Đảng bộ xã Đạo Đức - chặng đường 70 năm không ngơi nghỉ

Thứ Ba, 10/12/2019, 09:39 (GMT+7)

BHG - Sau 70 năm thành lập, Đảng bộ xã Đạo Đức (Vị Xuyên) đã vượt qua nhiều thử thách, lãnh đạo nhân dân từng bước vượt khó, đạt được những thành tựu to lớn trong quá trình xây dựng và phát triển.

Qua những kỳ Đại hội đội ngũ cán bộ, lãnh đạo xã Đạo Đức ngày càng lớn mạnh.
Qua những kỳ Đại hội đội ngũ cán bộ, lãnh đạo xã Đạo Đức ngày càng lớn mạnh.

Ngày 26.12.1945, Ủy ban Hành chính lâm thời xã Đạo Đức được thành lập, có nhiệm vụ tổ chức và lãnh đạo quần chúng nhân dân tiến hành sản xuất, bảo vệ trật tự trị an, xây dựng đời sống mới... Để đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng, giữa năm 1949 Đảng bộ huyện Vị Xuyên quyết định thành lập Chi bộ Liên chi Nỗ lực gồm 10 đảng viên của 3 xã: Cao Bồ, Phương Thiện và Nỗ Lực. Tháng 12.1949, số đảng viên thuộc xã Nỗ Lực được tách khỏi Chi bộ Liên chi và đặt tên Chi bộ Làng Cúng với 6 đảng viên. Chi bộ Làng Cúng được thành lập là một bước ngoặt quan trọng cho phong trào cách mạng của xã Đạo Đức. Chi bộ luôn bám sát, gắn bó chặt chẽ với quần chúng trong mọi hoàn cảnh để bồi dưỡng, lựa chọn những quần chúng ưu tú, bổ sung vào đội ngũ của Đảng.

Lãnh đạo xã Đạo Đức kiểm tra, động viên nhân dân nuôi cá lồng trên lòng hồ Thủy điện Sông Lô 2.
Lãnh đạo xã Đạo Đức kiểm tra, động viên nhân dân nuôi cá lồng trên lòng hồ Thủy điện Sông Lô 2.

Đầu năm 1954, để chuẩn bị tốt các điều kiện cho chiến dịch Điện Biên phủ, Chi bộ xã Đạo Đức tổ chức họp, phân công đảng viên tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp nhân lực, vật lực cho cuộc kháng chiến. Qua quá trình vận động, đã huy động 20 dân công vận chuyển lương thực ra mặt trận phục vụ chiến dịch; 25 dân công làm đường Tuyên Quang - Yên Bái; 20 thanh niên lên đường nhập ngũ chi viện cho tiền tuyến...

Cuối tháng 3.1963, Huyện ủy Vị Xuyên quyết định thành lập Đảng bộ xã Đạo Đức với 46 đảng viên, sinh hoạt ở 5 chi bộ hợp tác xã trực thuộc, gồm: Chi bộ Làng Nùng, Làng Cúng, Làng Trần, Nậm Má, Làng Vàng. Trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, cũng như chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, phía Bắc của Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế ở Lào và Căm Pu Chia, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, nhân dân các dân tộc xã Đạo Đức đã đoàn kết một lòng theo Đảng và Bác Hồ, cùng với nhân dân cả nước tích cực chuẩn bị chiến đấu và phục vụ chiến đấu, đứng lên giành chính quyền, chống Pháp, đuổi Nhật, diệt phỉ… đẩy mạnh các phong trào “3 sẵn sàng” của Đoàn Thanh niên, “3 đảm đang” của Phụ nữ, “3 tích cực” của Hội Người cao tuổi. Từ khắp làng, bản xa xôi, hẻo lánh; người người, nhà nhà đều góp công, góp của cho tiền tuyến, hàng trăm chiến sĩ, dân công của xã đã hăng hái lên đường ra mặt trận, có 284 lượt người tham gia bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hoả tuyến, có 13 người con ưu tú của xã đã anh dũng hy sinh và 32 thương, bệnh binh bỏ lại một phần xương máu của mình trên các chiến trường và hơn 16 chiến sỹ nhiễm chất độc hóa học.

Bước sang thời kỳ đổi mới, Đảng bộ và chính quyền xã đã lãnh đạo nhân dân thực hiện phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Đời sống nhân dân được cải thiện, diện mạo nông thôn khởi sắc; đến tháng 8.2017 xã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, chất lượng nguồn nhân lực, trình độ dân trí được nâng lên; giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc được khơi dậy và phát huy; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết các dân tộc tiếp tục được xây dựng, củng cố vững mạnh. Tư duy, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền từ xã đến thôn bản có sự đổi mới mạnh mẽ; tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên có chuyển biến tích cực; lòng tin của nhân dân đối với Đảng được nâng lên.

Đến nay, Đảng bộ xã có đội ngũ hùng hậu với 337 đảng viên sinh hoạt tại 20 chi bộ trực thuộc. Từ những thành tích của tập thể, cá nhân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển, Đảng bộ xã có 39 lượt đồng chí được trao tặng Huy hiệu 30, 40, 45, 50, 55 năm tuổi đảng; 2 đồng chí được trao tặng 65 tuổi đảng; 1 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi đảng.

Kế thừa và phát huy những thành tựu đạt được, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong xã quyết tâm nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy ý chí tự lực, tự cường, thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; năng động, sáng tạo, nói đi đôi với làm; ra sức xây dựng xã Đạo Đức ngày càng giàu mạnh, văn minh, xứng đáng là xã động lực của huyện Vị Xuyên.

Bài, ảnh: Nguyễn Thị Khánh Anh

Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang

.