Đồng Văn tăng cường kiểm tra, giám sát trong Đảng

Thứ Ba, 04/02/2020, 09:41 (GMT+7)

BHG - Xác định công tác kiểm tra, giám sát (KT - GS), thi hành kỷ luật Đảng có vai trò quan trọng để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh (TSVM); thời gian qua, Huyện ủy Đồng Văn đã lãnh, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở thực hiện KT - GS đúng nguyên tắc, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Từng bước tạo chuyển biến về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Cán bộ, đảng viên xã Sà Phìn tham gia làm đường giao thông nông thôn và giám sát tiến độ thi công tại thôn Sán Sì Tủng.
Người dân xã Sà Phìn tham gia làm đường giao thông nông thôn và giám sát tiến độ thi công tại thôn Sán Sì Tủng.

Đồng chí Triệu Long Giang, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Đồng Văn cho biết: Tính đến hết năm 2019, Đảng bộ huyện Đồng Văn có 65 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ); trong đó có 22 đảng bộ cơ sở và 43 chi bộ cơ sở, với 323 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; tổng số đảng viên toàn huyện có 4.690 đảng viên. Thực hiện chương trình KT - GS tổ chức Đảng, năm 2019 UBKT Huyện ủy đã tham mưu cho BTV Huyện ủy xây dựng kế hoạch và tiến hành KT – GS; trọng tâm là kiểm tra đảng viên, cấp ủy viên cùng cấp và tổ chức Đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm. Đồng thời tăng cường giám sát thường xuyên, giám sát theo chuyên đề nhằm giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo; các vụ việc nổi cộm, bức xúc ở địa phương, không để phát sinh phức tạp. Ngay từ đầu năm, UBKT Huyện ủy chủ động xây dựng kế hoạch công tác KT - GS, thi hành kỷ luật trong Đảng phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Huyện ủy phân công các đồng chí: Ủy viên BCH phụ trách, theo dõi, giám sát thường xuyên đối với các chi, đảng bộ trực thuộc để hướng dẫn, giúp đỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác KT - GS theo đúng quy định và có biện pháp ngăn ngừa các dấu hiệu vi phạm của cán bộ, tổ chức Đảng.

Trong năm 2019, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra được 47 cuộc đối với 59 tổ chức Đảng và 26 đảng viên; giám sát được 47 cuộc đối với  49 tổ chức Đảng và 36 đảng viên. UBKT các đảng ủy kiểm tra được 32 cuộc đối với 33 tổ chức Đảng cấp dưới… Nội dung các cuộc KT - GS đối với TCCSĐ tập trung vào việc triển khai, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; việc thực hiện nhiệm vụ chức trách được giao trong tham mưu, chỉ đạo, quản lý điều hành, sử dụng ngân sách nhà nước cấp xã; việc gìn giữ phẩm chất, đạo đức, lối sống của người cán bộ, đảng viên. Ngoài ra, BTV Huyện ủy Đồng Văn còn ban hành kế hoạch kiểm tra việc lãnh, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện (khóa XX), nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với 19 đảng bộ xã, thị trấn; kiểm tra, đánh giá việc quản lý và sử dụng Bản tin thông báo nội bộ do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phát hành phục vụ sinh hoạt của các chi, đảng bộ cơ sở…

 Các cuộc KT - GS đều được tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả. Sự việc kiểm tra được kết luận rõ ràng, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, sai phạm, đảm bảo tính chính xác, khách quan. Qua KT - GS đã giúp đảng ủy, các chi bộ và đảng viên kịp thời giải quyết dứt điểm các vấn đề nổi cộm, khắc phục kịp thời những tồn tại, khuyết điểm, nhằm phát huy năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, qua công tác kiểm tra đã đánh giá kịp thời, đúng mức về kết quả lãnh, chỉ đạo và giải quyết dứt điểm những đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến tổ chức Đảng và đảng viên. Cũng qua KT - GS, năm 2019, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 9 đảng viên; trong đó kỷ luật mức khiển trách 8 đảng viên, cảnh cáo 1 đảng viên và đưa ra khỏi đảng 8 đảng viên do bỏ sinh hoạt Đảng, không đóng đảng phí.

Có thể nói, nhờ thực hiện nghiêm công tác KT - GS đã giúp các tổ chức Đảng, đảng viên nhận thức rõ vai trò của công tác KT - GS đối với công tác xây dựng Đảng. Từ đó, nâng cao ý thức chấp hành Điều lệ Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ, giữ vững đoàn kết nội bộ và thực hiện dân chủ, kỷ luật, kỷ cương trong Đảng; qua đó củng cố lòng tin của quần chúng nhân dân với Đảng.

Bài, ảnh: HOÀNG NGỌC

.