Đồng Văn xây dựng Đảng vững mạnh từ cơ sở

Thứ Tư, 20/11/2019, 18:24 (GMT+7)

BHG - Những năm qua, Đảng bộ huyện Đồng Văn luôn chú trọng triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ); và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng, củng cố TCCSĐ vững mạnh. Nhờ đó, nhiều TCCSĐ đã giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở; giúp ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển KT – XH địa phương.

Lãnh đạo xã Tả Phìn (phải) hướng dẫn người dân chăm sóc đàn thỏ.
Lãnh đạo xã Tả Phìn (phải) hướng dẫn người dân chăm sóc đàn thỏ.

Đảng bộ huyện Đồng Văn hiện có 68 TCCSĐ với hơn 4.000 đảng viên. Những năm qua, công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ huyện luôn chú trọng thực hiện; hệ thống chính trị từ huyện xuống cơ sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn. Cụ thể, Huyện ủy tập trung chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05. Duy trì chào cờ đầu tuần đối với toàn thể cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn trung tâm huyện. Qua đó, kịp thời thông tin những nội dung quan trọng, kết quả thực hiện nhiệm vụ và định hướng công tác tuyên truyền, nhiệm vụ trong tâm trong tháng tiếp theo. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc việc dự sinh hoạt cấp ủy cơ sở và dự sinh hoạt chi bộ trực thuộc hàng tháng để nắm tình hình, kịp thời xử lý, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc ở cơ sở.

Song song với đó, từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng theo hướng sâu sát cơ sở và thực hiện các việc cụ thể như: Hàng tuần tổ chức giao ban giữa Thường trực Đảng ủy các xã, thị trấn với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cùng cấp; thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm đánh giá phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên, cấp ủy viên các cấp; chú trọng nâng cao chất lượng các chi bộ trực thuộc trong sạch vững mạnh. Từ đó, tạo chuyển biến căn bản về nhận thức của cấp ủy các cấp trên địa bàn huyện trong công tác xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên và trước hết là Bí thư cấp ủy, cán bộ chủ chốt ở cơ sở thực sự tiên phong, gương mẫu, có ý thức tổ chức kỷ luật, có phẩm chất đạo đức, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; chủ động và kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp xảy ra ở cơ sở; củng cố, xây dựng tổ chức đảng và kết nạp đảng viên ở những nơi có ít đảng viên. Đến nay, công tác phát triển đảng viên có chuyển biến tích cực; trong năm đã kết nạp được 144 đảng viên. Qua xếp loại TCCSĐ và phân loại đảng viên, có 14 tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 14 tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; 795 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 3.192 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh, những năm qua, Đảng bộ xã Tả Phìn luôn phát huy tốt vai trò là hạt nhân lãnh đạo; triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; các phong trào thi đua lao động, sản xuất tại địa phương. Đặc biệt, nhằm từng bước nâng cao đời sống nhân dân, Đảng bộ xã đã chỉ đạo chính quyền đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực chăm lo lao động, sản xuất, tăng cường phát triển các mô hình chăn nuôi, đa dạng hóa các ngành nghề thủ công nghiệp… Đến nay, đời sống người dân ngày càng được cải thiện rõ rệt. Đồng chí Nguyễn Văn Hãnh, Bí thư Đảng bộ xã Tả Phìn cho biết: Để có được những kết quả trên là nhờ sự đoàn kết, gắn bó, thống nhất giữa Đảng, chính quyền và nhân dân trong xã. Đảng bộ xã luôn chú trọng tới việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; trong phát triển kinh tế, mỗi cán bộ, đảng viên đều phải đi đầu, cầm tay chỉ việc giúp đỡ bà con…Từ đó phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, từng bước xây dựng Đảng bộ vững mạnh.

Với sự lãnh đạo của Đảng, KT - XH của huyện Đồng Văn đang tiếp tục phát triển mạnh mẽ, tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng hàng năm; nội lực trong xây dựng Nông thôn mới được phát huy tối đa; sử dụng hiệu quả lợi thế, tiềm năng phát triển du lịch, đưa Đồng Văn trở thành vùng du lịch trọng điểm của tỉnh.

       Bài, ảnh: My Ly

.