Bản Phùng đổi mới tư duy, hành động trong nhiệm kỳ mới

Thứ Năm, 01/10/2020, 17:36 (GMT+7)

BHG - Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ và nhân dân xã Bản Phùng (Hoàng Su Phì) đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trên mọi mặt; kinh tế tăng trưởng khá, cơ sở vật chất từng bước được đầu tư xây dựng, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới... Qua đó đã tạo nền tảng, động lực để Đảng bộ xã quyết tâm vượt lên mọi khó khăn, thách thức; quyết liệt đổi mới tư duy và hành động để lãnh đạo nhân dân nỗ lực thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ mới.

Người dân xã Bản Phùng góp sức xây dựng nhà ở cho người có công.
Người dân xã Bản Phùng góp sức xây dựng nhà ở cho người có công.

Với sự lãnh đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm cùng sự ủng hộ, đồng thuận của nhân dân; trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ và nhân dân xã Bản Phùng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, 16/22 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt so với nghị quyết đề ra. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 17,25 triệu đồng (tăng 9,75 triệu đồng so với năm 2015, đạt 172% nghị quyết), bình quân lương thực đầu người đạt 620 kg (tăng 33 kg so với năm 2015). Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với tổ chức lại sản xuất cho nhân dân được triển khai hiệu quả. Đặc biệt, chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM) đã đem đến diện mạo mới cho các thôn, bản của xã. Trong 5 năm, nhân dân đã hiến 20.400 m2 đất, hàng nghìn ngày công; đóng góp hàng trăm triệu đồng tiền mặt, xây mới 6 nhà văn hóa thôn, mở mới và nâng cấp 14,3 km đường giao thông. Đến nay, xã đạt 11/19 tiêu chí NTM, tăng 5 tiêu chí so với đầu nhiệm kỳ. 

Bí thư Đảng ủy xã Bản Phùng, Triệu Tiến Quang, cho biết: Trên cơ sở những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ xã đã xác định 3 khâu đột phá và 4 chương trình trọng tâm để thực hiện trong nhiệm kỳ mới, bao gồm: Đột phá về huy động nguồn lực xây dựng NTM, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; phát triển du lịch, dịch vụ; nâng cao trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Các chương trình trọng tâm, gồm: Phát triển các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, nâng cao thu nhập cho người dân; thực hiện tiêu chí môi trường tại khu dân cư; xóa nhà tạm, kiên cố hóa nhà ở, ổn định dân cư; nâng diện tích che phủ rừng. Để thực hiện hiệu quả các khâu đột phá và chương trình trọng tâm; Đảng bộ xã xác định phải quyết tâm, quyết liệt đổi mới phương thức lãnh đạo, đổi mới từ tư duy đến hành động nhằm huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cũng như phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương. 

Đảng bộ xã đã xây dựng chương trình hành động với những giải pháp cụ thể, trọng tâm, trọng điểm trên từng lĩnh vực. Về phát triển kinh tế, tập trung lãnh đạo nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, phù hợp với đặc điểm thổ nhưỡng, khí hậu của địa phương, như: Giống gạo đỏ, cây Mận máu, cây lê, Hồng không hạt và hướng đến sản xuất thành hàng hóa. Tiếp tục khuyến khích phát triển đàn gia súc, giống Vịt bầu địa phương; vận động nhân dân chuyển đổi tư duy sản xuất từ tự cung, tự cấp sang sản xuất hàng hóa nhằm nâng cao thu nhập. Với thế mạnh về du lịch, Đảng bộ xã tập trung vận động nhân rộng loại hình nhà nghỉ cộng đồng (homestay), các dịch vụ ăn nghỉ cho du khách, sản xuất các mặt hàng lưu niệm phục vụ du lịch như sản phẩm từ trồng bông, dệt vải…

Tập trung phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng giao thông nông thôn, cấp nước sản xuất, sinh hoạt; cơ sở vật chất trang thiết bị cho giáo dục, y tế. Nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông kết nối với các xã giáp ranh để đảm bảo trao đổi hàng hóa và phát triển du lịch. Vận động nhân dân chung sức, đồng lòng thực hiện chương trình xây dựng NTM, phấn đấu đến năm 2025 đạt trên 15 tiêu chí. Thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm và các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội.

Đặc biệt, tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh thông qua việc đổi mới phương thức lãnh đạo; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Coi đây là yếu tố then chốt quyết định tới việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu KT – XH.

“Với chương trình hành động cụ thể, sát thực cùng quyết tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, tư duy, hành động sẽ tạo điểm nhấn, động lực để Đảng bộ và nhân dân xã Bản Phùng đồng lòng vượt khó, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trong nhiệm kỳ mới” – Bí thư Đảng ủy xã, Triệu Tiến Quang khẳng định.

Bài, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG

.