Nêu cao tinh thần trách nhiệm cán bộ, đảng viên, vì nhân dân phục vụ

Thứ Ba, 14/04/2020, 09:54 (GMT+7)

BHG - Nhìn lại thành quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã Tân Bắc (Quang Bình) đúc rút được bài học kinh nghiệm sâu sắc là phải đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng bộ và hệ thống chính trị; tạo niềm tin và sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong mọi chương trình hành động. Có như vậy mới đảm bảo sự phát triển KT - XH toàn diện và bền vững trong tương lai.

Nghề dệt thổ cẩm truyền thống của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Bắc (Quang Bình).
Nghề dệt thổ cẩm truyền thống của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Bắc (Quang Bình). Ảnh tư liệu

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Tân Bắc lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã xác định 20 chỉ tiêu chủ yếu, 5 chương trình trọng tâm và 3 khâu đột phá. Sau một chặng đường đầy nỗ lực, kết quả có 16 chỉ tiêu đạt từ 100% trở lên, 3 chỉ tiêu đạt từ 85 - 96%, chỉ có 1 chỉ tiêu đạt dưới 50%. Dù xuất phát từ một xã vùng III, Tân Bắc đã có những cách làm bài bản, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực có sẵn trong dân để cùng nhau xây dựng Nông thôn mới (NTM). Những ngày đầu của năm 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã  vinh dự, tự hào được tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM. Trên đà thắng lợi, phát huy đúng những tiềm năng, lợi thế về lao động, đất đai, đến nay, tổng giá trị sản xuất của xã đạt 156,32 tỷ đồng, tăng 191,6% so với năm 2015; thu nhập bình quân đầu người đạt 32,1 triệu đồng/năm, tăng 9,1 triệu đồng so với mục tiêu nghị quyết đại hội. Trên địa bàn xuất hiện các mô hình làm kinh tế giỏi như: Nuôi trâu, dê, ong và trồng cam cho lợi nhuận cao.

Người dân xã Tân Bắc chăm sóc lúa Xuân.
Người dân xã Tân Bắc chăm sóc lúa Xuân.

 Cùng với sự phát triển về nền kinh tế, lĩnh vực văn hóa cũng có nhiều khởi sắc, thu hút cả hệ thống chính trị vào cuộc xây dựng Làng Văn hóa du lịch thôn My Bắc để trở thành trung tâm diễn xướng văn hóa cộng đồng dân tộc Pà Thèn kết hợp với phát triển Hợp tác xã dệt thổ cẩm, tạo ra những sản phẩm độc đáo, ấn tượng. Bên cạnh đó, hệ thống giáo dục, chất lượng y tế, công tác an sinh xã hội ngày càng được nâng cao, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào Tân Bắc. Ngoài những kết quả đạt được, cấp ủy, chính quyền địa phương thẳng thắn nhìn nhận năng lực quản lý, điều hành của xã, thôn còn thiếu kiên quyết nên sự phát triển KT - XH chưa tương xứng với những thế mạnh sẵn có, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao.

Với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, đoàn kết, sáng tạo, dân chủ, xây dựng xã NTM bền vững”, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Tân Bắc đề ra 20 chỉ tiêu chủ yếu, phấn đấu giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp đạt 82,65 tỷ đồng; sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng đạt 60,9 tỷ đồng; giá trị thương mại dịch vụ 73 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 43,5 triệu đồng/năm; sản lượng lương thực có hạt đạt trên 3.000 tấn... Đảng bộ xã cũng xác định 3 trọng tâm về cải cách hành chính, nâng cao chất lượng thi hành công vụ; giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan khuôn viên đường làng, ngõ xóm xanh, sạch, đẹp; bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc Pà Thẻn gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Đồng thời, thực hiện 1 đột phá về sản xuất hàng hóa, xây dựng thương hiệu và quảng bá sản phẩm đặc trưng của xã.

Đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết: “Để cụ thể hóa mục tiêu trên, yếu tố tiên quyết là nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chỉ có cán bộ tâm huyết, trách nhiệm, tập thể mới mạnh, vì vậy, con người lựa chọn trong khóa mới đáp ứng 5 tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng hợp lý. Trong đó, có phẩm chất đạo đức trong sáng, tư duy đổi mới, tầm nhìn, phương pháp làm việc khoa học, có khả năng phát hiện những thời cơ, thách thức, vấn đề mới và khó, đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi để phát huy, thúc đẩy hoặc tháo gỡ. Với vinh dự được Đảng bộ huyện Quang Bình chọn làm đại hội điểm khối Đảng bộ các, xã thị trấn, Đảng bộ xã đã hoàn tất mọi điều kiện tốt nhất cho việc tổ chức đại hội thành công”.

Bài, ảnh: HẠ HÒA

.