Đổi mới công tác xây dựng Đảng ở Vị Xuyên

Thứ Bảy, 01/08/2020, 16:10 (GMT+7)

BHG - Đại hội Đảng bộ huyện Vị Xuyên lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra mục tiêu: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Với nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo, đổi mới trong công tác lãnh, chỉ đạo; đến nay, công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng, ngày càng củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Đảng bộ huyện Vị Xuyên hiện có 77 tổ chức cơ sở đảng; 400 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với trên 7.300 đảng viên. Nhiệm kỳ qua, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên có nhiều đổi mới. Toàn huyện tổ chức trên 300 lớp học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp với trên 63.860 lượt cán bộ, đảng viên tham dự. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Hà Giang được cấp ủy các cấp chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ. Hằng năm, các cấp ủy thực hiện tốt việc đánh giá đảng viên; tiến hành đánh giá mức độ quyết liệt đối với cấp ủy viên và tổ chức ký cam kết về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; giữa Bí thư, Chủ tịch UBND huyện với Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn theo Chỉ thị 03 của BTV Tỉnh ủy về “Nói đi đôi với làm”. 100% chi, đảng bộ tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề hằng năm và ngày càng có nhiều mô hình, tập thể, cá nhân điển hình, tiến tiến học tập và làm theo Bác.

Cán bộ, đảng viên giúp người dân xã Phong Quang xây dựng vườn mẫu.
Cán bộ, đảng viên giúp người dân xã Phong Quang xây dựng vườn mẫu.

Đặc biệt, để cụ thể hóa mục tiêu xây dựng cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, Huyện ủy đã ban hành Đề án “Xây dựng chi bộ kiểu mẫu gắn với xây dựng Nông thôn mới và đô thị văn minh”; ban hành các hướng dẫn và triển khai tổ chức sinh hoạt chi bộ điểm luân phiên, sinh hoạt chi bộ chuyên đề, phân công các đồng chí Huyện ủy viên, đảng ủy viên cơ sở trực tiếp phụ trách các chi bộ, hướng dẫn, chỉ đạo các chi bộ thực hiện hoàn thành nhiệm vụ. Các chi bộ cơ sở từ việc sinh hoạt chung chung, hình thức thì nay đã tập trung bàn các nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết của thôn, như: Hiến đất làm đường, xây dựng Nông thôn mới, xây dựng mô hình phát triển kinh tế, phát triển đảng viên mới...; thông qua việc thảo luận dân chủ, cởi mở, các chi bộ đã ra được các nghị quyết chuyên đề và phân công trách nhiệm cụ thể từng đảng viên để lãnh đạo thực hiện nhiện vụ, đưa nghị quyết vào cuộc sống. Chi bộ luôn lấy hiệu quả công việc hàng tháng làm thước đo để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đảng viên cuối năm. Với sự lãnh, chỉ đạo khoa học, sáng tạo và quyết liệt, chất lượng sinh hoạt chi bộ không ngừng được nâng lên; nhiều chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh nhiều năm liền, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao. Hằng năm có trên 85% đạt trong sạch, vững mạnh; 80% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

Bên cạnh đó, công tác tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ có sự đổi mới, linh hoạt; các tổ chức cơ sở đảng thường xuyên được kiện toàn, chất lượng đảng viên được nâng lên. Trong nhiệm kỳ, huyện đã tiến hành sáp nhập 8 cơ quan, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng và các ban chỉ đạo cấp huyện, xã; thực hiện nhất thể hóa một số chức danh, trong đó bố trí 20 Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND; hoàn thành kiện toàn và bố trí những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn. Thực hiện đổi mới, xây dựng đồng bộ quy hoạch cán bộ theo phương châm “động” và “mở”, mở rộng và phát hiện nguồn quy hoạch đảm bảo tiêu chuẩn và cơ cấu; thực hiện điều động, luân chuyển, bổ nhiệm 245 trường hợp. Trong nhiệm kỳ, kết nạp 1.250 đảng viên mới; duy trì hoạt động hàng trăm mô hình Dân vận khéo; tổ chức trên 120 cuộc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. UBKT các cấp đã tiến hành nhiều cuộc kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; qua đó, phát hiện, xử lý kỷ luật 92 đảng viên; kịp thời ngăn ngừa, hạn chế các khuyết điểm, vi phạm của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng góp phần nâng cao  năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền, phòng chống nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tinh thần, trách nhiệm, năng lực lãnh đạo của cán bộ các cấp được nâng lên. Qua đó đã lãnh, chỉ đạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực phát triển KT – XH, AN - QP, an sinh xã hội; vì vậy, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu của nghị quyết đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; đời sống của người dân không ngừng được nâng lên, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng ngày càng được củng cố.

Bài, ảnh: AN GIANG

.