Bắc Mê tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Thứ Tư, 11/03/2020, 08:47 (GMT+7)

BHG - Góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) và đảng viên (ĐV); thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XVII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Huyện ủy Bắc Mê đã xây dựng đề án, chương trình, kế hoạch cùng các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng TCCSĐ và ĐV.

Hướng dẫn đảng viên mới bắt nhịp với công việc được Đảng bộ xã Yên Định chú trọng.
Hướng dẫn đảng viên mới bắt nhịp với công việc được Đảng bộ xã Yên Định chú trọng.

Bằng việc lấy kết quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân; lấy kết quả kiểm điểm của cá nhân để bổ sung hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể; gắn đánh giá, xếp loại chất lượng của cá nhân với tập thể và với kết quả thực hiện nhiệm vụ địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc triển khai đánh giá chất lượng TCCSĐ và ĐV của  huyện trong năm 2019 được thực hiện theo đúng quy trình, nguyên tắc và sát với tình hình thực tiễn của Đảng bộ; góp phần phát huy tinh thần dân chủ, thẳng thắn góp ý trong tự phê bình và phê bình trong nhận diện 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đồng thời, tiếp thu ý kiến đóng góp của đồng chí, đồng nghiệp với thái độ cầu thị, chân thành, để đưa vào giải pháp thực hiện trong năm 2020.

Đảng bộ huyện Bắc Mê hiện có 57 chi, đảng bộ cơ sở; 216 chi bộ trực thuộc các đảng ủy cơ sở; 3.850 ĐV trong năm đã tiến hành kiểm điểm phê bình, tự phê bình và xếp loại đánh giá đạt 100%. Với kết quả: 14 đảng bộ cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 43 chi, đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; có 50 chi bộ trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 161 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 5 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ; 3.640 ĐV được đánh giá với 592 ĐV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 2.691 ĐV hoàn thành tốt nhiệm vụ, 347 ĐV hoàn thành nhiệm vụ và 10 ĐV không hoàn thành nhiệm vụ...

Với quan điểm phát triển kinh tế là trọng tâm, công tác xây dựng Đảng là then chốt; trong những năm qua, Đảng bộ xã Lạc Nông đã không ngừng đổi mới và thực hiện tốt công tác đánh giá xếp loại TCCSĐ. Đồng chí Nông Thanh Thiết, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: “Thực hiện Hướng dẫn số 09 HD/TU của BTV Tỉnh ủy, Kế hoạch số 329 KH/HU của BTV Huyện ủy về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại với TCCSĐ và ĐV. Đảng bộ xã đã nghiêm túc thực hiện và tiến hành các bước kiểm điểm theo đúng hướng dẫn, lộ trình, việc bình xét được đưa ra nghiêm túc, thẳng thắn, mạnh dạn đánh giá những khuyết điểm, hạn chế theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Qua đó, trong năm 2019, kết quả đánh giá kiểm điểm, phân loại; Đảng bộ xã đạt mức độ hoàn thành nhiệm vụ và có 13/13 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ...”

Song song với việc nâng cao chất lượng TCCSĐ, công tác tạo nguồn và kết nạp ĐV là một trong những nhiệm vụ then chốt của huyện. Trong năm, Đảng bộ huyện kết nạp 103 ĐV mới, xét công nhận 125 ĐV dự bị thành ĐV chính thức đúng thời gian quy định; nâng tổng số ĐV toàn huyện lên 3.850 ĐV. Cùng với đó, cấp ủy còn chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng, tăng cường rèn luyện, quản lý nâng cao chất lượng ĐV. Phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện mở 59 lớp với 4.046 học viên đào tạo về: Sơ cấp lý luận chính trị; ĐV mới; bồi dưỡng nghiệp vụ cấp ủy cơ sở...; phối hợp tổ chức 16 lớp bồi dưỡng lồng ghép triển khai học tập chuyên đề năm 2019.

Với việc thực hiện nghiêm, đúng và bám sát các hướng dẫn, kế hoạch của Trung ương, tỉnh và huyện trong công tác đánh giá phân loại TCCSĐ, ĐV đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sàng lọc ĐV và tạo môi trường lành mạnh nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của địa phương. Phát huy những kết quả đạt được, năm 2020, Đảng bộ huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng, chính trị; đánh giá chất lượng TCCSĐ trong việc đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy đối với tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, ĐV...

Bài, ảnh: Hoàng Yến

.