123
Chuyển biến tích cực từ việc đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" - Báo Hà Giang điện tử

Chuyển biến tích cực từ việc đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Thứ Hai, 04/06/2018, 10:20 (GMT+7)

BHG - Sau hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã quan tâm, chỉ đạo thực hiện kịp thời, sáng tạo, sát thực tiễn, gắn với các nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là các chỉ thị, nghị quyết, chính sách của T.Ư và các phong trào thi đua yêu nước. Từ đó đã tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần quan trọng trong việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị...

Người dân đối thoại với chính quyền thành phố Hà Giang tại Diễn đàn “Chiều thứ 6 nghe dân nói”.
Người dân đối thoại với chính quyền thành phố Hà Giang tại Diễn đàn “Chiều thứ 6 nghe dân nói”.

Một trong những nội dung quan trọng được tỉnh ta triển khai hiệu quả đó là thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Để gắn kết chặt chẽ giữa Chỉ thị 05 với việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, BTV Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát, nắm bắt những vấn đề bức xúc, nổi cộm còn tồn đọng, những vấn đề mới nảy sinh từ thực tiễn để tập trung giải quyết dứt điểm. Trên cơ sở đó, một số vụ việc phức tạp, vi phạm kỷ luật, có dấu hiệu liên quan đến hành vi tham nhũng được tập trung giải quyết, hạn chế được khiếu kiện vượt cấp, khiếu kiện đông người, không để xảy ra điểm nóng. Qua công tác kiểm tra, giám sát đã xử lý 3 tổ chức cơ sở Đảng và 301 đảng viên vi phạm kỷ luật, thiếu gương mẫu trong sinh hoạt và công tác.

Việc triển khai Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và số 19-NQ/TW Hội nghị T.Ư 6, khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” cũng được BTV Tỉnh ủy quan tâm, xây dựng và triển khai nhiều đề án về tổ chức bộ máy cán bộ. Qua 2 năm triển khai, toàn tỉnh giảm được 26 đầu mối cấp phòng và tương đương trực thuộc huyện, thành phố, các đơn vị cấp tỉnh; giảm 33 chức danh cấp trưởng và 53 chức danh cấp phó. Đồng thời, chỉ đạo xây dựng 9 đề án cấp tỉnh để xin ý kiến Bộ Chính trị cho chủ trương thực hiện. Bên cạnh đó, tỉnh ta thực hiện hiệu quả việc sắp xếp, nhất thể hóa một số chức danh, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố. Kết quả, số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trong toàn tỉnh giảm từ 2.719 xuống còn 1.676; số người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố giảm từ 22.175 xuống còn 13.562, tiết kiệm được ngân sách địa phương trên 20 tỷ đồng/năm.

Hơn 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05, trên địa bàn tỉnh ta đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, cùng nhiều tổ chức, cá nhân điển hình trên tất cả các lĩnh vực như: Về Quốc phòng - An ninh có mô hình tự quản đường biên, cột mốc và an ninh trật tự thôn xóm, Bộ đội Biên phòng giúp dân của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Vọng gác Thanh niên làm theo lời Bác của Công an tỉnh; Tổ tự quản, Tổ liên hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông của thành phố Hà Giang; Chi hội Cựu chiến binh tự quản về an ninh trật tự địa bàn, dòng họ Nguyễn Bảo Quang tự quản về an ninh trật tự tại Quang Bình; Tổ tự quản tuyến phố văn minh ở Quản Bạ; Giao ban giữa ba lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng ở Đồng Văn. Về cá nhân tiêu biểu trong lực lượng vũ trang luôn thực hiện tốt những điều Bác Hồ dạy có Trung uý Lưu Minh Thức (Công an huyện Yên Minh); Vương Tiến Long (Ban Dân quân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), Vừ Mí Chứ (Đồn Biên phòng Lũng Cú), Lê Duy Toản, Định Thị Yến (Công an tỉnh)....

Đến nay, việc học tập và làm theo Bác đã trở thành nội dung quan trọng trong các kỳ sinh hoạt Chi bộ; những vấn đề bức xúc, nổi cộm được cán bộ, đảng viên thẳng thắn đưa ra để cùng nhau trao đổi, tự uốn nắn, tự phê bình và phê bình. Qua đó, góp phần từng bước nâng cao ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức và thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Hầu hết cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp và đảng viên thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm, tự giác, nêu gương để quần chúng noi theo. Công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ với nhiều hình thức đa dạng, hiệu quả cao. Công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là tự kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên. Qua đó, chủ động nắm bắt, phát hiện những hạn chế, lúng túng trong quá trình tổ chức thực hiện; phát hiện, nhân rộng nhiều tấm gương tiêu biểu, nhiều mô hình, cách làm hay.

Bài, ảnh: VĂN NGHỊ

.