Bắc Mê thực hiện hiệu quả Chỉ thị 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thứ Năm, 12/04/2018, 09:18 (GMT+7)

BHG - Sau hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TU ngày 10.11.2015 của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về tăng cường giám sát việc thực hiện “Nói đi đôi với làm” đối với cấp ủy viên, người đứng đầu các cấp, các ngành và cơ sở, huyện Bắc Mê đã thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao nhận thức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ tập thể của cấp ủy và vai trò của từng đồng chí cấp ủy viên, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

Lãnh đạo huyện Bắc Mê làm việc tại thôn Khâu Lừa, xã Minh Ngọc.
Lãnh đạo huyện Bắc Mê làm việc tại thôn Khâu Lừa, xã Minh Ngọc.

Xác định rõ vai trò, tầm quan trọng của việc thực hiện “Nói đi đôi với làm” đối với cấp ủy viên, người đứng đầu các cấp, các ngành và cơ sở, Huyện ủy đã nhanh chóng triển khai Chỉ thị đến từng chi, Đảng bộ, các cơ quan, ban, ngành; chỉ đạo triển khai, phổ biến quán triệt và tổ chức thực hiện tới 99 đồng chí, trong đó 14 đồng chí Ủy viên BTV và một số ngành, đơn vị; 85 đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, chuyên viên các Ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy. Phân công cấp ủy viên, các cấp ủy Đảng xây dựng chương trình hành động hàng năm để cụ thể hóa việc theo dõi, kiểm tra, giám sát. Giao nhiệm vụ cho các đồng chí cấp ủy viên, trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể lịch tiếp công dân và giải quyết khiếu nại; đặc biệt sâu sát cơ sở, bám sát địa bàn, thường xuyên theo dõi, giám sát đối với các chi bộ thôn, tổ dân phố được phân công phụ trách để chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh tại cơ sở; thường xuyên tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và tạo điều kiện để nhân dân tham gia xây dựng các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh đó, Huyện ủy đã tổ chức quán triệt, triển khai các chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tới 100% cán bộ, đảng viên; kết hợp chặt chẽ với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, khóa XII) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Chỉ thị 09-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về “Đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thi hành công vụ”; thi đua “Thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang”.

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Minh Ngọc cho biết: Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TU của BTV Tỉnh ủy, bản thân luôn xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của người đứng đầu, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Hàng tháng, quý, năm có kế hoạch lãnh chỉ đạo các chi bộ, các ngành và thôn bản tổ chức thực hiện có hiệu quả, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Qua trao đổi, đồng chí Nguyễn Văn Chung, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Bắc Mê cho biết: Qua hơn 2 năm triển khai, huyện đã ban hành các văn bản, kế hoạch cụ thể, sát với cơ sở. Tiếp tục xây dựng chương trình toàn khóa và tháng, quý, năm về phân công thực hiện công việc. Đến nay, huyện đã triển khai và yêu cầu các tổ chức cơ sở Đảng thực hiện nghiêm túc đối với từng tập thể, cá nhân. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình từ cơ sở đến cấp huyện đã được nâng lên, qua đó không có đơn, thư khiếu nại đối với đội ngũ cán bộ. Mặt khác, lề lối làm việc của cán bộ, công chức được nâng lên như: Việc uống rượu buổi trưa, ăn sáng trong giờ làm việc hầu như không còn.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đã làm được, vẫn còn một số cán bộ chưa thực hiện tốt lề lối làm việc, chưa gần gũi với nhân dân và chất lượng công việc ở một số phòng, ban, các xã vẫn còn chểnh mảng. Trong thời gian tới, huyện tiếp tục thực hiện tốt 7 vấn đề trọng tâm trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TU, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng công vụ, cải cách thủ tục hành chính. Tiếp tục rà soát bộ phận “một cửa” tại các xã, thị trấn; tăng cường việc giám sát tác phong, lề lối làm việc ở các cơ quan hành chính…

Thông qua việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TU của BTV Tỉnh ủy đối với các cấp, các ngành và cơ sở trong huyện đã có những chuyển biến rõ rệt. Qua đó, đẩy lùi các tư tưởng suy thoái về đạo đức, phẩm chất, lối sống, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh về mọi mặt, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

Bài, ảnh: VĂN QUÂN

.