Đồng Văn hiệu quả việc phân công cấp ủy viên dự sinh hoạt chi bộ thôn, tổ dân phố

Thứ Ba, 24/12/2019, 21:52 (GMT+7)

BHG  - Đảng bộ huyện Đồng Văn hiện có 19 Đảng bộ cơ sở xã, thị trấn; gồm 225 chi bộ thôn, tổ dân phố. Tại nhiều thôn, bản ở xa trung tâm; đội ngũ đảng viên mỏng, chưa thực sự quan tâm, giải quyết được những vấn đề phát sinh, ý kiến của người dân trong các cuộc họp. Trước thực tế đó, để nắm sát tình hình ở cơ sở nhằm có những giải pháp lãnh, chỉ đạo kịp thời; BTV Huyện ủy Đồng Văn đã xây dựng và triển khai hiệu quả việc phân công các đồng chí Ủy viên BTV phụ trách xã, thị trấn tham dự sinh hoạt cùng chi bộ cơ sở. Qua đó, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy ở cơ sở; bước đầu tạo chuyển biến tích cực trong sinh hoạt ở các chi bộ trên địa bàn huyện. Tham dự tại các cuộc họp, căn cứ vào tình hình thực tế tại cơ sở, các đồng chí Ủy viên BTV sẽ gợi mở các vấn đề để đảng viên, người dân cùng thảo luận; gợi mở một số ý kiến để chi bộ tiếp tục thực hiện trong thời gian tới…; đồng thời nắm bắt, tiếp thu và giải đáp một số ý kiến được cán bộ, đảng viên, nhân dân trong chi bộ quan tâm như: Các chế độ chính sách, việc tiếp cận các nguồn vốn phát triển kinh tế, xây dựng Nông thôn mới; tích cực truyền đạt các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước đến nhân dân.

Người dân thôn Tả Lủng B, xã Vần Chải làm đường, xây dựng Nông thôn mới.
Người dân thôn Tả Lủng B, xã Vần Chải làm đường Nông thôn mới.

Qua một năm thực hiện triển khai việc phân công các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy phụ trách và tham dự sinh hoạt tại chi bộ các thôn, tổ dân phố đã nâng cao được chất lượng sinh hoạt của các chi bộ; làm thay đổi ý thức,  trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Trong đó, đặc biệt nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi đồng chí Ủy viên BTV. Thông qua các buổi dự họp trực tiếp với chi bộ sẽ giúp các đồng chí Ủy viên BTV nắm được tình hình cán bộ ở thôn, tổ dân phố; tình hình thuận lợi, khó khăn, tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh của các hộ. Từ đó, việc triển khai các nhiệm vụ chính trị, KT – XH của tỉnh, huyện, đến người dân thuận lợi hơn; đồng thời thắt chặt mối quan hệ giữa Đảng và dân; để thực sự “gần dân, hiểu dân”. Đối với cấp ủy, chính quyền xã, thị trấn; thông qua việc giám sát sẽ thấy được trách nhiệm của mình đối với nhân dân, từng bước khắc phục tình trạng mệnh lệnh, hành chính. Cũng từ đó, cấp ủy xã nắm bắt được khả năng, năng lực lãnh đạo của cán bộ thôn để có hướng phân công cán bộ phụ trách cho phù hợp. Tại các chi bộ thôn, tổ dân phố có được sự theo dõi, giám sát, hướng dẫn của các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy đã từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo của đội ngũ Bí thư chi bộ, Chi ủy viên, đảng viên; khắc phục được tình trạng lúng túng trong thực hiện quy trình sinh hoạt chi bộ. Đặc biệt, đối với nhân dân tại các thôn, khi được trực tiếp nghe những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và được giải thích rõ ràng các chế độ chính sách, các nghị quyết, của Đảng các cấp,… sẽ thấy được sự quan tâm của cấp ủy từ huyện đến chi bộ. Nhờ có sự giải đáp thắc mắc, thăm hỏi, động viên kịp thời tại các cuộc họp, tạo nên niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; từ đó, ý thức được vai trò, trách nhiệm của bản thân trong xây dựng, phát triển kinh tế địa phương.

Đồng chí Thào Pháy Chá, Bí thư Đảng ủy xã Sủng Là cho biết: Trước đây, nhiều Bí thư chi bộ điều hành buổi sinh hoạt còn lúng túng, hiệu quả thấp. Từ khi có sự chỉ đạo, hướng dẫn của các đồng chí trong BTV Huyện ủy; Bí thư chi bộ và Chi ủy viên biết cách tổ chức các buổi sinh hoạt có chất lượng hơn từ khâu chuẩn bị nội dung đến điều hành thảo luận; nắm chắc quy trình ra nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết. Thông qua sự lãnh đạo thực hiện nghị quyết của chi bộ, người dân đã đồng thuận, tích cực tham gia các phong trào, như: Hiến đất làm đường, xây dựng Nông thôn mới, thi đua lao động sản xuất phát triển kinh tế…

Theo đồng chí Vũ Trung Thông, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Đồng Văn: Việc phân công cán bộ dự sinh hoạt với các chi bộ là cần thiết, nhằm góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, bảo đảm triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng. Trong quá trình thực hiện, mỗi đồng chí cần sâu sát địa bàn, kịp thời tham mưu, đề xuất với Huyện ủy tập trung chỉ đạo, giúp đỡ cơ sở tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Huyện ủy cũng đề cao vai trò của từng cấp ủy viên, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ phụ trách cơ sở là một trong những tiêu chí để đánh giá, phân loại đảng viên mỗi năm. Bên cạnh đó, các đồng chí được phân công về sinh hoạt với chi bộ cần có sự nhạy cảm trong nắm bắt tình hình thực tế, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ sự quan tâm đó, sẽ tạo nên sự đồng thuận thống nhất trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, cùng chung sức xây dựng Đảng bộ huyện vững mạnh từ cơ sở.

            Bài, ảnh: My Ly

.