Hà Giang

Hoàng Su Phì đổi mới giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên

15:45, 10/03/2021

BHG - Những năm qua, Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì luôn chú trọng đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên (CBĐV), tạo tiền đề thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và các mục tiêu phát triển KT – XH của địa phương.

Nhờ làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho CBĐV và nhân dân đã tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT – XH. Trong ảnh: Người dân xã Bản Máy đưa giống cây Thanh long vào trồng, đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Nhờ làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho CBĐV và nhân dân đã tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT – XH. Trong ảnh: Người dân xã Bản Máy đưa giống cây Thanh long vào trồng, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Đồng chí Lù Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cho biết: Để thực hiện hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho CBĐV, hàng năm, BTV Huyện ủy đều ban hành các văn bản về triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị đến 100% các chi, đảng bộ trực thuộc. Năm 2020, Huyện ủy đã ban hành 11 văn bản chỉ đạo triển khai việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của T.Ư, của tỉnh; tổ chức 7 hội nghị học tập quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng với 4.213 CBĐV tham gia. Tăng cường tổ chức hội nghị báo cáo viên theo hình thức tập trung và trực tuyến cung cấp thông tin, tình hình thời sự, cập nhật những vấn đề lý luận, thực tiễn cho các báo cáo viên và CBĐV. Các chi, đảng bộ trực thuộc cũng chủ động tổ chức các hội nghị thông tin thời sự theo nội dung định hướng của Ban Tuyên giáo Huyện ủy; đưa nội dung công tác giáo dục chính trị, tư tưởng vào các buổi sinh hoạt hàng tháng. Đồng thời, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, diễn biến tư tưởng của CBĐV để kịp thời phát hiện, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc trong tư tưởng. 

Huyện cũng tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của Trung tâm Chính trị huyện; nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị. Việc thực hiện kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề về công tác đào tạo, bồi dưỡng của Trung tâm Chính trị huyện được tiến hành thường xuyên, theo định kỳ hoặc đột xuất hàng năm. Qua đó, góp phần nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong học tập lý luận chính trị. Năm 2020, mở được 15 loại hình lớp với tổng số 1.778 học viên. Một điểm mới trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của Đảng bộ huyện trong năm 2020 đó là đã tiến hành mở lớp bồi dưỡng chính trị Hè cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các trường học trên địa bàn với trên 1.500 cán bộ, giáo viên tham gia. Bởi giáo viên là lực lượng đông đảo tham gia giảng dạy, giáo dục học sinh, tác động trực tiếp đến nhận thức, tư tưởng của lực lượng thanh, thiếu niên trên địa bàn, do đó Đảng bộ huyện xác định tăng cường bồi dưỡng lý luận chính trị, tư tưởng cho đội ngũ giáo viên một cách thường xuyên, liên tục.

Hiện nay, huyện đã triển khai hệ thống trực tuyến đến 100% các xã, thị trấn; đồng thời hệ thống truyền thanh của huyện và truyền thanh cơ sở; trang thông tin điện tử huyện, xã được phát huy tối đa trong việc chuyển tải các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân cũng như trong việc giáo dục chính trị, tư tưởng cho CBĐV. 

Cùng với đó, huyện đặc biệt quan tâm lãnh, chỉ đạo việc biên soạn, phát hành cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện và các xã, thị trấn. Đến nay, 100% các xã, thị trấn đã hoàn thành, xuất bản cuốn truyền thống cách mạng cấp xã, cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì cũng đã được xuất bản trong năm 2020. Qua đó, góp phần tích cực trong việc tuyên truyền, giáo dục lịch sử, văn hóa, truyền thống đoàn kết, yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc cho CBĐV và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Công tác đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống “Diễn biến hòa bình” cũng được Đảng bộ huyện đặc biệt chú trọng. Hoạt động đấu tranh, phản bác thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội được tăng cường. Chủ động nắm bắt tình hình dư luận xã hội, lắng nghe ý kiến từ nhân dân, kịp thời phát hiện và đề xuất giải pháp xử lý những vấn đề nổi cộm, tác động đến tư tưởng của CBĐV và nhân dân. Tăng cường quản lý, kiểm soát thông tin trên không gian mạng. Kịp thời phát hiện và xử lý, giải quyết hiệu quả những vấn đề vướng mắc, dư luận quan tâm, tạo sự đồng thuận trong xã hội, không để hình thành “điểm nóng” ở cơ sở; không để các thế lực thù địch lợi dụng tuyên truyền, xuyên tạc, kích động, gây hoang mang trong xã hội. 

Nhờ đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nên CBĐV và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện luôn đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra. Kinh tế của huyện nhiệm kỳ qua tiếp tục ổn định và có bước phát triển khá. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 24,5 triệu đồng, tăng 9,6 triệu đồng so với năm 2015. Tình hình an ninh chính trị, chủ quyền biên giới quốc gia luôn được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới sâu sắc và toàn diện; tạo động lực to lớn để Đảng bộ huyện quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Bài, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đảng vì dân

BHG - Thực hiện Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên của Đảng từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ. Tư tưởng vì dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và luyện rèn nên một Đảng Cộng sản Việt Nam với lý tưởng cao cả sống vì dân. Từ khi thành lập đến nay đã hơn 90 năm, Đảng ta lấy tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam của Đảng.

 

31/01/2021
Nghị quyết và sự cộng hưởng từ lòng dân

BHG - "…Phấn đấu đến hết năm 2025, cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn có thu nhập khá cho trên 6.500 hộ, tương ứng trên 6.500 vườn" - quyết tâm này được thể hiện rõ trong Nghị quyết 05-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ để tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025.

 

29/01/2021
Chi bộ Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

BHG - Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ, trong đó, nhiệm vụ đầu tiên chính là tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Đảng bộ Công an tỉnh nói chung và Chi bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh nói riêng luôn được xác định là nhiệm vụ trọng yếu, được tiến hành thường xuyên, lâu dài. 

28/09/2020
Cầu nối "Ý Đảng" - "lòng dân"

BHG - Những năm qua dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh luôn được coi trọng và đạt được những kết quả tích cực. Các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận được cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch để thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế. Các mô hình "Dân vận khéo" xuất hiện ngày càng nhiều trên mọi lĩnh vực của đời sống, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT - XH của tỉnh. Qua đó khẳng định, công tác dân vận đã thực sự trở thành cầu nối giữa "ý Đảng" với "lòng dân", góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân với cấp ủy, chính quyền.

21/09/2020