123
Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn, bản nơi địa đầu Tổ quốc: Kỳ cuối - Giải pháp xây dựng vững chắc "cầu nối" giữa "ý Đảng - lòng Dân" - Báo Hà Giang điện tử

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn, bản nơi địa đầu Tổ quốc: Kỳ cuối - Giải pháp xây dựng vững chắc "cầu nối" giữa "ý Đảng - lòng Dân"

Thứ Sáu, 13/10/2017, 13:47 (GMT+7)

BHG - Chi bộ Đảng là hạt nhân lãnh đạo của hệ thống chính trị ở cơ sở và là “cầu nối” giữa Đảng với nhân dân. Mặc dù đã đạt nhiều kết quả quan trọng trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao vai trò của chi bộ trong lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH, đảm bảo AN-QP. Tuy nhiên, Đảng ta đang đứng trước nhiều thách thức trong quá trình hội nhập và phát triển, nên công tác xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở cần được quan tâm thường xuyên. Để làm rõ thêm về vấn đề này, phóng viên Báo Hà Giang có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Trung Tài, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Phóng viên (P/v): Thưa đồng chí, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Vậy giải pháp nào để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn hiện nay?

Đồng chí (Đ/c) Nguyễn Trung Tài: Muốn xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh thì phải xây dựng được các chi bộ vững mạnh, mỗi chi bộ vững mạnh đều phải đạt được “4 tốt”: Đảng viên gương mẫu trong công việc, liên hệ chặt chẽ với quần chúng; nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng; lãnh đạo sản xuất và chiến đấu tốt, một lòng phục vụ nhân dân; đối với Đảng thì củng cố và phát triển tốt. Bên cạnh đó, chất lượng của đội ngũ cấp ủy viên và Bí thư Chi bộ là một trong những yếu tố quyết định chất lượng sinh hoạt chi bộ.

P/v: Vậy phải lựa chọn đội ngũ cấp ủy viên, Bí thư Chi bộ như thế nào?

Đ/c Nguyễn Trung Tài: Đại hội Chi bộ phải sáng suốt lựa chọn đội ngũ cấp ủy viên có trình độ, năng lực, có uy tín và tín nhiệm cao, có kinh nghiệm, nhiệt tình trong công tác, có phẩm chất, đạo đức và lối sống lành mạnh. Tăng cường công tác bồi dưỡng Chi ủy viên, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ để nâng cao nhận thức, kỹ năng công tác Đảng.

P/v: Việc xây dựng con người là yếu tố tiên quyết, vậy yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ cấp ủy viên, Bí thư Chi bộ trong thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa (XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay như thế nào?

Đ/c Nguyễn Trung Tài: Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, BTV Tỉnh ủy đã ban hành Bộ công cụ đánh giá cán bộ, đảng viên. Theo đó, các chi bộ phải nghiêm túc đánh giá chất lượng đảng viên theo Bộ công cụ đã ban hành; mỗi đảng viên phải phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình, nhận diện những biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để đưa ra giải pháp khắc phục kịp thời; xây dựng đội ngũ cấp ủy viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, năng lực, phương pháp công tác tốt, tiên phong, gương mẫu, gắn bó mật thiết với nhân dân. Các chi bộ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện và kiên quyết xử lý các cán, bộ đảng viên vi phạm.

P/v: Ngoài yếu tố con người, trong tổ chức sinh hoạt chi bộ cần tiếp tục đổi mới điều gì?

Đ/c Nguyễn Trung Tài: Trong các buổi sinh hoạt chi bộ cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế hiện nay. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên đối với chi bộ trong thực hiện các quy định Điều lệ Đảng, phát huy dân chủ phải gắn với tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong sinh hoạt. Các chi bộ phải phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ, gần dân, trọng dân, vì dân, bám sát thực tiễn, nói đi đôi với làm; tăng cường kiểm tra, đôn đốc giải quyết kịp thời các yêu cầu, kiến nghị chính đáng của nhân dân, phải đổi mới cách ra nghị quyết.

P/v: Cụ thể việc đổi mới cách ra nghị quyết như thế nào?

Đ/c Nguyễn Trung Tài: Nghị quyết, kết luận của chi bộ phải được bàn bạc dân chủ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ và tính khả thi cao; sát với thực tế để khi tổ chức thực hiện được cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ và triển khai hiệu quả. Bên cạnh đó, các chi bộ phải tổ chức sinh hoạt và ra nghị quyết chuyên đề, chọn những vấn đề nổi cộm, bức xúc, vướng mắc, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân để tổ chức sinh hoạt nhằm tìm giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

P/v: Đối với các đề cương, kế hoạch của BTV Tỉnh ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên phải tiếp tục thực hiện như thế nào?

Đ/c Nguyễn Trung Tài: Các chi bộ tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt theo Quyết định 256 của BTV Tỉnh ủy về ban hành Đề án “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên Đảng bộ tỉnh Hà Giang” gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết T.Ư4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện tốt Đề án số 04 của Tỉnh ủy về đổi mới, nâng cao chất lượng bồi dưỡng cấp ủy viên các cấp giai đoạn 2016 – 2020; thực hiện tốt Điều lệ Đảng và những quy định về những điều đảng viên không được làm; đổi mới tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 03 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường giám sát việc “Nói đi đôi với làm” đối với cấp ủy viên, người đứng đầu các cấp, các ngành và cơ sở trong tỉnh.

P/v: Hà Giang là địa phương đầu tiên trong cả nước thực hiện phân công các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy theo dõi, giám sát thường xuyên đối với cấp xã, phường, thị trấn và cách này đã được nhân rộng đến cơ sở. Đồng chí đánh giá thế nào về hiệu quả của cách làm này đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay?

Đ/c Nguyễn Trung Tài: Quyết định 195-QĐ/TU ngày 7.1.2016 của BTV Tỉnh ủy về việc phân công các đồng chí Ủy viên Thường vụ trực tiếp theo dõi, giám sát thường xuyên đối với 195 Đảng ủy xã, phường, thị trấn ở 11 huyện, thành phố chính là cụ thể hóa Chỉ thị số 03-CT/TU của Tỉnh ủy về tăng cường giám sát “Nói đi đôi với làm” đối với cấp ủy viên, người đứng đầu các cấp, ngành và cơ sở. Cách làm này cũng đã được các Huyện ủy, Thành ủy triển khai thực hiện, các đồng chí Ủy viên BTV các Huyện ủy, Thành ủy cũng trực tiếp theo dõi, giám sát đến tận các thôn, tổ dân phố. Việc giao trách nhiệm cho từng đồng chí, gắn với địa chỉ, công việc cụ thể nhằm giúp BTV Tỉnh ủy, các Huyện ủy, Thành ủy kịp thời bám, nắm, theo dõi, giám sát công tác lãnh, chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, đề án của T.Ư, của tỉnh tại cơ sở cũng như quá trình thực hiện nghị quyết Đại hội của Chi, Đảng bộ cơ sở, Quy chế làm việc cấp ủy, tổ chức Đảng, công tác lãnh, chỉ đạo nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Khi trực tiếp giám sát tại cơ sở, các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Huyện ủy, Thành ủy sẽ giúp Đảng ủy cơ sở đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, cách thức tổ chức hoạt động, đẩy mạnh cải cách hành chính, nói đi đôi với làm, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

P/v: Xin cảm ơn đồng chí!

BIỆN LUÂN - XUÂN TẦM

(Thực hiện)

.