Yên Minh nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng

Thứ Sáu, 12/04/2019, 09:38 (GMT+7)

BHG - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) là nơi nắm vững và bảo đảm cho mọi hoạt động ở cơ sở theo đúng đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Làm tốt công tác xây dựng TCCSĐ là một yếu tố quan trọng để Đảng vững mạnh”. Theo đó, trong thời gian qua, Đảng bộ huyện Yên Minh đã tăng cường lãnh đạo, không ngừng nâng cao chất lượt hoạt động của các TCCSĐ.

Buổi đối thoại trực tiếp của Bí thư Huyện ủy Yên Minh Nguyễn Khánh Lâm với Đảng bộ, nhân dân xã Đường Thượng.
Buổi đối thoại trực tiếp của Bí thư Huyện ủy Yên Minh Nguyễn Khánh Lâm với Đảng bộ, nhân dân xã Đường Thượng.

Đảng bộ huyện Yên Minh hiện có 65 TCCSĐ trực thuộc. Để củng cố TCCSĐ, BTV Huyện ủy đã phân công các đồng chí Ủy viên, các ngành, đơn vị phụ trách xã, thị trấn. Thực hiện nhiệm vụ được phân công, các cá nhân, đơn vị đã tích cực bám nắm cơ sở, hướng dẫn cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn triển khai nhiệm vụ phát triển KT-XH, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị. Nhờ đó, kịp thời đôn đốc, vận động, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của địa phương cũng như các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước ở cơ sở. Tiếp tục thực hiện phương châm đổi mới phương thức hoạt động của các TCCSĐ, quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân triển khai hiệu quả. Thông qua các buổi đối thoại trực tiếp đã kịp thời nắm bắt, giải quyết nhiều vấn đề nổi cộm; củng cố niềm tin của nhân dân vào chính quyền.

Đồng chí Sùng Mí Thề, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Yên Minh, cho biết: Bên cạnh việc tăng cường đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, Đảng bộ huyện đã thực hiện quy chế phối hợp với Đồn Biên phòng Bạch Đích; cán bộ, chiến sĩ Đồn trực tiếp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương phát triển KT-XH, giữ vững an ninh trật tự, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị. Đồng thời, phối hợp với cán bộ xã bám nắm cơ sở, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân, kịp thời giải quyết những vướng mắc. Nhờ đó, an ninh trật tự tại khu vực 4 xã biên giới của huyện luôn  được giữ vững, các TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Then chốt của TCCSĐ là xây dựng chi bộ mạnh, thật sự là cầu nối giữa Đảng với nhân dân; Đảng bộ huyện Yên Minh đã tập trung chỉ đạo nâng cáo chất lượng sinh hoạt chi bộ. Hiện, trên địa bàn huyện có 373 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Ngoài duy trì nề nếp sinh hoạt định kỳ, các chi bộ còn thực hiện theo chuyên đề như: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các giải pháp xây dựng Nông thôn mới; các vấn đề về cán bộ, đảng viên, quần chúng… Nội dung sinh hoạt được đổi mới, thiết thực hơn. Nhờ làm tốt công tác này, nhiều TCCSĐ đã giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, được nhân dân tín nhiệm. Đồng thời, Quy chế Dân chủ ở cơ sở được mở rộng, nhiều cấp ủy viên và cán bộ, đảng viên được rèn luyện, thử thách, trưởng thành qua thực tiễn.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên tiếp tục được đẩy mạnh. Huyện đã tập trung chỉ đạo nghiên cứu, quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của T.Ư cũng như của tỉnh. Theo đó, cấp ủy, chính quyền các cấp đã thực hiện nghiêm Bộ công cụ đánh giá cán bộ, đảng viên; thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; hoàn thành đánh giá mức độ quyết liệt của cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo thuộc diện cấp ủy quản lý, tổ chức đảng quản lý hoạt động, công tác trong các tổ chức của hệ thống chính trị. Bên cạnh đó, chú trọng đến công tác kết nạp đảng viên mới; thực hiện phân cấp quản lý hồ sơ đảng viên, hiện nay, đã có 5 xã thực hiện và quản lý 1.218 hồ sơ.

Trong thời gian tới, Đảng bộ huyện Yên Minh tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức chọn lựa các TCCSĐ có biểu hiện yếu kém để tập trung lãnh đạo, tạo sự chuyển biến, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở.

Bài, ảnh: PHẠM HOAN

.