123
Vị Xuyên nâng cao hiệu quả hoạt động các chi bộ thôn, bản - Báo Hà Giang điện tử

Vị Xuyên nâng cao hiệu quả hoạt động các chi bộ thôn, bản

Thứ Sáu, 12/01/2018, 08:31 (GMT+7)

BHG - Huyện Vị Xuyên hiện có trên 250 chi bộ thôn, bản, tổ dân phố. Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, BTV Huyện ủy Vị Xuyên đã xây dựng, ban hành kế hoạch và chỉ đạo các Đảng ủy trực thuộc triển khai thực hiện. Quá trình tổ chức thực hiện đã giúp nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chi bộ và mỗi cán bộ, đảng viên; góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ. Đồng thời, phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Đảng trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Đảng bộ xã Linh Hồ có 21 chi bộ trực thuộc, trong đó có 16 chi bộ thôn, bản. Phó Bí thư Đảng ủy xã Linh Hồ, Phan Văn Chương cho biết: “Để đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt ở các chi bộ, BTV Đảng ủy xã đã hướng dẫn các chi bộ bám sát các văn bản chỉ đạo của trên; đặc biệt là Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 09 của Ban Tổ chức T.Ư về sinh hoạt chi bộ. Đồng thời, phân công cấp ủy viên theo dõi, giám sát, dự sinh hoạt cùng các chi bộ. Trong quá trình dự sinh hoạt, cấp ủy viên sẽ hướng dẫn chi bộ về cách thức, nội dung sinh hoạt và tiếp thu ý kiến các đảng viên về những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ ở địa phương; từ đo, kịp thời báo cáo Đảng ủy xem xét, tháo gỡ…”.

Chi bộ thôn Bản Sáng, xã Linh Hồ có 14 đảng viên; đây là chi bộ được Đảng ủy xã lựa chọn xây dựng Mô hình “Chi bộ kiểu mẫu” theo chỉ đạo của BTV Huyện ủy từ đầu năm 2016. Đồng chí Tô Văn Viên, Bí thư Chi bộ thôn Bản Sáng, cho biết: “Chi bộ sinh hoạt thường kỳ vào ngày 13 hàng tháng. Để chuẩn bị cho buổi sinh hoạt diễn ra nghiêm túc, đúng trình tự hướng dẫn;  trước đó 2 – 3 ngày, Ban Chi ủy, tiến hành họp, đề xuất và thống nhất nội dung. Tại buổi sinh hoạt, Bí thư Chi bộ thông báo về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong tháng và ra đề cương gợi ý để các đảng viên thảo luận, đóng góp ý kiến. Cuối buổi, Ban Chi ủy, họp đánh giá, rút kinh nghiệm cho những buổi sinh hoạt sau”. Cùng với đó, chi bộ phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể cho từng đảng viên; nhờ cách làm khoa học, hiệu quả, nên những năm gần đây, chất lượng sinh hoạt ở Chi bộ thôn Bản Sáng được nâng lên đáng kể, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt đạt trên 98%.

Với Chi bộ thôn Mịch A, xã Thuận Hòa việc lựa chọn nội dung sinh hoạt chuyên đề theo từng tháng đã góp phần nâng cao chất lượng. Ông Phàn Xuân Kiển, Bí thư Chi bộ thôn Mịch A, cho biết: “Chi bộ hiện có 26 đảng viên, mỗi tháng, chi bộ lựa chọn một chuyên đề đăng ký với Đảng ủy xã nhằm tập trung vào nội dung xây dựng Nông thôn mới, phát triển kinh tế, XĐGN, công tác quản lý, bảo vệ rừng; bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự… Từ đó, các buổi sinh hoạt của chi bộ có trọng tâm, trọng điểm và tác động tích cực đến nhận thức của đội ngũ đảng viên trong việc tiên phong, gương mẫu thực hiện nhiệm vụ và xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Các buổi sinh hoạt diễn ra sôi nổi, đảng viên có sổ tay ghi chép đầy đủ, tích cực thảo luận, tham gia phát biểu ý kiến. Hàng tháng, chi bộ đều có báo cáo đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ và đề ra chương trình công tác tháng sau. Nhờ vậy, vai trò lãnh, chỉ đạo của chi bộ trong mọi lĩnh vực ngày càng được phát huy…”.

Đồng chí Mương Ngọc Lào, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Vị Xuyên cho biết: “Những năm qua, BTV Huyện ủy luôn chú trọng chỉ đạo cấp ủy các cấp theo dõi, hướng dẫn nâng cao năng lực lãnh đạo của các chi bộ thôn,  bản. Các đồng chí cấp ủy viên được phân công phụ trách chi bộ thôn, bản luôn theo dõi, nắm chắc tình hình, hướng dẫn Bí thư chi bộ về nghiệp vụ công tác Đảng, chuẩn bị nội dung và phương pháp điều hành sinh hoạt chi bộ. Các cấp ủy cơ sở kịp thời định hướng cho chi bộ về những nhiệm vụ và định hướng sát với tình hình thực tế của địa phương. Đồng thời, đẩy mạnh triển khai các giải pháp xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; củng cố chi bộ yếu kém, nhằm phát huy tốt vai trò lãnh, chỉ đạo của Đảng trên mọi lĩnh vực…”.

NGUYỄN PHƯƠNG

.