Nhân thêm sức mạnh các tổ chức cơ sở Đảng ở Đảng bộ thành phố Hà Giang

Thứ Tư, 01/08/2018, 19:51 (GMT+7)

BHG - “Tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng là nền tảng của Đảng, là cầu nối giữa Đảng với dân, có vị trí rất quan trọng trong hệ thống tổ chức của Đảng”. Cụ thể hóa quan điểm này, Đảng bộ thành phố Hà Giang (TPHG) đã có những bước chuyển tích cực sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 2.2.2008 của BCH T.Ư khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên (Nghị quyết số 22).

Cán bộ, đảng viên  các cơ quan, đơn vị của thành phố Hà Giang ủng hộ nâng cao chất lượng tiêu chí Nông thôn mới tại xã Phương Độ.
Cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị của thành phố Hà Giang ủng hộ nâng cao chất lượng tiêu chí Nông thôn mới tại xã Phương Độ.

Sau khi tiếp thu Nghị quyết số 22, BTV Thị ủy (nay là Thành ủy) Hà Giang đã chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt nội dung nghị quyết cho các TCCS Đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của Nghị quyết số 22. BCH Đảng bộ TPHG cũng ban hành Nghị quyết chuyên đề về nâng cao năng lực lãnh đạo của TCCS Đảng và chất lượng sinh hoạt chi bộ, giai đoạn 2011 – 2015 đối với các TCCS Đảng trực thuộc. Trên cơ sở đó, các ban xây dựng Đảng Thành ủy phối hợp với xã, phường chọn thí điểm mỗi xã, phường một chi bộ thôn, tổ nhân dân làm mẫu, lựa chọn Chi bộ Khối Nội chính làm điểm. Từ đây, việc tập huấn cấp ủy dành nhiều thời gian cho hoạt động thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; BTV Thành ủy thành lập các tổ công tác thường xuyên dự sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ để nắm tình hình; qua đó, chất lượng sinh hoạt Đảng có chuyển biến tích cực. Không những vậy, BTV Thành ủy còn ra quyết định phân công các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố phụ trách, giám sát các TCCS Đảng, định kỳ chỉ đạo làm tốt công tác đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên. Từ đó, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên cũng như năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS Đảng.

Cụ thể hóa các mục tiêu của Nghị quyết số 22, cấp ủy từ thành phố đến cơ sở đã quan tâm thực hiện hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ có trí tuệ, bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật, tiên phong, gương mẫu, đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhiều cán bộ trẻ được đào tạo bài bản, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới.

Để có được kết quả này, Đảng bộ TPHG đã lãnh đạo làm tốt công tác tạo nguồn kết nạp Đảng; coi trọng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho quần chúng ưu tú; phát huy tốt vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên, Công đoàn, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên trong rèn luyện và giới thiệu quần chúng ưu tú cho tổ chức Đảng xem xét, kết nạp một cách chặt chẽ, đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc theo Điều lệ Đảng…

10 năm qua, Đảng bộ TPHG đã tổ chức 31 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 1.806 quần chúng ưu tú; kết nạp 1.402 đảng viên; công nhận 1.220 đảng viên chính thức. Nếu như năm 2008, toàn Đảng bộ TPHG chỉ có 13 đảng viên có trình độ thạc sỹ, 983 đảng viên trình độ đại học thì đến năm 2017, con số này là 1.722 đảng viên có trình độ đại học và 89 đảng viên có trình độ thạc sỹ.

Bên cạnh kết quả trên, BTV Thành ủy đã chỉ đạo làm tốt việc quản lý, sắp xếp hệ thống tổ chức Đảng theo ngành dọc và theo địa bàn hành chính. Hiện, toàn Đảng bộ TPHG có 101 chi bộ/101 thôn, tổ dân phố. Từ năm 2008 đến nay, Đảng bộ TPHG đã tách Chi bộ Khối Dân vận thành 2 chi bộ; thành lập mới 9 chi bộ cơ sở và 29 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở; nâng Chi bộ Chi cục Thuế TPHG thành Đảng bộ; giảm 1 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công an TPHG do sáp nhập cơ quan chuyên môn. Đồng thời, chuyển giao 53 chi, Đảng bộ cơ sở về Đảng ủy Khối Cơ quan tỉnh và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh.

Song song với kết quả trên, phong trào thi đua “Dân vận khéo” của các cấp ủy từng bước đi vào chiều sâu, góp phần xây dựng nhiều mô hình điển hình có cách làm hay, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó, không chỉ tạo sự đồng thuận mà còn khơi dậy tính tích cực của nhân dân trong việc tham gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tiêu biểu như phong trào: “Thanh niên khởi nghiệp” của Đoàn Thanh niên TPHG; vận động hội viên trồng rau chuyên canh, nuôi vịt bầu, lợn thương phẩm tại xã Phương Độ của Hội Nông dân TPHG hay phong trào “6 không” trong quản lý đô thị, “7 nhớ” khi tham gia giao thông của Hội Liên hiệp phụ nữ TPHG…

Những kết quả nổi bật trên cho thấy, việc thực hiện Nghị quyết số 22 của Đảng bộ TPHG đã góp phần quan trọng làm cho TCCS Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực sự là cầu nối giữa Đảng với nhân dân. Qua đó, không chỉ kịp thời có những quyết sách đúng, trúng mà còn tạo sự đồng thuận của nhân dân để lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

Bài, ảnh: PHƯƠNG THÙY

.