Đảng bộ Bắc Quang chú trọng phát triển và quản lý đảng viên

Thứ Sáu, 05/10/2018, 11:03 (GMT+7)

BHG - Phát triển đảng viên gắn với công tác quản lý là nhiệm vụ song hành được BCH Đảng bộ huyện Bắc Quang đặc biệt coi trọng. Vì đây là một khâu then chốt để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong việc phát huy vai trò lãnh đạo đối với sự nghiệp phát triển toàn diện nơi vùng “cửa ngõ” phía Nam của tỉnh.

Các đồng chí trong BCH Đảng bộ huyện Bắc Quang bỏ phiếu đánh giá mức độ quyết liệt của cấp ủy viên, cán bộ, quản lý trong thực thi nhiệm vụ.
Các đồng chí trong BCH Đảng bộ huyện Bắc Quang bỏ phiếu đánh giá mức độ quyết liệt của cấp ủy viên, cán bộ, quản lý trong thực thi nhiệm vụ.

Thực tiễn cho thấy, phát triển đảng viên là yêu cầu khách quan, thường xuyên trong hoạt động lãnh đạo và công tác tổ chức xây dựng Đảng; nhằm tăng thêm nguồn sinh lực cho Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Còn công tác quản lý đảng viên là một nội dung, biện pháp cơ bản, quan trọng trong xây dựng đội ngũ đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng đảng viên và hoạt động của chi bộ. Do vậy, BTV Huyện ủy Bắc Quang đã chỉ đạo cơ quan hữu quan thực hiện nghiêm việc xét kết nạp đảng viên, đảm bảo nguyên tắc, tiêu chuẩn, quy trình theo đúng Điều lệ Đảng. Thường xuyên theo dõi, kịp thời đôn đốc công tác kết nạp đảng viên; kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ quản lý hồ sơ đảng viên đối với các tổ chức cơ sở Đảng, từ việc xây dựng hồ sơ đảng viên khi kết nạp đến khi trở thành đảng viên chính thức; bổ sung, cập nhật hồ sơ đảng viên, quản lý phiếu đảng viên bằng phần mềm quản lý hồ sơ đảng viên. Trên cơ sở này, nhiều cấp ủy và tổ chức cơ sở Đảng còn tích cực, chủ động, cụ thể hóa tiêu chuẩn đảng viên, đề ra chủ trương, biện pháp phù hợp về giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện, phân công công tác và quản lý đảng viên. Nhiều chi bộ kết hợp chặt chẽ giữa quản lý với giáo dục, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống cho đảng viên. Không những vậy, qua xây dựng thôn Tự chủ - Tự quản và chi bộ mẫu trên địa bàn huyện đã góp phần nâng cao chất lượng thực hiện tiêu chí kết nạp và quản lý đảng viên tại các tổ chức cơ sở Đảng…

Từ những tiến bộ trong phát triển, quản lý đã làm cho đội ngũ đảng viên trên địa bàn huyện phát triển cả về số lượng và chất lượng. Đến nay, toàn Đảng bộ huyện có 33 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc; 452 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở với 9.863 đảng viên. Phần lớn đảng viên vững vàng về chính trị, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên… Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ 2015 - 2020 đến nay, Bắc Quang kết nạp 1.045 đảng viên mới, đạt gần 60% nghị quyết. Điều này đã bổ sung vào đội ngũ của Đảng lực lượng đảng viên trẻ, có sức khoẻ, tri thức, phẩm chất đạo đức, tác động tích cực tới các mặt công tác xây dựng Đảng, tạo tiền đề đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển KT-XH tại địa phương.

Đặc biệt, trong tháng 8 vừa qua, BTV Huyện ủy Bắc Quang đã tổ chức Hội nghị bàn giải pháp thực hiện công tác phát triển và quản lý đảng viên. Từ đó, đánh giá thực trạng công tác phát triển, quản lý đảng viên; chia sẻ kinh nghiệm về bồi dưỡng, giúp đỡ, giới thiệu quần chúng ưu tú vào Đảng; kinh nghiệm theo dõi, quản lý đảng viên ở các tổ chức cơ sở Đảng điển hình; bàn, thảo luận giải pháp khắc phục khó khăn, hạn chế còn tồn tại. Trong đó, nhiều giải pháp quan trọng đã, đang và sẽ được triển khai đồng bộ trong toàn Đảng bộ huyện để tiếp tục thực hiện tốt công tác phát triển, quản lý đảng viên như: Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nhân rộng và thực hiện hiệu quả việc xây dựng thôn Tự chủ - Tự quản, chi bộ mẫu, các mô hình phát triển KT-XH; phát động phong trào hành động thiết thực tại cơ sở để thu hút đoàn viên, hội viên tham gia. Thông qua đó, phát hiện quần chúng ưu tú, tạo nguồn kết nạp Đảng… Đồng thời, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với việc kết nạp đảng viên mới. Qua rà soát, phân tích số lượng, chất lượng đoàn viên, hội viên tham gia các tổ chức chính trị - xã hội của cơ quan chuyên môn huyện Bắc Quang, cho thấy: Đoàn viên, hội viên là quần chúng chiếm tỷ lệ tương đối lớn. Đơn cử như, Hội Cựu chiến binh huyện có 4.984 hội viên thì có đến gần 73% chưa là đảng viên; Hội Phụ nữ huyện có 16.731 hội viên; Hội Nông dân có 16.731 hội viên và Đoàn Thanh niên có 3.240 đoàn viên, thanh niên thì tỷ lệ hội viên, đoàn viên, thanh niên không phải đảng viên lần lượt chiếm trên 90%, gần 83% và gần 73%.

Thực tiễn cho thấy, phát triển và quản lý đảng viên chính là khâu then chốt xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo của Đảng đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội. Thông qua những việc làm trên, BCH Đảng bộ huyện Bắc Quang đã tạo thêm nguồn “sinh khí” trong lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Bài, ảnh: THU PHƯƠNG

.