Quản Bạ khó khăn trong tạo nguồn kết nạp đảng viên

Thứ Tư, 09/01/2019, 10:00 (GMT+7)

BHG - Hầu hết thanh niên đều đi làm xa nhà, nguồn đoàn viên, thanh niên tham gia sinh hoạt thiếu nên không đủ số lượng quần chúng ưu tú để kết nạp Đảng theo kế hoạch đang là khó khăn tại huyện vùng cao Quản Bạ.

Lớp bồi dưỡng đảng viên mới ở Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Quản Bạ.
Lớp bồi dưỡng đảng viên mới ở Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Quản Bạ.

Trong năm 2018, huyện Quản Bạ có trên 1.200 lao động đi làm việc ở ngoài tỉnh và xuất khẩu lao động, dẫn đến thiếu nguồn quần chúng ưu tú để kết nạp Đảng. Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Quản Bạ Chu Thị Mai Yên, cho biết:  “Hiện nay Trung tâm đang gặp khó khăn về việc mở các lớp bồi dưỡng cho đảng viên mới theo kế hoạch của huyện. Mặc dù Trung tâm đã linh hoạt cử giảng viên đến tận các xã để mở lớp bồi dưỡng cho quần chúng ưu tú, song phần lớn thanh niên đều đi làm xa; một bộ phần có nhận thức về việc vào Đảng chưa tốt nên việc tạo nguồn kết nạp đảng viên là khá khó khăn”. Mặc dù, chỉ tiêu kết nạp đảng viên vẫn đảm bảo và tỷ lệ đảng viên tăng hàng năm; song tình trạng kết nạp đảng viên luôn chậm so với kết hoạch, do công tác tạo nguồn phát triển đảng viên ở các chi, Đảng bộ cơ sở rất hạn chế. Tại các địa phương, lực lượng thanh niên đi học đại học, cao đẳng, học nghề, làm ăn xa, xuất khẩu lao động nhiều; số ít ở lại địa phương thì chưa đủ điều kiện…, là những hạn chế hiện nay; chỉ có nguồn kết nạp Đảng ở các trường học và cơ quan là đảm bảo.

Việc kết nạp đảng viên ở cơ sở mặc dù đủ số lượng, song do đảng viên mới kết nạp lại đi lao động ở nơi khác nên bỏ sinh hoạt. Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, Lẻo Thị Thời, chia sẻ: Trong năm 2018, Trung tâm vẫn tổ chức bồi dưỡng đủ chỉ tiêu lớp quần chúng ưu tú trên 150 người, nhưng đến khi mở các lớp bồi dưỡng đảng viên mới thì một số xã chỉ đạt khoảng 70%. Trong hai năm gần đây, việc kết nạp đảng viên rất khó khăn do phần lớn người dân đều đi làm việc ở các khu công nghiệp ngoài tỉnh, như: Bình Dương, Thái Nguyên, Hải Phòng, Bắc Giang… Trong năm đã bồi dưỡng cho 150 người, nhưng chỉ kết nạp được 61 đảng viên. Có trường hợp các em đã học xong lớp bồi dưỡng quần chúng ưu tú, sau đó lại đi làm ngoài tỉnh nên không tiếp tục tham gia lớp bồi dưỡng cho đảng viên mới nữa, cũng không chuyển sinh hoạt Đảng được.

Bí Thư Đảng ủy xã Cao Mã Pờ, Tẩn Dâu Cò, cho biết: Trong năm 2018, xã đã kết nạp đảng viên đủ chỉ tiêu theo kế hoạch huyện giao; tuy nhiên, sang năm sau thì rất khó, do số lượng thanh niên đi làm ăn xa nhiều. Riêng trong năm nay, xã có hơn 90 người đi lao động ở các khu công nghiệp ngoài tỉnh, một bộ phận khác thì đi lao động sang Trung Quốc, không thường xuyên ở nhà nên sẽ không có nguồn kết nạp; một số ở nhà nhưng không đủ điều kiện thì chúng tôi cũng không thể kết nạp được.

Để thực hiện các giải pháp tháo gỡ trong tạo nguồn phát triển đảng viên mới của địa phương, với mục tiêu phát triển đảng viên đủ về số lượng lẫn chất lượng; Đảng bộ huyện đã chỉ đạo Đảng bộ các xã, các chi bộ tăng cường tuyên truyền, vận động đồng thời phát hiện bồi dưỡng những quần chúng ưu tú để giới thiệu cho Đảng. Chú trọng hướng dẫn các chi bộ trong việc lập hồ sơ kết nạp Đảng để đảm bảo hoàn thành kế hoạch...

Bài, ảnh: Lê Hải

.