Đảng bộ huyện Bắc Mê tạo niềm tin nhiệm kỳ mới

Thứ Ba, 31/12/2019, 20:52 (GMT+7)

BHG - Thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các cấp ủy huyện Bắc Mê đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để tiến hành đại hội đúng theo kế hoạch. Đến nay, Huyện ủy và các cấp ủy cơ sở đã xây dựng cơ bản hoàn thành về văn kiện; lựa chọn cán bộ tiêu biểu giới thiệu vào cấp ủy nhiệm kỳ mới; phát động thực hiện nhiều công trình, phần việc chào mừng đại hội.

Tổ chuyên đề số 3 Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X họp thống nhất nội dung.
Tổ chuyên đề số 3 Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X họp thống nhất nội dung.

Đảng bộ xã Yên Định được BTV Huyện ủy Bắc Mê chọn Chi bộ thôn Nà Xá tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm trước khi tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở trên diện rộng. Đồng chí Nguyễn Hữu Thông, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Đến nay, tất cả 17 chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã đã chuẩn bị xong các nội dung tổ chức Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2022; dự kiến bầu 119 đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng ủy xã đã xây dựng xong dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ xã, trình BTV Huyện ủy cho ý kiến. Qua rà soát, đến nay đã thực hiện đạt và vượt kế hoạch tất cả 18 chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra; đặc biệt, xã đã hoàn thành và được công nhận xã Nông thôn mới.

Đảng bộ thị trấn Yên Phú, đơn vị được BTV Huyện ủy chọn thí điểm Đại hội trực tiếp bầu Bí thư Đảng ủy cũng đang tích cực chuẩn các điều kiện để tiến hành đại hội. Đến nay, tất cả 24 chi bộ trực thuộc Đảng ủy đã chuẩn bị tổ chức đại hội, nhiệm kỳ 2020 -2022. Đại hội các chi bộ dự kiến bầu 120 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020 -2025. Đảng ủy thị trấn đã chỉ đạo thực hiện công trình xây dựng nhà văn hóa tổ 5, thị trấn Yên Phú để chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp. Về văn kiện, Đảng ủy đã xây dựng xong dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội và gửi Huyện ủy cho ý kiến. Đảng ủy xã đã lựa chọn những cán bộ tiêu biểu để đại hội bầu chọn vào cấp ủy nhiệm kỳ mới. Đồng chí Lý Hải Vĩnh, Bí thư Đảng ủy thị trấn Yên Phú phấn khởi cho biết: Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ này cũng như việc lựa chọn nhân sự cấp ủy đạt tiêu chuẩn, trình độ, phẩm chất, năng lực là nền tảng vững chắc, là đòn bẩy thúc đẩy xã phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Theo đồng chí Lê Mạnh Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy:  Nhìn chung, đến nay các chi, đảng bộ cơ sở đã nghiêm túc triển khai xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội; rà soát, bổ sung nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2015 -2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025 trình BTV Huyện ủy xem xét, phê duyệt. Chỉ đạo ban hành kế hoạch hoạt động của các Tiểu ban Đại hội cấp huyện; thành lập các Tiểu ban Đại hội cấp cơ sở; triển khai công tác tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua, công trình, phần việc chào mừng Đại hội Đảng các cấp và các ngày lễ lớn năm 2020; kế hoạch bảo đảm cơ sở vật chất, kinh phí Đại hội Đảng… Tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Đại hội điểm chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2020 -2022 và Đại hội điểm các chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 -2025.

Bài, ảnh:  VĂN QUÂN

.