123
Đồng Văn đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) - Báo Hà Giang điện tử

Đồng Văn đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII)

Thứ Sáu, 12/01/2018, 08:29 (GMT+7)

BHG - Hiện, Đảng bộ huyện Đồng Văn có 68 tổ chức cơ sở Đảng, với trên 4.000 đảng viên. Xác định rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thời gian qua, Đảng bộ huyện đã không ngừng củng cố, kiện toàn về tổ chức, có những đổi mới, linh hoạt hơn trong công tác lãnh, chỉ đạo; qua đó, đã  tạo được sự đồng thuận trong thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Cán bộ Trung tâm Giao dịch “một cửa” huyện Đồng Văn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giải quyết nhanh gọn các thủ tục hành chính cho người dân.
Cán bộ Trung tâm Giao dịch “một cửa” huyện Đồng Văn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giải quyết nhanh gọn các thủ tục hành chính cho người dân.

Đồng chí Ly Mí Vàng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đồng Văn, cho biết để cụ thể hoá các nội dung của Nghị quyết T.Ư 4 có hiệu quả, đi vào chiều sâu, Đảng bộ huyện xác định: Công tác phổ biến, tuyên truyền và xây dựng chương trình hành động sát thực, phù hợp với tình hình của địa phương có ý nghĩa quyết định; công tác kiểm điểm, tự phê bình, phê bình được tiến hành thận trọng, giữ đúng nguyên tắc sinh hoạt Đảng, không để các phần tử xấu lợi dụng, kích động, gây mất đoàn kết nội bộ. Các chi, đảng bộ, đảng viên trong toàn huyện được kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo các nội dung chính, cụ thể: Đối với tập thể, tiến hành kiểm điểm việc quản lý, kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ và những quy định đảng viên không được làm; kiểm điểm việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, trách nhiệm và tính quyết liệt của người đứng đầu trong việc ban hành các chủ trương, chính sách trong lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH, QP - AN tại địa phương. Đối với cán bộ, đảng viên, tiến hành kiểm điểm về tư tưởng, chính trị, lối sống; việc thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm của từng đảng viên đối với sự suy thoái đạo đức. Khi kiểm điểm đã tập trung làm rõ những hạn chế, khuyết điểm; đồng thời đưa ra thời gian khắc phục, mục tiêu phấn đấu rõ ràng, cụ thể qua nhiệm vụ, công việc được phân công.

Bằng cách làm này, đã tạo chuyển biến tích cực, thay đổi căn bản tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn. Trong đo, chuyển biến lớn nhất phải kể đến cấp xã, thị trấn về việc duy trì nề nếp sinh hoạt của các chi bộ; nội dung sinh hoạt được đổi mới, thực hiện đúng nguyên tắc, đảm bảo tính định hướng, giáo dục cao. Thực hiện việc nêu gương người đứng đầu, các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy các cấp chủ động xây dựng lịch trực, tiếp công dân; qua đo, những vướng mắc của nhân dân đều được giải quyết thoả đáng, kịp thời. Cán bộ các ngành Tư pháp - Hộ tịch, Địa chính, Lao động -  TBXH giải quyết nhanh, gọn các thủ tục hành chính cho người dân như: Xin xác nhận cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký kết hôn, tạm trú, tạm vắng, chứng thực các giấy tờ về khai sinh, khai tử; thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng, vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Trong năm 2018, Đảng bộ huyện Đồng Văn xác định: Tiếp tục chỉ đạo, triển khai tới các chi, đảng bộ trực thuộc nghiêm túc thực hiện các nội dung theo Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII của Đảng. Trong đó, tập trung vào việc chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống; phòng, chống tham ô, lãng phí coi đó là tiêu chí đánh giá mức độ quyết liệt, kết quả rèn luyện, tu dưỡng, hoàn thành công việc của mỗi cán bộ, đảng viên.

Bài, ảnh: HOÀNG NGỌC

.