Ngành Giáo dục nỗ lực thực hiện nghị quyết

Thứ Ba, 03/12/2019, 10:15 (GMT+7)

BHG - 4/5 chỉ tiêu Nghị quyết (NQ) Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 về lĩnh vực giáo dục đã hoàn thành; trong đó, có chỉ tiêu xây dựng trường chuẩn Quốc gia “về đích” trước 2 năm. Thành quả ấy ghi nhận sự quyết tâm và nỗ lực của toàn ngành để nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh nhà; xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu trong tương lai.

Tỷ lệ trẻ 5 tuổi đi mẫu giáo vượt 0,9% so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Trong ảnh: Cô trò Trường Mầm non Sao Mai (thành phố Hà Giang) trong giờ học vận động.                             Ảnh: AN GIANG
Tỷ lệ trẻ 5 tuổi đi mẫu giáo vượt 0,9% so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Trong ảnh: Cô, trò Trường Mầm non Sao Mai (thành phố Hà Giang) trong giờ học vận động. Ảnh: AN GIANG

 Cụ thể hóa các chỉ tiêu NQ, Sở GD&ĐT đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các nghi quyết, chương trình, đề án, kế hoạch liên quan đến GD&ĐT; phối hợp với các ngành, địa phương triển khai hiệu quả các chương trình giáo dục trọng tâm. Công tác chỉ đạo, điều hành được triển khai kịp thời, quyết liệt, chủ động, sáng tạo, thường xuyên bám sát các văn bản chỉ đạo của T.Ư, tỉnh về đổi mới giáo dục; nhờ đó, chất lượng giáo dục không ngừng được nâng lên.

Toàn tỉnh hiện có 834 trường học và cơ sở GD&ĐT; 100% các xã, thị trấn duy trì tốt và nâng chuẩn về phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi; phổ cập giáo dục Tiểu học mức độ 2, phổ cập giáo dục THCS mức độ 1 và xóa mù chữ. Cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư, bổ sung, hoàn thiện. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý được tăng cường và nâng cao về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề giáo. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia được các cấp ủy, chính quyền quan tâm, chú trọng, phát huy tối đa nguồn lực để phấn đấu đạt mục tiêu đề ra. Đối với Đề án chuyển học sinh tiểu học từ điểm trường về học tại trường chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020; đến nay, toàn tỉnh đã giảm trên 150 điểm trường so với đầu nhiệm kỳ, góp phần tạo điều kiện thuận lợi trong công tác giảng dạy, quản lý và huy động học sinh đến trường. Về Đề án giáo dục kỹ năng sống và văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số cho học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020; các địa phương và cơ sở giáo dục đã phối hợp thực hiện tốt đề án; tích hợp giáo dục kĩ năng sống vào các tiết học; duy trì hoạt động trên 500 câu lạc bộ; tổ chức hàng trăm buổi truyền dạy văn hóa truyền thống, trò chơi dân gian, dân ca, dân vũ với sự tham gia truyền dạy của trên 700 lượt nghệ nhân dân gian, giúp trang bị cho học sinh nhiều kỹ năng trong cuộc sống và hiểu biết, yêu thích, gìn giữ, bảo tồn văn hóa truyền thống dân tộc.

  Với nhiều giải pháp đồng bộ, đến nay, ngành đã đạt 4/5 chỉ tiêu NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra. Cụ thể: Tỷ lệ trẻ 5 tuổi đi mẫu giáo đạt 99,8% (chỉ tiêu NQ đạt > 99%); tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào học lớp 1 đạt 99,85% (chỉ tiêu NQ đạt >99%); tỷ lệ huy động trẻ từ 6 - 14 tuổi đến trường đạt 99% (chỉ tiêu NQ đạt > 99%); tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia đạt 37,6% (chỉ tiêu NQ đạt 30%); tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS vào học THPT đạt 66,2% (chỉ tiêu NQ đạt 75%), chỉ tiêu này chưa đạt so với NQ đề ra do hiện nay ngành Giáo dục đang thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 – 2025” nên học sinh sau khi tốt nghiệp THCS tham gia học nghề nhiều hơn; đây là xu thế phát triển tất yếu của xã hội hiện nay.

Thành quả nổi bật trong nhiệm kỳ này là nền tảng vững chắc để toàn ngành tiếp tục quyết tâm thực hiện thắng lợi NQ số 29-NQ/TW của BCH T.Ư Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT; tập trung giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu NQ Đại hội Đảng các cấp đối với lĩnh vực giáo dục trong nhiệm kỳ tiếp theo.

TỐNG VĂN QUYẾT (Trường Chính trị tỉnh)

.