Thu Tà nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Thứ Năm, 14/09/2017, 09:01 (GMT+7)

BHG- Thu Tà là xã vùng sâu của huyện Xín Mần, đời sống KT-XH của bà con còn nhiều khó khăn. Thông qua việc sinh hoạt Chi bộ cơ sở, các tổ chức cơ sở Đảng thường xuyên tuyên truyền đến người dân các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương, khuyến kích nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng Nông thôn mới.

Một buổi sinh hoạt Chi bộ ở xã Thu Tà (Xín Mần).
Một buổi sinh hoạt Chi bộ ở xã Thu Tà (Xín Mần).

Xã Thu Tà hiện có 576 hộ, trong đó hộ nghèo và cận nghèo chiếm đại đa số, với 340 hộ nghèo và 100 hộ cận nghèo. Toàn Đảng bộ có 20 Chi bộ trực thuộc với 184 đảng viên; thành phần dân tộc gồm: Tày, Nùng, Dao, Kinh, Mông, La Chí, Hoa, Mường... Bí thư Đảng ủy xã Vàng Văn Khúm cho biết: “Do điều kiện kinh tế còn khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều nên trước kia chất lượng sinh hoạt ở các Chi bộ còn chưa cao. Việc sinh hoạt Chi bộ, ghi chép các loại sổ sách không được thường xuyên. Tuy nhiên, Chi bộ vẫn tổ chức sinh hoạt đều đặn, xã cử các báo cáo viên đến sinh hoạt cùng các Chi bộ để tuyên truyền, quán triệt và triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp như: Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; vận động nhân dân tham gia sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật vào phát triển kinh tế; tổ chức thực hiện các mô hình “dân vận khéo” như: mô hình “Hũ gạo tình thương”, mô hình lợn nái sinh sản, vỗ béo trâu, bò...”. Tại các buổi sinh hoạt, tổ chức cho nhân dân ký cam kết với những nội dung cụ thể như: Đưa chuồng trại ra xa nhà; không sinh con thứ 3; tảo hôn... Qua đó, người dân biết tận dụng các chương trình, dự án hỗ trợ để đầu tư phát triển hạ tầng và kinh tế như: Hỗ trợ công cụ sản xuất, vốn, chuồng trại và con giống. Năm qua, xã đã tổ chức giải ngân cho 23 hộ mua 47 con trâu, bò về phát triển chăn nuôi hàng hóa theo Nghị quyết 209 của HĐND tỉnh. Mô hình “Hũ gạo tình thương” được Hội Phụ nữ xã phát động tính đến nay có tổng số kinh phí là trên 19 triệu đồng, chi cho việc thăm hỏi và hỗ trợ được 9 hội viên có hoàn cảnh khó khăn, gặp hoạn nạn, vay vốn phát triển kinh tế. Mô hình lợn nái sinh sản phát triển được 43 con. Các công trình mang tên đại đoàn kết gắn với xây dựng Nông thôn mới, thực hiện làm đường đại đoàn kết tại thôn Tỷ Phàng với chiều dài 2,5 km; hỗ trợ xi măng làm 3 cống bản tại thôn Hồ Thầu, Nàng Vạc và thôn Lủng Cháng; hỗ trợ 10 dọ sắt kè đường tại thôn Cốc Pú...

Thực hiện phong trào thi đua thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang, nhân dân trong xã đề cao việc đoàn kết, thống nhất từ xã xuống thôn bản, không để xảy ra tình trạng mất đoàn kết trong nhân dân và nội bộ. Qua đây, nhận thức của nhân dân thay đổi, tự giác tham gia vào các phong trào thi đua ở xã. Có nhiều đảng viên gương mẫu phát triển kinh tế, như ông Thèn Kháy Chà ở thôn Cạp Tà, Chủ tịch Hội Người cao tuổi, phát triển chăn nuôi trâu, bò từ 6 – 7 con, kết hợp với làm dịch vụ xay xát, bán hàng tạp hóa, đào ao thả cá. Việc huy động trẻ đến trường tăng; có 300 lượt người dân tham gia học các lớp xóa mù chữ  vào buổi tối. Từ đó nâng cao vai trò lãnh, chỉ đạo của các tổ chức cơ sở Đảng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị về phát triển KT-XH tại địa phương, từng bước nâng cao đời sống nhân dân.

Lê Hải

.