Đảng bộ xã Bản Máy chủ động đưa nghị quyết vào cuộc sống

Thứ Năm, 05/11/2020, 15:48 (GMT+7)

BHG - Hòa chung không khí hân hoan, phấn khởi của các địa phương trong tỉnh sau thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, những ngày này, Đảng bộ xã Bản Máy (Hoàng Su Phì) đang khẩn trương bắt tay vào việc cụ thể hóa, triển khai Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, bằng cách bám sát vào các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để tập trung lãnh, chỉ đạo nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Mô hình chuyển vườn tạp sang trồng cây Thanh long đem lại hiệu quả kinh tế cho người dân thôn Bản Máy.
Mô hình chuyển vườn tạp sang trồng cây Thanh long đem lại hiệu quả kinh tế cho người dân thôn Bản Máy.

Bản Máy là xã vùng biên đặc biệt khó khăn. Nhiệm kỳ qua, với tinh thần đoàn kết, vượt khó, Đảng bộ và nhân dân trong xã đã thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp đạt 39.859,7 triệu đồng, đạt 104% chỉ tiêu nghị quyết. Giá trị thu hoạch trên đơn vị diện tích canh tác đạt 44,9 triệu đồng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 21,7 triệu đồng, đạt 128% chỉ tiêu nghị quyết. Chương trình xây dựng Nông thôn mới đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông và các công trình phúc lợi xã hội. Từ 4 tiêu chí đạt được năm 2015, đến nay xã đã đạt 14/19 tiêu chí, bộ mặt nông thôn có sự khởi sắc.

Với chủ đề: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đoàn kết, dân chủ, đảm bảo QP – AN, huy động mọi nguồn lực xây dựng xã phát triển bền vững; Đại hội Đảng bộ xã Bản Máy lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra 16 chỉ tiêu chủ yếu, 3 đột phá và 3 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, 3 đột phá gồm: Nâng cao chất lượng cán bộ công chức; phát triển hệ thống đường giao thông; chuyển đổi diện tích đất nương, vườn tạp sang trồng cỏ chăn nuôi trâu, bò. Đây được đánh giá là những đột phá mang tính chiến lược, phù hợp với điều kiện thực tế.

Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Quang Duẩn, cho biết: Căn cứ tình hình thực tế, BCH Đảng bộ xã đã xây dựng chương trình hành động sát thực. Với địa hình phức tạp, chia cắt mạnh, độ dốc quá lớn, đất đai bạc màu, thiếu nước sản xuất nên xã xác định tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng và phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa là hướng đi chính để nâng cao thu nhập cho nhân dân. Phấn đấu mỗi năm chuyển đổi từ 30 ha đất vườn tạp sang trồng cỏ chăn nuôi. Duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân tổng đàn gia súc hàng năm 5 – 7%, giá trị thu nhập từ chăn nuôi đạt trên 10 tỷ đồng mỗi năm. Cùng với đó, đẩy mạnh cơ giới hóa, ứng dụng KHKT trong sản xuất và thúc đẩy phát triển kinh tế biên mậu để nâng cao thu nhập cho nhân dân. Phấn đấu đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 40 triệu đồng/năm; tổng giá trị sản xuất đạt trên 53 tỷ đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 6%/năm.

Để lãnh, chỉ đạo nhân dân thực hiện thắng lợi chỉ tiêu nghị quyết đề ra thì việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là yếu tố then chốt. Do đó, Đảng bộ xã xác định, đây là một trong 3 đột phá mang tính quyết định trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. Cấp ủy, chính quyền xã đã chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và bố trí cán bộ đảm bảo phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn. Đẩy mạnh thực hiện quy chế văn hóa công sở, nâng cao thái độ, ý thức phục vụ nhân dân. Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận “một cửa”, sửa đổi lề lối làm việc. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động tiếp xúc cử tri, đối thoại với nhân dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tiếp thu ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; từ đó quyết định đúng đắn các nhiệm vụ KT-XH ở địa phương, phù hợp với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

“Để sớm hiện thực hóa mục tiêu nghị quyết, BCH Đảng bộ xã đã khẩn trương bổ sung hoàn chỉnh, ban hành nghị quyết đại hội, thông qua chương trình hành động và xây dựng chương trình làm việc toàn khóa. Ðồng thời, yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, các ngành, đoàn thể phát huy tinh thần trách nhiệm, có tầm nhìn và tư duy mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để đem đến một diện mạo thực sự đổi mới cho địa phương trong nhiệm kỳ 2020 - 2025” – Bí thư Đảng ủy xã, Nguyễn Quang Duẩn nhấn mạnh.

Bài, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG

.