Xín Mần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên

Thứ Tư, 07/08/2019, 14:44 (GMT+7)

BHG - Cùng với việc thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ phù hợp với vị trí công việc; BTV Huyện ủy Xín Mần còn đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, đảng viên. Qua đó, nâng cao năng lực lãnh, chỉ đạo đáp ứng nhu cầu và phù hợp với điều kiện thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ sở.

Trưởng ban Tổ chức – Nội vụ huyện Xín Mần, Đinh Trọng Hùng cho biết: Đảng bộ huyện hiện có 69 chi, đảng bộ trực thuộc. Trong năm 2019, huyện đã cử 7 đồng chí diện BTV Huyện ủy quản lý đi học Cao học Kinh tế chính trị mở tại tỉnh; 16 đồng chí theo học Cao cấp Lý luận chính trị, 17 học viên theo học lớp Trung cấp Lý luận chính trị và mở 11 lớp  bồi dưỡng nghiệp vụ, với tổng số 910 học viên. Bên cạnh đó, tham mưu cho cấp ủy huyện mở 4 cụm tập huấn thực hiện Hướng dẫn 07 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Đề án số 18 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát cho các đối tượng là Thường trực Đảng ủy, công chức văn phòng đảng ủy, bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc đảng bộ các xã, thị trấn và bí thư các chi bộ cơ sở với tổng số 382 học viên.

Lãnh đạo xã Nấm Dẩn kiểm tra mô hình trồng cỏ gắn phát triển chăn nuôi của người dân.
Lãnh đạo xã Nấm Dẩn kiểm tra mô hình trồng cỏ gắn phát triển chăn nuôi của người dân.

BTV Huyện ủy Xín Mần còn phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ quy hoạch BCH Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 – 2025; bao gồm các cán bộ lãnh đạo được quy hoạch Ủy viên BCH Đảng bộ huyện và chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện. Tại đây, các học viên được các giảng viên là lãnh đạo Ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh, Cơ quan UBKT – Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Trường Chính trị tỉnh truyền đạt 22 chuyên đề cụ thể, thiết thực đảm bảo cập nhật kiến thức mới đáp ứng yêu cầu phù hợp với tình hình và điều kiện cụ thể của huyện như: Những giá trị bền vững của Chủ nghĩa Mác – Lênin trong thời đại hiện nay; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của tỉnh Hà Giang trong thời gian tới; văn hóa chính trị trong quá trình thực thi quyền lực chính trị của người lãnh đạo, quản lý; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh trong tình hình hiện nay...

Ngoài ra, BTV Huyện ủy Xín Mần cũng chỉ đạo tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Hàng năm, cho chủ trương mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng, học tập kinh nghiệm… Từ đó, kịp thời phát hiện những sáng kiến của cơ sở phù hợp với điều kiện phát triển KT – XH địa phương. Thường xuyên quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân;  đặc biệt là việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng Đảng gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.   

Đồng chí Sin Văn Đức, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Xín Mần cho biết: Thực hiện tốt chủ trương của tỉnh, công tác điều động, luân chuyển kết hợp với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên; nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý được các cấp ủy, chính quyền huyện Xín Mần quan tâm thực hiện thường xuyên. Qua đó, cán bộ được đào tạo, rèn luyện, thử thách qua môi trường thực tiễn, vững vàng về lập trường, tư tưởng, lý luận chính trị và trình độ chuyên môn ngày càng được nâng cao; từng bước tạo nguồn cán bộ cho Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ tới. 

Bài, ảnh: Văn Long

.