Đảng bộ thành phố Hà Giang phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển KT – XH

Thứ Sáu, 29/11/2019, 10:18 (GMT+7)

BHG - Xác định năm 2019 là năm “bản lề”, ngay từ đầu năm, BCH Đảng bộ thành phố Hà Giang đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của Thành ủy về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và tiến độ thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Công nhân Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Hà Giang trang hoàng đô thị phục vụ các sự kiện của tỉnh và thành phố.
Công nhân Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Hà Giang trang hoàng đô thị phục vụ các sự kiện của tỉnh và thành phố.

Từ sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền; 9 tháng đầu năm, KT - XH của thành phố tiếp tục có những chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả tích cực. Các chỉ tiêu đều tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ; nhiều chủ trương và việc mời gọi, khuyến khích đầu tư phát triển thương mại, dịch vụ đạt được những kết quả khả quan; nội lực trong nhân dân tiếp tục được phát huy đã tác động tích cực đến phát triển KT - XH, cảnh quan đô thị của thành phố. Cụ thể: Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 255,346 tỷ đồng, đạt 60,66% so với nghị quyết; tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt 2.100 tỷ đồng, đạt 84% so với nghị quyết; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước đạt 2.858,3 tỷ đồng, đạt 80,52% so với nghị quyết, tăng 6,06% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước thực hiện, ước đạt 606,8 tỷ đồng, đạt 82% so với nghị quyết, tăng 6,53% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 252,9 tỷ đồng, đạt 76,78% so với nghị quyết... Hạ tầng đô thị tiếp tục được đầu tư đồng bộ, công tác huy động toàn xã hội cho đầu tư phát triển được đẩy mạnh; các chương trình, đề án phát triển kinh tế được quan tâm triển khai và đạt kết quả nhất định. Trong đó, chú trọng duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí Nông thôn mới (NTM), các làng du lịch cộng đồng gắn với phát triển kinh tế để thu hút khách du lịch. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến rõ rệt, công tác an sinh xã hội được đảm bảo. Công tác cải cách hành chính được quan tâm chú trọng, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh, chỉ đạo, điều hành, tiếp nhận, giải quyết, xử lý, theo dõi hồ sơ và được công khai minh bạch. Ý thức trách nhiệm công việc của cán bộ, CCVC chuyển biến tích cực; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục ổn định, giữ vững, tổ chức diễn tập Khu vực phòng thủ thành phố Hà Giang năm 2019 đảm bảo an toàn, tiết kiệm, sát thực tế…

Tuy nhiên, cùng với những kết quả đạt được, KT-XH thành phố vẫn còn một số lĩnh vực bộc lộ những hạn chế như: Thu ngân sách đạt thấp so với chỉ tiêu kế hoạch; phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ chưa hiệu quả; dịch tả lợn châu phi bùng phát trên địa bàn; chưa đáp ứng được việc hoàn thiện tiêu chí Đô thị loại III vào năm 2020; công tác lãnh, chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyền cơ sở trong việc triển khai thực hiện các nội dung, công việc theo kết luận của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy chưa quyết liệt, thiếu sâu sát, cụ thể...

Về phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm, đồng chí Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy – Chủ tịch HĐND thành phố cho biết: Với quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 đạt kết quả cao nhất. Từ nay đến cuối năm 2019, ngoài việc phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ đã xác định, Đảng bộ thành phố Hà Giang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Đồng thời thực hiện quyết liệt chủ đề năm 2019: “Tăng cường kỷ cương hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đô thị” gắn với kế hoạch chỉnh trang, trang trí, trang hoàng đô thị kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố Hà Giang, chào đón năm mới 2020 và chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tập trung chỉ đạo triển khai rà soát, đề xuất các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư phát triển vùng động lực của tỉnh; chú trọng đầu tư hạ tầng dịch vụ, du lịch và phát triển văn hóa truyền thống để phát triển du lịch; hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại III vào năm 2020. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng NTM, hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận thành phố Hà Giang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020 trong quý IV/2019. Đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm theo kế hoạch của tỉnh và thành phố. Tích cực phối hợp huy động các nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trọng điểm, cấp bách; đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo đột phá cụ thể, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đặt ra với kết quả cao nhất.

Bài, ảnh: VĂN NGHỊ

.