Đảng bộ xã Thượng Tân sâu sát công tác giảm nghèo

Thứ Năm, 04/04/2019, 09:38 (GMT+7)

BHG - Đảng bộ xã Thượng Tân (Bắc Mê) hiện có 9 chi bộ, 146 đảng viên. Thời gian qua, cùng với sự đầu tư của Nhà nước từ các chương trình, dự án, xã đã tập trung lãnh đạo và xác định những thế mạnh của địa phương để xây dựng kế hoạch gắn với giải pháp thực hiện. Qua đó đã đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác giảm nghèo, từng bước nâng cao thu nhập cho người dân.

Anh Ban Văn Hình (bên trái), thôn Tả Luồng, xã Thượng Tân có thu nhập khá từ mô hình nuôi cá lồng.
Anh Ban Văn Hình (bên trái), thôn Tả Luồng, xã Thượng Tân có thu nhập khá từ mô hình nuôi cá lồng.

Bí thư Đảng ủy xã Thượng Tân Nguyễn Chí Thượng, cho biết: Để thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, yếu tố con người phải được đặt lên hàng đầu. Điều này đồng nghĩa với việc, từ cán bộ đến người dân phải có sự đổi mới về tư duy, cách làm; cán bộ phải thực sự gần dân, kịp thời phổ biến, tuyên truyền các cơ chế, chính sách hỗ trợ của tỉnh, huyện để người dân biết; còn người dân phải quyết tâm thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

Căn cứ điều kiện thực tế của địa phương, hàng năm, Đảng bộ xã ban hành nghị quyết về phát triển chăn nuôi, trồng rừng kinh tế gắn với trồng dược liệu; phân công từng cán bộ, đảng viên phụ trách lĩnh vực thường xuyên xuống các thôn, hộ dân để tuyên truyền. Trong sản xuất nông nghiệp, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng hàng hoá; đảm bảo nguồn lương thực tối thiểu thông qua việc vận động bà con đưa các giống ngô, lúa năng suất, chất lượng vào trồng kết hợp với thâm canh tăng năng suất. Trong chăn nuôi, vận động bà con tận dụng lợi thế sẵn có, vay vốn ưu đãi phát triển chăn nuôi bò, dê, thủy sản; đẩy mạnh hoạt động thương mại, du lịch lòng hồ…

Mục tiêu và những giải pháp cụ thể đã được chỉ rõ, nhưng làm sao lãnh đạo người dân thực hiện đúng đường lối và để dân biết, dân tin, đồng lòng thực hiện. Và 100% thôn, xóm có chi bộ là một trong những điều kiện thuận lợi cho Đảng bộ xã Thượng Tân phát huy vai trò của đảng viên trong công tác lãnh đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị. Trong quá trình triển khai nghị quyết và các giải pháp phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, Đảng ủy xã chỉ đạo các đảng viên phát huy tinh thần gương mẫu, là hạt nhân tiêu biểu thực hiện trước để người dân học tập và làm theo. Nhờ vậy, hàng năm xã đều thực hiện đạt, vượt các chỉ tiêu trong phát triển kinh tế. Đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp đã có sự chuyển biến tích cực và hình thành được các vùng sản xuất chuyên canh; ngày càng xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế mới cho thu nhập cao. Tính đến nay, xã Thượng Tân có 2 hợp tác xã và có trên 30 nhóm sở thích (mỗi thôn đều có từ 3 - 5 nhóm sở thích); thành viên của các nhóm sở thích là những hộ dân tham gia vào chăn nuôi bò, lợn, dê và nuôi trồng thủy sản với các loại cá: Nheo, Trắm, Chép, Bỗng với trên 80 lồng cá; làm dịch vụ, trồng nghệ, quế, hồi… Toàn xã đang duy trì đàn trâu, bò với trên 1.460 con; dê, lợn 2.200 con; tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm 6% mỗi năm. Cùng với việc tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho người dân, Đảng bộ xã còn đặc biệt quan tâm tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp ngày công, hiến đất làm đường giao thông nông thôn, tu sửa nạo vét kênh mương, di chuyển chuồng trại gia súc ra xa nhà; phong trào văn hoá, văn nghệ, thể thao quần chúng được duy trì thường xuyên, các phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc luôn được bảo tồn và phát huy.

Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước; cùng sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của Đảng bộ xã, đời sống nhân dân ngày một được cải thiện; bộ mặt nông thôn ngày một đổi mới. Đây sẽ là động lực, niềm tin để Đảng bộ, chính quyền xã Thượng Tân tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển KT - XH đã đề ra.

Bài, ảnh: HOÀNG NGỌC

.