Phát huy vai trò "hạt nhân" chính trị trong doanh nghiệp

Thứ Tư, 02/09/2020, 14:29 (GMT+7)

BHG - Xây dựng, phát huy vai trò của của tổ chức Đảng là một trong những nhiệm vụ “then chốt” để doanh nghiệp (DN) phát triển bền vững. Thời gian qua, nhiều DN trên địa bàn tỉnh đã chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của chi, đảng bộ; bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng để xây dựng kế hoạch, đạt nhiều kết quả trong sản xuất, kinh doanh.

Công nhân Nhà máy Thủy điện Nậm Mạ 1 (Công ty TNHH Miền Tây) theo dõi các thông số kỹ thuật.
Công nhân Nhà máy Thủy điện Nậm Mạ 1 (Công ty TNHH Miền Tây) theo dõi các thông số kỹ thuật.

Thời gian qua, Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp từng bước xây dựng, phát triển, củng cố hoạt động của tổ chức Đảng trong các DN. Hiện, Đảng ủy đang quản lý 36 tổ chức cơ sở đảng; trong đó, có 7 đảng bộ, 29 chi bộ với trên 1.200 đảng viên. Theo đánh giá, các chi, đảng bộ cơ sở đều quan tâm, chú trọng xây dựng Đảng. Nội dung và phương thức lãnh đạo có nhiều đổi mới; các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được quán triệt, triển khai kịp thời. Qua đó, giúp cho đảng viên, người lao động tại DN có nhận thức đúng đắn, tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Đồng chí Lê Thị Chính, Trưởng ban Tổ chức, Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh, cho biết: Để làm tốt công tác xây dựng Đảng trong DN, chúng tôi tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, đơn vị và người lao động về vị trí, nhiệm vụ xây dựng, phát triển tổ chức Đảng, đảng viên. Chủ động nắm bắt số đảng viên đang làm việc ổn định trong DN, nếu đủ điều kiện tiến hành thành lập chi, đảng bộ. Cùng đó, tích cực bám sát, hỗ trợ các DN duy trì tổ chức Đảng, hoạt động đúng quy định. Qua thực tế hoạt động, các chi, đảng bộ đã từng bước phát huy vai trò, vị trí, đóng góp vào sự phát triển chung của DN. Một số tổ chức cơ sở đảng chủ động, sáng tạo chỉ đạo DN đầu tư, đổi mới thiết bị, áp dụng công nghệ hiện đại vào quản lý, sản xuất. Đồng thời, đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, lao động sáng tạo, tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đảng viên, người lao động.

Từ thực tế cho thấy, có tổ chức Đảng, các DN hoạt động có định hướng, lãnh đạo mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả hơn. Đơn cử, tại Công ty TNHH Miền Tây (thành phố Hà Giang), hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, khai thác khoáng sản… Xác định tầm quan trọng của tổ chức Đảng, năm 2009 Chi bộ Công ty được thành lập, đến nay có 14 đảng viên. Những quyết sách, nghị quyết của chi bộ luôn gắn sát với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, đổi mới công tác quản lý, điều hành. Khuyến khích tập thể, cá nhân phát huy sáng kiến, đề xuất nhiều biện pháp thi công hợp lý để đẩy nhanh tiến độ, chất lượng công trình. Thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua, quan tâm đến đời sống, kịp thời động viên cán bộ, đảng viên, người lao động. Hoạt động hiệu quả, chi bộ nhiều năm liền đạt trong sạch, vững mạnh; tập thể công ty được UBND tỉnh nhiều lần khen thưởng…

Ông Nguyễn Chí Lập, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Công ty TNHH Miền Tây, chia sẻ: Sau khi thành lập tổ chức Đảng, uy tín của công ty được nâng lên rõ rệt; hoạt động sản xuất, đầu tư mở rộng trên nhiều phương diện; từng bước trở thành DN có quy mô lớn, chiếm lĩnh thị phần, thị trường xây dựng. Chi bộ luôn chú trọng đổi mới nội dung sinh hoạt, phương pháp lãnh đạo phù hợp với điều kiện thực tế; nêu cao tinh thần tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách để tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Qua đó, đời sống của người lao động ngày càng được nâng cao với thu nhập bình quân 6 triệu đồng/người/tháng.

Vai trò “hạt nhân” của cấp ủy, tổ chức Đảng trong DN đã được khẳng định. Tuy nhiên, để tạo được sức hút mạnh mẽ cần phát huy được tính tiên phong, lãnh đạo, định hướng đúng đắn; để tháo gỡ khó khăn trong công tác xây dựng Đảng ở DN, đặc biệt là DN tư nhân, tỉnh ta đang đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 33 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Trong đó, tập trung nâng cao nhận thức của cấp ủy, đội ngũ cán bộ, đảng viên về chủ chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong phát triển kinh tế tư nhân. Tập trung lãnh đạo, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Đảng, phát triển đảng viên. Quan tâm vận động, thành lập các tổ chức đoàn thể ở cơ sở tạo nguồn phát triển đảng viên và tổ chức cơ sở đảng…

Bài, ảnh: PHẠM HOAN

.