Liên đoàn Lao động huyện Quản Bạ đưa nghị quyết vào cuộc sống

Thứ Sáu, 18/12/2020, 08:27 (GMT+7)

BHG - Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đưa nghị quyết (NQ) của Đảng vào cuộc sống, ngay sau Đại hội Đảng bộ huyện Quản Bạ thành công, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Quản Bạ đã quán triệt nội dung và các chương trình thực hiện NQ đại hội đến toàn thể đoàn viên công đoàn.Từ đó, mọi đoàn viên đều nắm bắt đầy đủ, sâu sắc các nội dung NQ đại hội các cấp để triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị mình. 

Cán bộ Liên đoàn Lao động huyện nghiên cứu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện.
Cán bộ Liên đoàn Lao động huyện nghiên cứu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện.

Chủ tịch LĐLĐ huyện Quản Bạ Lục Thị Cương, cho biết:Trên cơ sở Chương trình hành động của Chi bộ LĐLĐ huyện Quản Bạ, thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. LĐLĐ huyện đã xây dựng kế hoạch, chương trình công tác trọng tâm hàng năm, để lãnh, chỉ đạo các công đoàn cơ sở cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung đột phá, nhiệm vụ trọng tâm để lựa chọn, đưa ra các giải pháp cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của Chi bộ. 

LĐLĐ huyện đã tuyên truyền đến 100% đoàn viên, hội viên việc tổ chức lại sản xuất, xây dựng mối liên kết chặt chẽ giữa Nhà nước, doanh nghiệp, nhà cung ứng và nhà nông. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, tập trung cải tạo vườn tạp, cải tạo đất sản xuất theo hướng “bù đất - lấp đá” nhằm thay đổi tư duy của người dân sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, chất lượng cao mang tính đặc sản của địa phương gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm.Thực hiện có hiệu quả Chương trình OCOP, trong đó tập trung phát triển 3 cây (cây dược liệu, Hồng không hạt, rau - hoa chất lượng cao) và một số cây trồng có thế mạnh của từng vùng nhằm tạo sinh kế bền vững cho người dân. Đồng thời, tuyên truyền phát triển chăn nuôi 2 con (bò, ong), nâng tỷ trọng ngành chăn nuôi trong cơ cấu sản xuất nông, lâm nghiệp. Đẩy mạnh khởi nghiệp, hỗ trợ khoa học kỹ thuật, quảng bá và giới thiệu sản phẩm của khởi nghiệp viên. Gây quỹ, giúp hội viên nghèo vay vốn xây dựng mô hình phát triển kinh tế; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua đào tạo kỹ năng, năng lực thực hành, xác định lực lượng đoàn viên, hội viên làm nguồn nhân lực để thực hiện. Phấn đấu mỗi năm đào tạo nghề cho 700 lao động và đến năm 2025, có 70% lao động được đào tạo nghề.

Bám sát chủ trương của huyện về tập trung tối đa nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng thương mại, dịch vụ du lịch. LĐLĐ huyện tập trung định hướng cho đoàn viên, hội viên và người dân phát triển du lịch, khuyến khích đầu tư, xây dựng các nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, khu vui chơi, nghỉ dưỡng, các điểm du lịch, các làng văn hóa du lịch cộng đồng. Khai thác hiệu quả các di sản địa chất, danh lam, thắng cảnh của địa phương như: Miếu Làng Đán, Đền Bình an, Thạch Sơn Thần, Cổng trời, Núi Cô tiên, động Lùng Khúy, hang Khố Mỷ…; giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc Mông, Dao, Bố Y, Tày. Tuyên truyền thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với Phong trào Ngày thứ 7 tình nguyện hướng về nông thôn, ngày chủ nhật xanh. Làm tốt công tác phối hợp với lực lượng công an, bộ đội, biên phòng trong công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, phòng ngừa và tố giác kịp thời các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, di cư tự do... 

Thông qua các nội dung cụ thể sẽ giúp cho đoàn viên công đoàn nắm bắt mục tiêu, định hướng phát triển của huyện, nhiệm kỳ 2020-2025. Từ đó, triển khai thực hiện trong công tác, nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị, góp phần vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Bài, ảnh: Lê Hải

.