Quản Bạ chú trọng luân chuyển cán bộ

Thứ Tư, 20/05/2020, 09:11 (GMT+7)

BHG - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ. Người quan niệm “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Thấm nhuần tư tưởng đó cùng các quan điểm của Đảng, những năm qua, Đảng bộ huyện Quản Bạ đã có nhiều giải pháp đào tạo cán bộ, trong đó việc điều động, luân chuyển cán bộ được chú trọng và phát huy hiệu quả tích cực; từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, góp phần thực hiện tốt mọi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Bí thư Đảng ủy thị trấn Tam Sơn Nguyễn Văn Chinh (trái) thăm cơ sở sản xuất cao Atiso của HTX Nà Chang.
Bí thư Đảng ủy thị trấn Tam Sơn Nguyễn Văn Chinh (phải) thăm cơ sở sản xuất cao Atiso của HTX Nà Chang.

Đồng chí Phùng Trung Kiên, Trưởng ban Tổ chức – Nội vụ huyện Quản Bạ, cho biết: Để công tác điều động, luân chuyển cán bộ thực sự hiệu quả, BTV Huyện ủy đã ban hành các kế hoạch; tổ chức triển khai, quán triệt, học tập nhằm thống nhất trong các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Hàng năm, BTV Huyện ủy xây dựng các phương án cụ thể, lựa chọn các cán bộ, chức danh, đơn vị… để bố trí một cách phù hợp nhất; đối với từng vị trí, BTV Huyện ủy đều sắp xếp hợp lý để mỗi cán bộ được phát huy năng lực, sở trường của mình, góp phần tích cực trong ổn định bộ máy lãnh đạo tại đơn vị mới. Các vị trí, chức danh cán bộ được thực hiện công khai, minh bạch; đồng thời, tham khảo ý kiến đóng góp của các cán bộ, đảng viên và nhân dân về cán bộ dự kiến luân chuyển; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cán bộ luân chuyển yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhất là đối với các đồng chí nhận nhiệm vụ ở địa bàn khó khăn, phức tạp...

Trong những năm qua, cán bộ được luân chuyển giữa các chức danh, vị trí như: Chủ tịch UBND xã; Bí thư Đảng ủy xã; trưởng, phó các phòng, ban... đã không ngừng rèn luyện, học hỏi, phát huy năng lực, sở trường của mình, góp phần thúc đẩy phát triển KT – XH địa phương. Theo đánh giá của BTV Huyện ủy, ngay sau khi nhận nhiệm vụ mới, các đồng chí được điều động, luân chuyển sang chức vụ mới đã nhanh chóng tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, tích cực lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để kịp thời nắm bắt tình hình tại xã, thị trấn và đưa ra nhiều ý tưởng, sáng tạo trong giải quyết các vấn đề và đề xuất, tham mưu với huyện nhiều ý tưởng mới, hiệu quả trong các nội dung trọng tâm của huyện, như: Xây dựng Nông thôn mới; chỉnh trang đô thị; xây dựng khu du lịch kiểu mẫu; phát triển nông nghiệp hữu cơ...

Đồng chí Nguyễn Tiến Trường, Bí thư Đảng ủy xã Quyết Tiến, chia sẻ: Quyết Tiến là một trong những xã trọng điểm của huyện, có nhiều thế mạnh, tiềm năng để phát triển du lịch và nông nghiệp hữu cơ. Ở cương vị mới có những thuận lợi và khó khăn riêng; do đó, tôi đã thay đổi phong cách làm việc cho phù hợp, thường xuyên cùng cán bộ xã trực tiếp xuống thôn, bản để nắm bắt địa bàn, tìm hiểu phong tục, tập quán của nhân dân và đặc biệt, dành nhiều thời gian để gặp gỡ, trao đổi với bà con, từ đó có những định hướng đúng trong công tác lãnh đạo, phù hợp với tình hình thực tế và từng bước xây dựng đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, thúc đẩy phát triển KT – XH địa phương...

Nhờ thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, đồng bộ trong các khâu công tác cán bộ; kết hợp chặt chẽ giữa đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ gắn với xây dựng kế hoạch luân chuyển nên các cán bộ được huyện Quản Bạ tăng cường, luân chuyển, điều động về cơ sở đều rèn luyện được phẩm chất đạo đức, lối sống, bản lĩnh chính trị, kỹ năng chuyên môn, giúp các địa phương, đơn vị ổn định tổ chức bộ máy, xây dựng nội bộ đoàn kết. Đây cũng là tiền đề quan trọng để huyện Quản Bạ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

Bài, ảnh: Vương Mai

.