Hoàng Su Phì nỗ lực tạo nguồn phát triển đảng viên mới

Thứ Sáu, 12/07/2019, 08:41 (GMT+7)

BHG - Công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới là nhiệm vụ quan trọng nhằm củng cố, xây dựng và nâng cao sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của Đảng. Xác định rõ điều đó, những năm qua, Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì luôn quan tâm, triển khai nhiều giải pháp phát triển đảng viên đáp ứng cả về số lượng và chất lượng.

Mô hình nuôi trâu hàng hóa của đảng viên Ma Chẩn Chín, thôn Nhìu Sang, xã Chiến Phố.
Mô hình nuôi trâu hàng hóa của đảng viên Ma Chẩn Chín, thôn Nhìu Sang, xã Chiến Phố.

Năm 2019, Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì phấn đấu kết nạp mới 150 đảng viên; trong 6 tháng đầu năm, mới kết nạp được 46 đảng viên; đạt tỷ lệ 30,6%. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến kết nạp đảng viên mới chưa đảm bảo số lượng theo kế hoạch, trong đó, chủ yếu là do lực lượng thanh niên tại các xã, thị trấn sau khi tốt nghiệp THPT đều đi học đại học, cao đẳng, học nghề hoặc xuất khẩu lao động; số ít thanh niên ở lại địa phương thì chưa đủ tiêu chuẩn để kết nạp... Bên cạnh đó, hội viên của các tổ chức đoàn thể, như: Hội Phụ nữ, Hội Nông dân thì bận làm kinh tế gia đình, hoặc có hội viên ưu tú nhưng lại vướng về bằng cấp, trình độ văn hóa…

Thực trạng thiếu nguồn kết nạp đảng viên mới, nhất là đảng viên trong độ tuổi thanh niên đang diễn ra ở hầu hết các địa phương trong toàn huyện. Đồng chí Nguyễn Quang Duẩn, Bí thư Đảng ủy xã Bản Máy, cho biết: Trong 6 tháng đầu năm, Đảng bộ xã mới kết nạp được 1 đảng viên. Hiện nay, nguồn để phát triển đảng viên ở các chi bộ chủ yếu là lực lượng đoàn viên, thanh niên; nhưng số thanh niên trong độ tuổi lao động đủ tiêu chuẩn để đưa vào nguồn, tạo điều kiện, giúp đỡ phát triển lại rất hiếm; do đa phần đều đi làm ăn xa, thường xuyên vắng mặt tại địa phương. Đảng bộ xã đang tập trung chỉ đạo các ngành, đoàn thể và chi bộ tăng cường tuyên truyền, vận động, phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để giới thiệu cho Đảng.

Cùng chung thực trạng thiếu nguồn kết nạp đảng viên mới, Bí thư Đảng ủy xã Pố Lồ, Nguyễn Văn Sửu, cho biết: Hiện nay, việc tìm nguồn bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới ở Đảng bộ xã tương đối khó; ngoài nguyên nhân lực lượng thanh niên đi làm ăn xa, thì việc phát triển đảng viên trong các hội, đoàn thể cũng gặp không ít khó khăn. Hội viên Hội Cựu chiến binh thì hầu hết đã cao tuổi, nên chủ yếu tập trung vào Hội Phụ nữ và Hội Nông dân. Thông qua các phong trào thi đua, như: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” cũng bắt đầu xuất hiện một số hội viên ưu tú; tuy nhiên, các hội viên này lại lo làm kinh tế nên chưa mặn mà tham gia vào tổ chức Đảng.

Về giải pháp của huyện, để đảm bảo công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Nguyễn Duy Thập, cho biết: Thực tế những năm qua, không ít cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp nhận thức chưa đúng và đầy đủ về công tác phát triển đảng viên; chưa quan tâm, chú trọng, hoặc tiến hành không đúng phương châm, phương hướng. Vì vậy, thời gian tới, Đảng bộ huyện tập trung nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng đối với công tác phát triển đảng viên. Làm tốt công tác phát hiện, tạo nguồn bắt đầu từ việc xác định kế hoạch, lựa chọn đúng đối tượng để đưa vào nguồn. Tăng cường giáo dục, bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho đoàn viên, hội viên bằng nhiều hình thức. Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy trình phát triển đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; ngăn chặn những phần tử cơ hội, không đủ tiêu chuẩn đứng vào hàng ngũ của Đảng làm giảm sút niềm tin của quần chúng nhân dân. Tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện quy trình, thủ tục phát triển đảng viên mới; kịp thời rút kinh nghiệm, chấn chỉnh các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện chưa tốt. Ngoài ra, các chi bộ và mỗi đảng viên cần phát huy hơn nữa tính tiên phong, gương mẫu để tạo niềm tin, sự trân trọng đối với đoàn viên, thanh niên và quần chúng để họ phấn đấu noi theo.

Bên cạnh đó, các tổ chức chính trị - xã hội cần tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; xây dựng và tạo môi trường tốt cho quần chúng, đoàn viên, hội viên rèn luyện, phấn đấu trưởng thành và tham gia các phong trào thi đua, phát triển KT – XH ở địa phương. Thông qua những hoạt động đó để phát hiện quần chúng ưu tú, bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng.

Bài, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG

.