Mèo Vạc siết chặt kiểm tra, giám sát trong Đảng

Thứ Tư, 21/10/2020, 14:43 (GMT+7)

BHG - Với mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, Mèo Vạc đang triển khai đồng bộ các giải pháp siết chặt công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), kỷ luật Đảng gắn với thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc Trần Quang Minh thăm hỏi người dân xã Lũng Pù.                       Ảnh: Minh Đức
Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc Trần Quang Minh thăm hỏi người dân xã Lũng Pù. Ảnh: Minh Đức

Công tác KTGS, thi hành kỷ luật trong Đảng của Đảng bộ huyện Mèo Vạc thời gian qua chuyển biến về số lượng, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả. Địa phương triển khai tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến tổ chức đảng và đảng viên; chủ động nắm tình hình, kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên; tăng cường KTGS việc thực hiện “nói đi đôi với làm” gắn với đánh giá mức độ quyết liệt của cấp ủy viên, cán bộ diện cấp ủy các cấp quản lý. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác KTGS các cấp; kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn quy trình nghiệp vụ công tác KTGS đối với cấp cơ sở. Thực hiện tốt quy chế phối hợp trong công tác KTGS của Đảng; công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án kịp thời. Từ đó, chất lượng các cuộc KTGS nâng lên, số lượng tổ chức đảng và đảng viên được KTGS tăng; nội dung KTGS có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt là ở cấp cơ sở.

Đồng chí Ma Văn Nhân, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Mèo Vạc cho biết: Qua công tác KTGS đã giúp cho kỷ luật, kỷ cương được siết chặt, có tác dụng cảnh báo, cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa sai phạm đối với cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Từ năm 2015 đến nay, các cấp ủy, tổ chức đảng tiến hành KTGS 976 lượt tổ chức và 1.009 đảng viên, thi hành kỷ luật 64 đảng viên. Trong đó, BTV Huyện ủy kiểm tra 28 cuộc đối với 96 tổ chức đảng và 74 đảng viên; giám sát 12 cuộc đối với 27 tổ chức và 52 đảng viên; thi hành kỷ luật đối với 22 trường hợp. Cấp ủy, chi bộ cơ sở  kiểm tra 332 cuộc đối với 296 tổ chức và 382 đảng viên; giám sát 225 cuộc đối với 163 tổ chức và 306 đảng viên; thi hành kỷ luật đối với 23 trường hợp.  Ủy ban Kiểm tra các cấp kiểm tra 264 cuộc đối với 268 tổ chức và 84 đảng viên (riêng kiểm tra dấu hiệu vi phạm 30 tổ chức và 84 đảng viên, xem xét xử lý kỷ luật 49 trường hợp); giám sát 95 cuộc đối với 126 tổ chức và 111 đảng viên; giải quyết tố cáo đối với 2 đảng viên; thi hành kỷ luật 19 trường hợp.

Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn sự không đồng đều về chất lượng, hiệu quả công tác KTGS ở các cấp, nhất là ở cấp cơ sở; một số nơi KTGS thiếu trọng tâm, trọng điểm; việc tự kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm của nhiều cấp ủy, tổ chức đảng còn hạn chế; công tác KTGS ở các cấp chưa thường xuyên, chưa thực chất. Việc phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí còn hạn chế; tự kiểm tra, phát hiện và xử lý tham nhũng, lãng phí trong nội bộ cơ quan, đơn vị còn yếu; cơ chế kiểm soát quyền lực đối với tổ chức và người có chức vụ, quyền hạn chưa đủ mạnh; quy định và chế tài xử lý tổ chức, cá nhân khi để xảy ra lãng phí chưa đồng bộ…

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc Trần Quang Minh chia sẻ: Xuất phát từ thực tiễn công tác KTGS, kỷ luật Đảng, để có thể khắc phục triệt để hạn chế, bất cập, cấp, ngành liên quan cần tiếp tục hoàn thiện thể chế phương pháp, quy trình, siết chặt kỷ luật, kỷ cương để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác KTGS. Xây dựng, hoàn thiện và khắc phục kịp thời những bất cập trong quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý KT – XH và phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Bên cạnh đó, cần có cơ chế đào tạo bài bản đối với cán bộ làm công tác kiểm tra, thanh tra đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; có chính sách đãi ngộ đối với cán bộ làm công tác kiểm tra, thanh tra các cấp, nhất là cán bộ kiêm nhiệm KTGS ở cấp cơ sở.

Tiếp tục tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, Đảng bộ huyện Mèo Vạc đang tập trung nâng cao nhận thức của cấp ủy các cấp về công tác KTGS; lựa chọn KTGS tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những lĩnh vực, địa bàn dễ xảy ra tiêu cực, nơi người dân bức xúc, dư luận xã hội quan tâm; xử lý kịp thời, kiên quyết, triệt để, nghiêm minh các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Mở rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp; coi trọng giám sát theo chuyên đề để có biện pháp chấn chỉnh, kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm ngay từ khi mới xuất hiện. Cùng với đó, nêu cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí của cán bộ, đảng viên và nhân dân; trước hết là sự gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, địa phương, đơn vị…

KIM TIẾN

.