Đảng bộ huyện Mèo Vạc đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Thứ Sáu, 01/06/2018, 16:00 (GMT+7)

BHG - Xác định rõ phòng, chống tham nhũng, lãng phí (PCTN, LP) là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, đòi hỏi sự thống nhất và quyết tâm cao nên thời gian qua, Đảng bộ huyện Mèo Vạc đã vào cuộc quyết liệt, đẩy mạnh PCTN, LP và đã có những kết quả rõ rệt.

Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc Hầu Minh Lợi triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc Hầu Minh Lợi triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Với quan điểm “vừa tích cực, vừa chủ động phòng ngừa, vừa kiên quyết” trong công tác PCTN, LP, ngay sau Đại hội XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ huyện Mèo Vạc đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng gắn với PCTN, LP theo Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành các văn bản về tăng cường công tác PCTN, LP; tiến hành kiểm tra, giám sát, thanh tra về các vấn đề nhạy cảm, chế độ chính sách của người dân. Các cấp ủy, cơ quan, ban ngành của huyện đã quan tâm lãnh, chỉ đạo xây dựng, ban hành kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Luật PCTN, LP; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác PCTN, LP; cán bộ, đảng viên nêu cao tính gương mẫu, cầu thị, phát huy tính tiên phong đi đầu trong công tác PCTN, LP. Thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp tốt trong PCTN, LP nhằm phòng ngừa, chủ động phát hiện, kiên quyết xử lý những hành vi tham nhũng. Tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị từ huyện đến xã; kiên quyết, chủ động trong PCTN, LP có trọng tâm, trọng điểm; xây dựng các cơ chế phòng ngừa, xử lý để không có cơ hội và không dám tham nhũng; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cấp ủy, chính quyền trong PCTN; giám sát và tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là các tội phạm về kinh tế, lợi dụng chức vụ để tham nhũng; giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo, nhằm phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng; phát huy vai trò của quần chúng trong đấu tranh PCTN, LP…

Bên cạnh đó, Đảng bộ huyện cũng đẩy mạnh tuyên tuyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để nhân dân tham gia giám sát các hoạt động PCTN, LP; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết các khiếu nại, tố cáo của người dân ngay từ cơ sở, tránh tình trạng đơn thư vượt cấp; vận động người dân phát hiện, tố cáo các hành vi tham nhũng; các Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng được thành lập ở các xã, thị trấn tiếp tục phát huy tốt vai trò giám sát của xã hội ở cơ sở, góp phần hạn chế tiêu cực, tham nhũng; xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức khi để xảy ra tham nhũng; công khai, minh bạch tài sản, thu nhập, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của các cơ quan đơn vị, tổ chức…

Từ sau Đại hội XVIII đến nay, Đảng bộ huyện Mèo Vạc đã ban hành 8 văn bản về công tác PCTN, LP; tổ chức tuyên truyền 74 cuộc về PCTN, LP với gần 20 nghìn người tham gia; kiểm tra 2 cuộc/2đơn vị về Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; có 940 người kê khai tài sản thu nhập trong 2 năm 2016 và 2017; 2 người đứng đầu bị xử lý do để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị; 1 người bị phát hiện, truy tố, khởi tố về tội tham nhũng qua công tác kiểm tra, thanh tra với tài sản thiệt hại tham nhũng gần 147 triệu đồng.

Đồng chí Hầu Minh Lợi, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc cho biết: Phát huy kinh nghiệm đạt được, từ năm 2015 đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của UBND huyện, sự giám sát của HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, sự vào cuộc của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền; sự ủng hộ của người dân… công tác PCTN, LP trên địa bàn huyện được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Xác định, PCTN, LP luôn khó, phức tạp, vừa là nhiệm vụ cấp bách vừa lâu dài; phải tiến hành kiên trì, kiên quyết, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm, nhằm ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, tạo bước chuyển rõ nét để giữ ổn định chính trị, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH. Trong thời gian tới, Đảng bộ huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về PCTN, LP gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI, XII; tập trung lãnh, chỉ đạo đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát PCTN, LP; đưa nội dung công tác PCTN, LP vào chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm…

Bài, ảnh: Hoàng Tuyến

.