Hoàng Su Phì nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện

Thứ Sáu, 17/05/2019, 16:07 (GMT+7)

BHG - Qua hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa XX, nhiệm kỳ 2015 – 2020, huyện Hoàng Su Phì đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Tỷ lệ giảm nghèo bình quân hàng năm đạt 6,07%/năm; thu nhập bình quân đầu người đến hết năm 2018 đạt 20,45 triệu đồng. Các nhiệm vụ trọng tâm như quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

HTX Chế biến chè Phìn Hồ (Hoàng Su Phì) tích cực đổi mới công nghệ, nâng cao giá trị sản phẩm, góp phần hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện.
HTX Chế biến chè Phìn Hồ (Hoàng Su Phì) tích cực đổi mới công nghệ, nâng cao giá trị sản phẩm, góp phần hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện.

Nghị quyết xác định, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, tập trung mọi nguồn lực phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh và bền vững; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Để sớm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ huyện đã đề ra 27 chỉ tiêu chủ yếu, cụ thể hóa bằng 12 nghị quyết, 8 đề án, 25 chương trình, gần 200 kế hoạch và nhiều văn bản khác để tập trung lãnh, chỉ đạo trên tất cả các lĩnh vực.

Đến hết năm 2018, có 12/27 chỉ tiêu đạt và vượt, 11/27 chỉ tiêu dự kiến đạt trong năm 2019. Trong đó, có các chỉ tiêu quan trọng, cán đích sớm, như: Sản lượng lương thực bình quân hàng năm đạt 572 kg/người, đạt 100,35% nghị quyết; thu nhập bình quân đầu người đạt 20,45 triệu đồng, đạt 102,25%; tỷ trọng chăn nuôi/giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2018 chiếm 28,5%, vượt 16,3%; tỷ lệ hộ thoát nghèo hàng năm đạt 7,36%, đạt 147,2%; doanh thu từ dịch vụ, du lịch đạt trên 70,953 tỷ đồng, đạt 103,28% nghị quyết.

Từ năm 2015 đến nay, huyện tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, nâng cao tỷ trọng chăn nuôi; tái cơ cấu sản xuất, chế biến chè; quy hoạch các vùng sản xuất chuyên canh cây trồng để tạo thành hàng hóa. Đến nay, toàn huyện có 4.542,8 ha chè, sản lượng chè búp tươi đạt 12.683 tấn; 700 ha chè đạt Chứng nhận tiêu chuẩn hữu cơ. Triển khai Đề án mỗi xã một sản phẩm, đến nay toàn huyện đã đăng ký 52 sản phẩm tham gia trong giai đoạn 2018 – 2020, trong đó đã có 19 sản phẩm, còn lại là các ý tưởng sản phẩm mới, 9 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao, trong năm nay phấn đấu có ít nhất 1 sản phẩm đạt 4 sao cấp tỉnh.

Bên cạnh đó, chương trình xây dựng NTM cũng được huyện đẩy mạnh thực hiện. Huyện đã giao các đoàn thể phụ trách từng tiêu chí nhỏ để tuyên truyền, hỗ trợ nhân dân thực hiện, nhất là các tiêu chí hộ dân tự thực hiện được như làm đường vào hộ, nhóm hộ, xây dựng công trình vệ sinh. Từ năm 2015 đến nay, nhân dân đã hiến 174.868 m2 đất, đóng góp 197.096 ngày công, bê – tông hóa được 77,8 km đường giao thông nông thôn các loại. Đến nay, toàn huyện có 2 xã đạt chuẩn NTM; 5 xã đạt 10 tiêu chí trở lên, các xã còn lại đạt từ 7 - 9 tiêu chí.

Bên cạnh các chỉ tiêu đạt và vượt, huyện còn các chỉ tiêu chưa đạt, nhưng dự báo có cơ sở để hoàn thành, như: Tổng giá trị sản xuất năm 2018 đạt 1,203 nghìn tỷ đồng, đạt 98,5% nghị quyết, dự kiến hết năm 2019 sẽ đạt 110,5%; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hết năm 2018 đã đạt 97,7%; số lao động được đào tạo việc làm năm 2018 là 6.163 người, dự kiến hết năm 2019 sẽ tăng lên 7.500 người, đạt 100,04%; tỷ lệ đường từ trung tâm huyện đến trung tâm xã được cứng hóa hiện đã đạt 92%; tỷ lệ thôn, bản có nhà văn hóa được xây kiên cố hiện đã đạt 98,5%... Hiện nay, còn 4 chỉ tiêu đạt thấp và được dự báo khó đạt, đó là: Thu ngân sách trên địa bàn; xây dựng NTM; xây dựng làng văn hóa; tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Năm 2019 được xác định là năm “nước rút” để hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra, do đó huyện tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp; trong đó chú trọng nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, gắn với đổi mới phương thức hoạt động trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; giải quyết dứt điểm, kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo; xử lý nghiêm minh các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”; mở rộng, phát huy dân chủ ở cơ sở theo quy định.

Trong lĩnh vực kinh tế, huyện tiếp tục triển khai quy hoạch vùng sản xuất chuyên canh cây trồng gắn với tiêu thụ sản phẩm, trong đó tập trung vào những cây trồng thế mạnh, như: Lê, mận Máu, chè. Tiếp tục chỉ đạo mỗi xã lựa chọn một thôn điển hình về phát triển kinh tế; đẩy mạnh thực hiện Đề án mỗi xã một sản phẩm. Tập trung nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí NTM đối với 2 xã Nậm Dịch và Hồ Thầu. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào huyện trên các lĩnh vực du lịch, dịch vụ; thu mua, chế biến nông sản…

Bài, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG

.