trở về từ cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc trong những năm tháng ác liệt nhất; cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Hoàng Cân (sinh 1955), thôn Tân Đức, xã Đạo Đức (Vị Xuyên) không chỉ là "đầu tàu" trong phát triển kinh tế mà còn là Bí thư Chi bộ hết lòng vì dân.

 

22/08/2020