123
Chuyển biến từ nhận thức đến hành động trong "học tập" và "làm theo" Bác ở Đảng bộ Hoàng Su Phì - Báo Hà Giang điện tử

Chuyển biến từ nhận thức đến hành động trong "học tập" và "làm theo" Bác ở Đảng bộ Hoàng Su Phì

Thứ Sáu, 05/01/2018, 08:51 (GMT+7)

BHG - Năm qua, cùng với các địa phương trong tỉnh; Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì đã, đang tích cực học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW, ngày 15.5.2016 (Chỉ thị 05) của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong việc tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, chất lượng, hiệu quả công tác của mỗi cán bộ trong các cơ quan, đơn vị.

Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì hiện có 74 Chi, Đảng bộ, với 5.613 đảng viên. Để việc “học” và “làm theo” Bác đi vào cuộc sống; công tác tuyên truyền luôn được huyện xác định là nhiệm vụ trọng tâm và được thực hiện thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền trên sóng phát thanh từ huyện đến cơ sở, bằng pa-nô, áp phích, khẩu hiệu, kể chuyện về tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh; đưa các nội dung, chuyên đề về “Học tập và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào các buổi sinh hoạt chi bộ hàng tháng; lồng ghép với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương. Qua đó, góp phần tác động tích cực đến tình cảm và ý thức tu dưỡng, rèn luyện, học tập của cán bộ, đảng viên và người dân.

Cán bộ và nhân dân tích cực tham gia xây dựng Nông thôn mới.
Cán bộ và nhân dân tích cực tham gia xây dựng Nông thôn mới.

Cùng với đó, Huyện ủy tăng cường chỉ đạo, tổ chức học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện. Sau khi học tập, cán bộ, đảng viên đều xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương theo Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, đưa ra thảo luận, góp ý cụ thể cho từng cá nhân, nên phần lớn cán bộ, đảng viên đều nhận thức được những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức của Người. Với cấp ủy cơ sở, việc xây dựng kế hoạch học tập, triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị được gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị; đã góp phần không nhỏ vào sự nghiệp phát triển KT-XH của địa phương.

Từ việc “học” và “làm theo” Bác những năm qua ở Hoàng Su Phì đã có nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo; đem lại hiệu quả thiết thực trong cuộc sống. Tiêu biểu như mô hình cán bộ chủ chốt cấp xã nêu gương trong phát triển kinh tế, gồm 82 mô hình cần được nhân rộng với thu nhập mỗi năm từ 50 - 100 triệu đồng; phong trào mỗi cán bộ công chức, viên chức tiết kiệm, ủng hộ 2 nghìn đồng/người/ngày để xây dựng “Quỹ tình nghĩa quê hương - Chung sức xây dựng Nông thôn mới”. Cùng với đó, là các mô hình nuôi lợn đen tại các xã Túng Sán, Thông Nguyên, Bản Luốc; mô hình nuôi trâu, bò theo hướng hàng hóa tại các xã Thông Nguyên, Pố Lồ, Tụ Nhân…

Đồng chí Lù Tờ Lìn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, cho biết: Qua hơn một năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 gắn với học tập 8 lời dạy của Bác Hồ với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang trên địa bàn huyện đã dần trở thành nề nếp, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tại mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương; đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân đã có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động; ý thức tự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, tích cực thực thi công vụ, mạnh dạn đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân,… qua đó, xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu của tập thể, cá nhân để nêu gương tốt cho quần chúng noi theo…

Có thể khẳng định, với những kết quả đạt được sẽ là động lực quan trọng để Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Hoàng Su Phì tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong thời gian tới. Trong đó, Đảng bộ huyện xác định nhiệm vụ trọng tâm là: Nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; nhất là người đứng đầu cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo các chi, Đảng bộ tiếp tục quán triệt “học tập” và “làm theo” Bác với phương châm học đi đôi với làm theo bằng những hành động, việc làm cụ thể; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên liêm khiết, trung thực, giản dị; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ... Từ đó, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.

TIẾN LÂM

.