Đảng bộ xã Thanh Đức chú trọng tạo nguồn, phát triển đảng viên

Thứ Năm, 17/05/2018, 10:53 (GMT+7)

BHG - Những năm qua, công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới luôn được Đảng bộ xã Thanh Đức (Vị Xuyên) chú trọng thực hiện tốt, chỉ tiêu hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo cũng như sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng trong việc lãnh, chỉ đạo nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT – XH của địa phương.

Thông qua các phong trào thi đua nhằm phát hiện những nhân tố tích cực giới thiệu cho Đảng.  Trong ảnh: Đoàn viên, thanh niên xã Thanh Đức giúp người dân xã Lao Chải san ủi nền nhà, di dân ra biên giới mốc 238.
Thông qua các phong trào thi đua nhằm phát hiện những nhân tố tích cực giới thiệu cho Đảng. Trong ảnh: Đoàn viên, thanh niên xã Thanh Đức giúp người dân xã Lao Chải san ủi nền nhà, di dân ra biên giới mốc 238.

Đảng bộ xã Thanh Đức hiện có 127 đảng viên, sinh hoạt ở 9 chi bộ trực thuộc, trong đó có 4 chi bộ thôn, bản. Đồng chí Nguyễn Văn Lý, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Đức cho biết: “Là xã vùng sâu, biên giới, thuộc diện đặc biệt khó khăn của huyện với gần 100% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện KT – XH còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí của người dân không đồng đều…, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác phát triển đảng viên của. Bên cạnh đó, một số chi bộ chưa nhận thức đầy đủ về công tác phát triển đảng viên nên chưa chú trọng bồi dưỡng, tạo nguồn thường xuyên; một số đoàn thể chính trị ở thôn, bản  chưa tập hợp, thu hút được đoàn viên, hội viên để từ đó lựa chọn quần chúng ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp”.

Trước thực trạng đó, BTV Đảng ủy xã đã ra Nghị quyết chuyên đề ngay từ đầu nhiệm kỳ, xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu cụ thể hàng năm cho từng chi bộ. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; trong đó, đặc biệt chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng, ý chí phấn đấu, rèn luyện để được đứng trong hàng ngũ của Đảng cho tầng lớp thanh, thiếu niên trên địa bàn. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo môi trường thuận lợi để quần chúng phấn đấu, rèn luyện, khẳng định mình.

Đảng ủy xã quán triệt từng chi bộ chú trọng đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt, đưa nội dung công tác phát triển đảng viên vào các buổi sinh hoạt hàng tháng; đồng thời, xây dựng các buổi sinh hoạt chuyên đề bàn về công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, mở rộng tới các tổ chức đoàn thể - xã hội trong thôn. Với những chi bộ còn yếu trong công tác phát triển đảng viên, Đảng ủy xã phân công các đồng chí trong BTV, BCH trực tiếp tham dự sinh hoạt để cùng chi bộ tìm giải pháp tháo gỡ.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nhằm thu hút ngày càng nhiều đoàn viên, hội viên tích cực tham gia sinh hoạt trong các tổ chức hội như: Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân… Chú trọng đẩy mạnh các phong trào thi đua phù hợp với điều kiện, đặc điểm, tình hình của từng tổ chức, qua đó phát hiện những đoàn viên, hội viên tiêu biểu, có phẩm chất, đạo đức tốt giới thiệu cho Đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp.

Bí thư Đoàn xã Thanh Đức, Triệu Văn Nam cho biết: “Để lựa chọn, giới thiệu cho Đảng những đoàn viên ưu tú, Đoàn xã đã đẩy mạnh các phong trào thi đua tới các chi đoàn cơ sở như: Phong trào “Xung kích phát triển KT – XH và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp” và các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao… thu hút đoàn viên tham gia. Qua đó, lựa chọn những nhân tố tích cực giới thiệu cho Đảng. Từ năm 2015 đến nay, tổ chức Đoàn đã giới thiệu gần 20 đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp”.

Cùng với việc chủ động trong công tác tạo nguồn, bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng, Đảng ủy xã cũng đặc biệt chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho đội ngũ bí thư, phó bí thư, chi ủy viên chi bộ. Qua đó, cung cấp thêm kiến thức, kỹ năng cho ban chi ủy các chi bộ trong việc hướng dẫn, giúp đỡ quần chúng ưu tú có nguyện vọng phấn đấu vào Đảng. Với việc triển khai nhiều giải pháp hiệu quả, đến nay, 4/4 thôn, bản của xã đều có chi bộ Đảng; không còn chi bộ sinh hoạt ghép. Trong năm 2017, Đảng bộ xã kết nạp mới được 6 đảng viên, đạt 100% chỉ tiêu đề ra. Các đảng viên này đều phát huy tốt năng lực và có nhiều đóng góp cho các phong trào thi đua ở địa phương, đơn vị.

Thời gian tới, Đảng bộ xã tiếp tục chỉ đạo các chi bộ, các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác tạo nguồn, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng. Đồng thời, quan tâm bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đảng viên cũng như chất lượng sinh hoạt ở các chi bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra.

Bài, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG

.