Xín Mần thực hiện tốt Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII

Thứ Hai, 01/10/2018, 15:08 (GMT+7)

BHG - Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, thời gian qua, Huyện ủy Xín Mần đã tập trung quán triệt, học tập và xây dựng các kế hoạch với quyết tâm chính trị cao. Qua đó, từng bước tạo sự chuyển biến trong tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Bộ phận giao dịch “một cửa” xã Bản Ngò (Xín Mần) thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.
Bộ phận giao dịch “một cửa” xã Bản Ngò (Xín Mần) thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Đồng chí Vàng Seo Cón, Bí thư Huyện ủy Xín Mần cho biết: Xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu, rộng, có ý nghĩa quan trọng, cấp bách đối với việc nâng cao vai trò lãnh đạo, uy tín của Đảng; thời gian qua, BTV Huyện ủy đã lãnh, chỉ đạo các Chi, Đảng bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch quán triệt, triển khai thực hiện; lập Bộ phận thường trực, tổ giúp việc về kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết. Đồng thời, ban hành nhiều văn bản hướng dẫn các Chi, Đảng bộ cơ sở thực hiện và đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc xây dựng kế hoạch kiểm điểm cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 gắn thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Bên cạnh đó, BTV Huyện ủy luôn quan tâm công tác tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết; chỉ đạo các Chi, Đảng bộ cơ sở chủ động tổ chức hội nghị, các buổi sinh hoạt chuyên đề, đa dạng hình thức tuyên truyền và lồng ghép với các hoạt động chuyên môn, kết hợp việc đảng viên tự nghiên cứu, đánh giá. Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả, đưa nghị quyết vào cuộc sống, Huyện ủy cũng tổ chức hội nghị báo cáo viên nhằm trang bị cho các đồng chí cấp ủy viên, báo cáo viên các Chi, Đảng bộ cơ sở những kiến thức, kỹ năng tuyên truyền cần thiết; chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tích cực vận động đoàn viên, hội viên thực hiện nghiêm nghị quyết. Kết quả, 100% tổ chức Đảng các cấp trong Đảng bộ hoàn thành việc quán triệt, triển khai Nghị quyết T.Ư 4, khóa XI, XII; trên 98% cán bộ, đảng viên được học tập nghị quyết. Từng bước kiện toàn bộ máy lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn và mở các lớp bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể với hơn 800 người tham gia. Đồng chí Tẩn Văn Đức, Bí thư Đảng ủy xã Bản Díu cho biết: Qua việc phân công các đồng chí trong BTV, BCH Đảng bộ xã trực tiếp dự sinh hoạt chi bộ đã giúp công tác nắm bắt tình hình tại cơ sở được kịp thời, chủ động. 

Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, chất lượng các nội dung Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII của Đảng, Huyện ủy Xín Mần giao từng cấp ủy, tổ chức Đảng thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết của từng cá nhân, việc chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng và thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết thống nhất nội bộ. Giao từng Đảng bộ, chi bộ, cấp ủy Đảng tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên, thực hiện nghiêm công tác chống lãng phí, tham nhũng; siết chặt kỷ cương hành chính, nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, thông qua hiệu quả thực thi công vụ để đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên.

Trong thời gian tới, Huyện ủy Xín Mần tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp đưa Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII vào cuộc sống; nâng cao chất lượng sinh hoạt các chi, Đảng bộ trực thuộc; chú trọng tuyên truyền nghị quyết; xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái, thái độ nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân. Đặc biệt, đưa việc kiểm điểm theo nghị quyết trở thành nội dung sinh hoạt Đảng định kỳ, từ đó, nâng cao năng lực và sức chiến chiến đấu của các Chi, Đảng bộ cơ sở.

Bài ảnh: Văn Long

.