Trách nhiệm người đứng đầu ở Đảng bộ thị trấn Đồng Văn

Thứ Sáu, 04/09/2020, 08:33 (GMT+7)

BHG - Cùng với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; những năm qua, Đảng bộ thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn luôn thực hiện nghiêm việc nêu cao trách nhiệm người đứng đầu. 

Lãnh đạo thị trấn Đồng Văn thăm hỏi hộ anh Giàng Sìa Cho, thôn quán Dín Ngài bị thiệt hại do thiên tai.
Lãnh đạo thị trấn Đồng Văn thăm hỏi hộ anh Giàng Sìa Cho, thôn quán Dín Ngài bị thiệt hại do thiên tai.

Thị trấn Đồng Văn hiện có 29 chi bộ trực thuộc với 487 đảng viên. Xuất phát từ quan điểm người đứng đầu có vai trò đặc biệt quan trọng, chịu trách nhiệm cao nhất trước cấp trên trong lãnh, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước,… những năm qua, Đảng bộ thị trấn Đồng Văn luôn tập trung triển khai thực hiện đồng bộ và toàn diện các khâu trong công tác cán bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đối với công việc hàng ngày, để giữ vững vai trò định hướng, lãnh đạo theo đúng nghị quyết, đội ngũ người đứng đầu thị trấn luôn tích cực rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị và năng lực công tác. Đặc biệt, khi giao tiếp với nhân dân, luôn có thái độ và tác phong làm việc đúng mực, biết lắng nghe, tiếp thu ý kiến và tận tình hướng dẫn người dân. Hầu hết các cán bộ lãnh đạo đều xác định rõ trách nhiệm của mình; chỉ đạo, tổ chức, điều hành cơ quan, đơn vị thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Đa số người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đều nhận thức rõ tầm quan trọng và quan tâm đến phát triển KT – XH, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cũng như công tác cải cách hành chính; nêu cao trách nhiệm gương mẫu trong cấp ủy, cơ quan, đơn vị và thực hiện nghiêm nghĩa vụ công dân nơi cư trú. 

Cũng nhờ nâng cao công tác quản lý, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể của thị trấn đã giải quyết kịp thời, dứt điểm nhiều vụ việc trong thẩm quyền, không để bức xúc của nhân dân kéo dài, nhất là về công tác vệ sinh môi trường, việc chi trả các chế độ... Đặc biệt, nhờ có đội ngũ người đứng đầu, nhạy bén đã khơi gợi được phong trào thi đua yêu nước trong nhân dân, khích lệ tinh thần chủ động trong phát triển KT-XH. 5 năm trở lại đây, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân thị trấn được nâng lên rõ rệt: Thu nhập bình quân đạt 18 triệu đồng/người/năm; tổng sản lượng lương thực có hạt 2.500 tấn; tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm 7%; 80% chi bộ trực thuộc đạt trong sạch vững mạnh… 

Đồng chí Hoàng Ngọc Linh, Bí thư Đảng ủy thị trấn Đồng Văn, cho biết: Xác định người đứng đầu ở địa phương không chỉ là Bí thư, Chủ tịch UBND, HĐND, MTTQ, trưởng các đoàn thể, mà bao gồm cả các Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố, cấp ủy viên phụ trách công tác mặt trận, phụ nữ, thanh niên, cựu chiến binh, người cao tuổi đều phải nêu cao vai trò trách nhiệm. Người đứng đầu ở mỗi đơn vị, cơ quan phải luôn có tinh thần cầu thị, lắng nghe ghi nhận ý kiến của người dân. Từ đó, xây dựng chương trình hành động của cá nhân gắn với tình hình thực tế ở địa phương. Để tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, Đảng ủy thị trấn Đồng Văn tập trung lãnh đạo thực hiện các giải pháp cụ thể nâng cao năng lực lãnh đạo của đội ngũ người đứng đầu. Trong đó đặc biệt nỗ lực “nêu cao ý thức rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và thái độ phục vụ nhân dân” xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Bài, ảnh: My Ly

.