Những chi bộ tiêu biểu của Bắc Mê

Thứ Sáu, 04/09/2020, 08:34 (GMT+7)

BHG - Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Để lãnh đạo cách mạng, Đảng ta phải mạnh, Đảng mạnh là do nhiều chi bộ tốt, chi bộ tốt là do có nhiều đảng viên tốt”. Thấm nhuần tư tưởng đó, những năm qua, các chi bộ trên địa bàn huyện Bắc Mê không ngừng thi đua, trở thành cầu nối giữa Đảng với nhân dân và là hạt nhân làm nên những thành tựu của địa phương.

Thực hiện xây dựng Nông thôn mới (NTM), chi bộ thôn Bản Lầng, xã Yên Phong đã vận dụng linh hoạt và triển khai hiệu quả các chính sách, các cuộc vận động của huyện, xã trong thực hiện các tiêu chí; xây dựng kế hoạch, nêu gương đảng viên đi đầu trong thực hiện các phần việc, như: Nhà sạch vườn đẹp, các công trình vệ sinh, phát triển kinh tế và vận động người dân hiến đất làm đường… Đánh giá về sự thay đổi, phát triển của thôn sau khi hoàn thành các tiêu chí NTM, đồng chí Phùng Văn Phân, Bí thư Chi bộ thôn Bản Lầng, chia sẻ: “Chương trình xây dựng NTM được triển khai tại thôn từ năm 2010, việc vận động, tuyên truyền xây dựng NTM đã trở thành nội dung hoạt động chính của thôn. Qua đó, giúp kinh tế của thôn phát triển với nhiều mô hình, như: Trồng rừng, chăn nuôi có quy mô và chất lượng; có đường bê tông vào từng hộ dân, hộ nghèo giảm xuống còn 4 hộ,… và trở thành thôn điển hình trong phát triển kinh tế của xã”.

Được huyện biểu dương là một trong những chi bộ đi đầu với nhiều thành tích đóng góp vào phát triển kinh tế ở địa phương và có kết quả nổi bật trong hoàn thành Nghị quyết Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020. Chi bộ Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện trở thành lá cờ đầu trên lĩnh vực thu ngân sách với việc hoàn thành 220,2% Nghị quyết Chi bộ đề ra và đạt 106% Nghị quyết Đảng bộ huyện. Chia sẻ về cách làm để đạt được kết quả trên, đồng chí Nguyễn Thị Bình, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, cho biết: “Để hoàn thành Nghị quyết của Chi bộ và Đảng bộ huyện; Chi bộ Phòng đã tăng cường sự lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, thu ngân sách, xây dựng quy chế hoạt động, cụ thể hóa vai trò trách nhiệm của chi ủy, thường xuyên kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đề ra; đẩy mạnh rèn luyện và nâng cao chất lượng công việc của mỗi cán bộ, đảng viên; tham mưu cho UBND huyện về đầu tư công và chương trình mục tiêu công; phối hợp chặt chẽ với ngành chuyên môn, Chi cục Thuế huyện và các cơ quan trong khối Kinh tế tổng hợp để giao nhiệm vụ thu cho các đơn vị… Qua đó, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Chi bộ Phòng Tài chính – Kế hoạch đã hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra”.

Cùng với đó, nhằm góp phần xây dựng và phát triển, huyện có nhiều chi bộ có cách làm hay trong việc đưa các cơ chế, chính sách vào trong cuộc sống, như: Chi bộ Hội Phụ nữ xã Đường Âm, xây dựng quỹ hỗ trợ thông qua việc vận động hội viên trồng ngô, đậu tương, dưa hấu,… để xây dựng quỹ; Chi bộ thôn Khuổi Kẹt, xã Minh Sơn thành lập tổ ứng cứu thiên tai… Bằng những việc làm nhỏ, bắt nguồn từ thực tiễn đời sống; các chi bộ đã góp phần đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật, nghị quyết trở thành việc làm thường xuyên của đông đảo người dân.

Với việc là  “gốc rễ” của Đảng tại cơ sở, những thành tích, kết quả nổi bật của các chi bộ trên địa bàn huyện đạt được trong thời gian qua đã góp phần thực hiện tốt các chính sách của Đảng, nâng cao sức chiến đấu của từng chi bộ và đặc biệt sự thi đua giữa các chi bộ đã góp phần vào sự phát triển KT – XH của huyện.

HOÀNG YẾN

.