Cuộc "cách mạng" sàng lọc đảng viên - Kỳ 2: Sàng lọc đảng viên

Thứ Sáu, 16/08/2019, 15:29 (GMT+7)

BHG - Qua rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên đã làm rõ nhiều trường hợp vi phạm các nội dung theo Chỉ thị số 28, gồm: 132 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ; 106 đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng; 22 đồng chí vi phạm pháp luật Nhà nước và 46 đảng viên thiếu gương mẫu, uy tín thấp.

Cán bộ Ban Tổ chức – Nội vụ thành phố Hà Giang kiểm tra hồ sơ đảng viên.
Cán bộ Ban Tổ chức – Nội vụ thành phố Hà Giang kiểm tra hồ sơ đảng viên.


Xây dựng đội ngũ đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu, có trách nhiệm cao trong công việc, gắn bó với nhân dân, có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức tổ chức kỷ luật, năng lực hoàn thành nhiệm vụ, vững vàng trước khó khăn, thử thách, luôn phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng trở thành nhiệm vụ cấp thiết, thường xuyên, trước mắt và lâu dài của cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn tỉnh. Do đó, để cho Đảng luôn trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ, toàn Đảng bộ tỉnh đã tiến hành rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Hiện nay, Đảng bộ tỉnh có 11 Đảng bộ huyện, thành phố, 4 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; 817 tổ chức cơ sở đảng, 2 Đảng bộ bộ phận với tổng số 4.129 chi bộ và 68.999 đảng viên (gồm 65.753 đảng viên chính thức, số còn lại là dự bị). Nhằm quán triệt, cụ thể hóa, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21.1.2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng (Chỉ thị số 28), BTV Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 438-KH/TU về thực hiện Chỉ thị số 28 trong toàn Đảng bộ tỉnh. Trên cơ sở này, các cấp ủy, tổ chức Đảng tiến hành rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên ngay từ cấp chi bộ để kịp thời phát hiện, kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng bằng hình thức thích hợp theo quy định của Đảng. Cùng với đó, thực hiện nghiêm quy định, hướng dẫn của các cấp về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Thực hiện Chỉ thị số 28, toàn Đảng bộ tỉnh đã rà soát 4.080 chi bộ/68.221 đảng viên, lần lượt chiếm 98,81% so với tổng số chi bộ và 98,87% số đảng viên được rà soát (49 chi bộ/778 đảng viên còn lại thuộc Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh đang tiến hành rà soát). Các đảng viên được rà soát bao gồm: Cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố; lãnh đạo, quản lý và lao động trong các doanh nghiệp; đảng viên là người làm nông, lâm, ngư nghiệp; sỹ quan, chiến sỹ quân đội, công an; lao động, hợp đồng tự do; đảng viên nghỉ hưu…

Qua rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên đã làm rõ nhiều trường hợp vi phạm các nội dung theo Chỉ thị số 28, như: 132 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ; 106 đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng; 22 đồng chí vi phạm pháp luật Nhà nước và 46 đảng viên thiếu gương mẫu, uy tín thấp trong nhân dân.

Trên cơ sở rà soát, bằng hình thức thích hợp theo quy định của Đảng, các cấp ủy đã đưa 53 đảng viên (thuộc 41 chi bộ) không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Trong đó, 32 đảng viên phải xóa tên, 21 đảng viên buộc phải khai trừ. Số đảng viên đưa ra khỏi Đảng do vi phạm các nội dung, như: Không hoàn thành nhiệm vụ (chiếm 5,66%), không thực hiện đúng chế độ chuyển sinh hoạt (chiếm 3,77%), đảng viên đã chuyển sinh hoạt đảng nhưng không nộp hồ sơ cho tổ chức Đảng có thẩm quyền (chiếm 9,43%); đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng (chiếm 62,26%) và pháp luật Nhà nước (chiếm 18,86%). Đặc biệt, trong tổng số 53 trường hợp không còn đủ tư cách đứng trong hàng ngũ của Đảng thì số đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức chiếm tỷ lệ cao nhất lên đến 37,7%, tiếp đến là đảng viên hợp đồng tự do (chiếm 26,4%) và đảng viên là công an chỉ chiếm tỷ lệ 1,88%... Thêm một điểm đáng lưu ý khác, nếu như số đảng viên buộc phải đưa ra khỏi Đảng ở độ tuổi trên 60 chỉ có 1 đồng chí thì đảng viên trẻ có tuổi đời 18 – 35 lên đến 44 trường hợp. Hơn nữa, 31/53 người có trình độ chuyên môn trung cấp, cao đẳng, đại học; 14/53 người có trình độ lý luận chính trị sơ cấp, trung cấp, cao cấp/cử nhân (trong đó, 6 đảng viên có trình độ cao cấp/cử nhân lý luận chính trị).

Đồng chí Hà Thị Thu Hậu, chuyên viên Ban Tổ chức – Nội vụ thành phố Hà Giang, chia sẻ: Qua rà soát, sàng lọc đảng viên lần thứ nhất, toàn Đảng bộ thành phố có 9 trường hợp phải xóa tên do tự ý bỏ sinh hoạt Đảng, 1 trường hợp buộc phải khai trừ vì vi phạm pháp luật… Quá trình rà soát, sàng lọc đảng viên chúng tôi cũng trăn trở, tiếc nuối, bởi nhiều đồng chí phải ra khỏi Đảng vì những lý do… không nên có. Ví như có trường hợp không làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng kịp thời theo qui định. Trường hợp này vi phạm quy định chuyển sinh hoạt Đảng (quá 3 tháng không nộp hồ sơ chuyển sinh hoạt Đảng mà không có lý do chính đáng). Do đó, Thường trực Thành ủy buộc phải tiến hành các bước theo quy định Điều lệ Đảng để xóa tên đảng viên do tự ý bỏ sinh hoạt Đảng…

Kết quả trên cho thấy, việc rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng là việc làm cần thiết, nhằm nâng cao chất lượng đảng viên, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

Bài, ảnh:  THU PHƯƠNG

Kỳ cuối: Giải pháp nâng cao chất lượng đảng viên
.