Xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh ở Bắc Quang

Thứ Tư, 03/04/2019, 09:52 (GMT+7)

BHG - Hệ thống chính trị ở cơ sở giữ vị trí quan trọng, “cầu nối” ý Đảng, lòng dân. Do vậy, cấp ủy huyện Bắc Quang đặc biệt coi trọng công tác xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh; coi đây là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vì sự phát triển bền vững vùng động lực phía Nam của tỉnh.

Đảng viên Đỗ Cao Triệu, thôn Minh Thắng, xã Việt Vinh trồng rau an toàn theo phương pháp thủy canh.
Đảng viên Đỗ Cao Triệu, thôn Minh Thắng, xã Việt Vinh trồng rau an toàn theo phương pháp thủy canh.

Khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”; cấp ủy huyện Bắc Quang đặc biệt quan tâm công tác cán bộ, củng cố tổ chức đảng. Minh chứng điển hình cho thấy, Nghị quyết số 05 về đổi mới, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, giai đoạn 2016 – 2020 của BCH Đảng bộ huyện được triển khai đã từng bước khắc phục hạn chế và nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác cán bộ. Hơn nữa, nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng học việc của cán bộ, công chức xã, thị trấn tại các cơ quan của huyện; cấp ủy huyện Bắc Quang đã tổ chức 3 lớp học việc cho 105 học viên là lãnh đạo chủ chốt và cán bộ, công chức Văn phòng Đảng ủy xã. Bên cạnh đó, thực hiện Đề án 145 của Tỉnh ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo phát triển KT-XH của Đảng ủy cơ sở vùng nông thôn, đến nay 100% cấp ủy viên cơ sở thuộc khối xã, thị trấn được bồi dưỡng kiến thức về nâng cao năng lực lãnh đạo phát triển KT-XH. Không những vậy, toàn Đảng bộ huyện còn có 4.298 đảng viên ký kết thực hiện phong trào “Đảng viên tiên phong, gương mẫu thực hiện nhiệm vụ đảng viên và phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở”. Mặt khác, từ thực hiện nghiêm túc, chất lượng việc đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện; hàng năm, tỷ lệ tổ chức đảng hoàn thành nhiệm vụ trở lên đạt 99,83%, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên đạt 99,76%; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh” lên đến 85%; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng yếu, kém chỉ còn 2,5%...

Cùng với kết quả trên, các cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo đúng Điều lệ Đảng; có sự kết hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra Đảng, thanh tra Nhà nước với hoạt động của các cơ quan tư pháp, giám sát của các đoàn thể và nhân dân. Từ đó, góp phần ngăn ngừa vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đảng viên. Minh chứng cho thấy, từ 2015 đến nay, BTV Huyện ủy, UBKT Huyện ủy, UBKT Đảng ủy cơ sở đã tiến hành nhiều cuộc kiểm tra, giám sát; quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng 10 trường hợp, xử lý kỷ luật 33 trường hợp bằng hình thức khiển trách, cảnh cáo và khai trừ 4 đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng...

Bên cạnh công tác xây dựng Đảng, những năm qua, HĐND các cấp trên địa bàn huyện đã thực hiện tốt Luật Tổ chức chính quyền địa phương, quy chế hoạt động của HĐND. Đặc biệt, chất lượng cơ quan dân cử được nâng cao; các hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu được đổi mới, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề cử tri quan tâm. Bên cạnh đó, công tác quản lý, điều hành của UBND cấp huyện, xã có nhiều đổi mới; kịp thời cụ thể hoá chủ trương của cấp ủy và HĐND bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể; chỉ đạo điều hành sâu sát cơ sở, có trọng tâm, trọng điểm đi đôi với tăng cường kiểm tra, đôn đốc. Nổi bật trong đó, công tác cải cách hành chính đạt kết quả tích cực thông qua việc thành lập Trung tâm Hành chính công của huyện và Bộ phận Giao dịch hành chính “một cửa” điện tử ở thị trấn Việt Quang, Vĩnh Tuy và xã Tân Quang - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bắc Quang Lương Tiến Dũng cho biết.

Song song với kết quả trên, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở đã thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; củng cố, xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Đồng thời, thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh” và các phong trào: “Nông dân thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Nhà sạch, vườn đẹp”, thành lập các “Tổ phụ nữ liên kết phát triển kinh tế”... Đặc biệt, qua phong trào khởi nghiệp đã xuất hiện nhiều dự án tiêu biểu, như: Hợp tác xã (HTX) Thanh niên trồng hoa và rau hữu cơ của đoàn viên Hoàng Trung Thông, xã Việt Vinh; gia trại chăn nuôi, cung ứng sản phẩm sạch của đoàn viên Nguyễn Việt Cường, xã Đông Thành; HTX Sản xuất chè vệ tinh cho Công ty TNHH Trà Hoàng Long của đoàn viên Triệu Giào Vụi, xã Tân Lập…

Thực tiễn chứng minh, qua công tác xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, trên địa bàn huyện Bắc Quang đã kết tinh những kết quả ấn tượng, góp phần vào sự phát triển bền vững vùng động lực phía Nam của tỉnh. Hiện nay, tổng giá trị sản xuất đạt 2.461 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người tăng 2 triệu đồng so với năm 2017, đạt 30,5 triệu đồng; toàn huyện có 6 xã đạt chuẩn NTM, vượt 1 xã so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020...

Bài, ảnh: PHƯƠNG THÙY

.