Thượng Sơn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Thứ Hai, 08/07/2019, 16:38 (GMT+7)

BHG - Xác định chi bộ là hạt nhân chính trị ở các thôn bản, trực tiếp lãnh đạo phát triển mọi lĩnh vực tại địa phương, Đảng bộ xã Thượng Sơn (Vị Xuyên) đã chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, góp phần xây dựng tổ chức Đảng và đảng viên ngày càng vững mạnh, hoạt động hiệu quả. Thông qua đó, góp phần củng cố và tăng cường niềm tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Chi bộ Quân sự giúp nhân dân thôn Vằng Luông vệ sinh môi trường.
Chi bộ Quân sự giúp nhân dân thôn Vằng Luông vệ sinh môi trường.

Đảng bộ xã Thượng Sơn có 18 chi bộ, trong đó có 12 chi bộ thôn bản; 4 chi bộ trường học; 1 chi bộ quân sự; 1 chi bộ y tế với tổng số 236 đảng viên. Thời gian qua, Đảng bộ xã đã, chỉ đạo các chi bộ xây dựng nội dung sinh hoạt phù hợp với thực tiễn, triển khai sinh hoạt theo chủ đề, chủ điểm, sinh hoạt điểm luân phiên. Hàng tháng, Đảng bộ xã phân công các đồng chí trong cấp ủy đến sinh hoạt với các chi bộ để triển khai các văn bản có liên quan, hỗ trợ định hướng nội dung sinh hoạt. Thường xuyên kiểm tra, giám sát và đôn đốc các chi bộ chấp hành chế độ sinh hoạt theo quy định Điều lệ Đảng; hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng duy trì thời gian, thực hiện tốt quy trình, nội dung, nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng mỗi buổi sinh hoạt. Nội dung các buổi sinh hoạt gắn liền với tình hình thực tế, đạt được kết quả cao, như: Đối với các chi bộ thôn, bản; ngoài việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết các cấp thì nội dung sinh hoạt sẽ được đưa ra như phát triển kinh tế, cách làm hay, mới để nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi; biểu dương các gương điển hình về phát triển kinh tế; phân công các đảng viên hỗ trợ và phụ trách các hộ, các mô hình. Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Đối với các chi bộ trường học, quân sự, y tế, việc đổi mới cách thức sinh hoạt cũng đạt được hiệu quả cao. Trách nhiệm của từng đảng viên trong thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ được nâng lên, không còn chung chung; mỗi cán bộ, đảng viên tự nhìn nhận trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ trong tháng, mức độ hoàn thành đến đâu, tự kiểm điểm, tự khắc phục những yếu kém.

Thông qua việc đối mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đã xuất hiện các chi bộ điển hình, như: Chi bộ thôn Bản Khoét, Trung Sơn, Vằng Luông, Chi bộ Trường PTDTBT- THCS, Trường Mầm Non, chi bộ Quân sự… Nhiều gương đảng viên điển hình trong các phong trào, như: Trương Văn Thỏng, thôn Khuổi Xỏm; Phàn Văn Tâm, thôn Bản Bó; Triệu Chòi Chìu, thôn Lùng Vùi; Vương Ngọc Dương, Trường PTDTBT – THCS… Qua việc đổi mới cách sinh hoạt, các chi bộ cũng như đảng viên có nhận thức sâu sắc về công tác Đảng. Thông qua những những buổi sinh hoạt, cán bộ, đảng viên thường xuyên trao đổi, thông tin những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và địa phương; qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm và đưa vào công việc hằng ngày, đồng thời triển khai đến từng hộ dân.

Bài, ảnh: An Dương

.