Đổi mới công tác xây dựng Đảng ở Vị Xuyên

Thứ Hai, 08/10/2018, 10:01 (GMT+7)

BHG - Đại hội Đảng bộ huyện Vị Xuyên lần thứ 23, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra mục tiêu: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, công tác xây dựng Đảng  đạt nhiều kết quả quan trọng.

Lãnh đạo huyện Vị Xuyên cùng nhân dân xã Linh Hồ làm đường bê - tông Nông thôn mới.
Lãnh đạo huyện Vị Xuyên cùng nhân dân xã Linh Hồ làm đường bê - tông Nông thôn mới.

Hiện nay, Đảng bộ huyện Vị Xuyên có 27 Đảng bộ và 53 chi bộ trực thuộc, trong đó có 416 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở với trên 7.600 đảng viên. Thời gian qua, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên có nhiều đổi mới; toàn huyện tổ chức gần 200 hội nghị học tập, quán triệt và triển khai các văn bản của Đảng; sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh; ban hành trên 100 nghị quyết, đề án, kế hoạch, chương trình cụ thể hóa thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp trên.

Đặc biệt, việc triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 03-CT/TW của BTV Tỉnh ủy về tăng cường giám sát “Nói đi đôi với làm”; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được cấp ủy các cấp chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ. Các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng, cấp ủy viên các cấp, tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị từ huyện đến xã, thị trấn nghiêm túc, tự giác kiểm điểm, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của tập thể, cá nhân về những hạn chế, yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ; tổ chức ký cam kết thực hiện Chỉ thị 03 của BTV Tỉnh ủy về “Nói đi đôi với làm” giữa Bí thư, Chủ tịch UBND huyện với Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 100% chi, Đảng bộ tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên học tập các chuyên đề, tác phẩm về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức các Hội thi “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong tổ chức Đảng các cấp và trong đoàn viên, thanh niên với hàng nghìn cán bộ, đảng viên, đoàn viên tham gia; ngày càng có nhiều mô hình, tập thể, cá nhân điển hình, tiến tiến học tập và làm theo Bác.

Để cụ thể hóa mục tiêu xây dựng cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, Huyện ủy đã ban hành Đề án ”Xây dựng chi bộ kiểu mẫu gắn với xây dựng Nông thôn mới và đô thị văn minh”; ban hành các hướng dẫn và triển khai tổ chức sinh hoạt chi bộ điểm luân phiên, sinh hoạt chi bộ chuyên đề, phân công các đồng chí Huyện ủy viên, đảng ủy viên cơ sở trực tiếp phụ trách các chi bộ, chịu trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo các chi bộ thực hiện hoàn thành nhiệm vụ. Nhờ vậy, chất lượng sinh hoạt chi bộ không ngừng được nâng lên; thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ chuyên đề, nhiều nghị quyết được ban hành, tổ chức thực hiện hiệu quả.

Bên cạnh đó, công tác tổ chức cán bộ có sự đổi mới, linh hoạt. Trong nửa nhiệm kỳ đã đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 134 cán bộ cấp huyện, 135 cán bộ cấp xã; luân chuyển 68 cán bộ giữa các ngành của huyện, giữa các xã, thị trấn và từ cấp huyện về xã. Việc luân chuyển, bổ nhiệm đã tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên phát huy năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và sự năng động công tác ở môi trường mới, tạo sự chuyển biến mạnh trong lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ ở địa phương. Các tổ chức cơ sở Đảng thường xuyên được kiện toàn, hàng năm có trên 85% đạt trong sạch, vững mạnh; 99% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên; mỗi năm kết nạp hơn 250 đảng viên mới; duy trì hoạt động 167 Mô hình Dân vận khéo; tổ chức 17 cuộc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp huyện và xã, thị trấn với nhân dân. UBKT các cấp đã tiến hành nhiều cuộc kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; qua đó, phát hiện, xử lý kỷ luật 1 tổ chức cơ sở Đảng, 15 đảng viên; kịp thời ngăn ngừa, hạn chế các khuyết điểm, vi phạm của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên.

Đồng chí Vi Hữu Cầu, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Vị Xuyên cho biết: Trong nửa nhiệm kỳ còn lại, Đảng bộ tập trung các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng cán bộ, đảng viên gắn với khắc phục, sửa chữa khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII; thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên ở địa phương, cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chỉ thị 03 của BTV Tỉnh ủy. Tiếp tục lãnh, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, đề án của Trung ương, tỉnh và huyện về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở; đổi mới chất lượng sinh hoạt chi bộ, mở các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng theo hướng cầm tay chỉ việc; lãnh đạo tốt công tác tư tưởng, giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc ngay từ cơ sở…

Bài, ảnh: BIỆN LUÂN

.