Nghị quyết 22 tạo sức bật từ cơ sở

Thứ Năm, 10/12/2020, 07:10 (GMT+7)

BHG - Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” đã trở thành “kim chỉ nam” định hướng cho cơ sở, cán bộ, đảng viên Đảng bộ huyện Bắc Mê hoàn thành nhiệm vụ.

Chi bộ thôn Bản Khén, xã Lạc Nông (Bắc Mê) chuẩn bị nội dung sinh hoạt.
Chi bộ thôn Bản Khén, xã Lạc Nông (Bắc Mê) chuẩn bị nội dung sinh hoạt.

Xác định tầm quan trọng của nghị quyết, BTV Huyện ủy Bắc Mê đã ban hành chương trình, kế hoạch thực hiện và đưa ra các giải pháp như: Nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở; thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nguyên tắc tập trung dân chủ, tinh thần tự phê bình và phê bình; nâng cao chất lượng các lớp đào tạo về lý luận chính trị và nghiệp vụ; chú trọng phát triển đảng viên, nâng cao hiệu quả công tác rèn luyện, quản lý, phân công nhiệm vụ cho đảng viên; tăng cường kiểm tra, giám sát và thực hiện quy chế làm việc của chi bộ và cấp ủy cơ sở; bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên nắm bắt, xử lý, giải quyết những tình huống cụ thể xảy ra ở cơ sở…

Với việc bám sát và chủ trương “Cầm tay, chỉ việc” đã góp phần tạo nên những bứt phá lớn từ cơ sở. Các TCCSĐ trong toàn huyện nhận thức nghiêm túc, sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng, trách nhiệm đối với việc không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, trí tuệ, phẩm chất, ý thức kỷ luật, tạo nguồn cán bộ kế cận cho từng chức danh, giai đoạn… Từng bước nâng cao khả năng vận động, quy tụ, tập hợp quần chúng nhân dân, xử lý, giải quyết các tình huống cụ thể xảy ra ở cơ sở. Từ năm 2008 đến nay, huyện đã bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở cho 2.044 lượt Bí thư Chi bộ; bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho cán bộ đoàn thể 2.451 lượt…

Được coi là giải pháp quan trọng, hiệu quả để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đã trở thành nội dung cốt lõi được Đảng bộ huyện tích cực triển khai. Thông qua việc bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy chi bộ, chuẩn bị tốt nội dung trước mỗi kỳ sinh hoạt, chú trọng giải quyết những vấn đề phát sinh trong phạm vi lãnh đạo, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng; xây dựng nghị quyết phù hợp tình hình đơn vị, địa phương.

Là một trong những chi bộ có sự thay đổi và thành công trong việc đưa người dân làm chủ và phát triển kinh tế, những năm qua Chi bộ thôn Bản Khén, xã Lạc Nông đã có nhiều sự đổi mới về sản xuất, đời sống dân cư. Để trở thành chi bộ tiêu biểu và được đánh giá cao, theo đồng chí Lê Quốc Dương, Bí thư Chi bộ thôn: “Là thôn gần trung tâm xã, tuy nhiên người dân chủ yếu phụ thuộc vào tự nhiên và cách làm nông truyền thống. Nhận thấy điều này, Chi bộ đã xác định nông nghiệp là hướng đi giúp thay đổi bộ mặt nông thôn. Qua đó, đưa ra những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong tháng, với việc bám sát các nội dung nghị quyết, định hướng của xã, huyện, đặt ra những mục tiêu cụ thể và tiến hành kiểm điểm, đưa ra giải pháp vào cuối tháng. Đồng thời, mỗi đảng viên, thành viên chi bộ phải là người tiên phong trên mọi lĩnh vực. Từ đó, góp phần thay đổi nhận thức của người dân, từ làm 1 vụ nông nghiệp, nay hệ số sử dụng đất tăng cao với các loại cây trồng chủ lực như: Lúa, rau, đậu, ngô, lạc, dưa chuột… Với sự thay đổi đó, thôn hiện được chọn là thôn điển hình phát triển kinh tế và tiêu biểu trong việc chuyển đổi khung thời vụ, đời sống người dân cũng khá giả hơn”.

Hơn 10 năm nghị quyết đi vào cuộc sống, với việc bám sát và chỉ rõ những yếu tố then chốt cần phát huy; bằng việc thực hiện tốt và cụ thể hóa những việc làm cụ thể, Nghị quyết 22 đã giúp Đảng bộ huyện Bắc Mê hoàn thành tốt nhiệm, đưa huyện bên dòng Gâm phát triển về mọi mặt.

Bài, ảnh: Hoàng Yến

.